بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بـــاس رو يقه لباس آقاش ماچ کنه قرمز شه مارک دار شه که صاحاب داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کلام اینجا باش بودنت با دل من بی صدا هم زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده بودن مال تو آخر بازی مال من ترانه هام فدای تو هر چی می سازی مال من سوار دور قصه هام تو مال من،من مال تو دیوونه نگات شدم من تو رو کم دارم نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاشقانه اسمم را گذاشتی الهه ی دیوانه ها،خودت که خدای دیوانه ها بودی،،، هیچ زنی بی مردش نمیتواند حتی اگر الهه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وچه راحت پیشم میایی،بامن حرف میزنی،به گفته هایم گوش میدهی،قدم میزنی،و باتو بودن چه اسان است بقول خیالپرداز ها نه اب میخواهد نه خوراک فقط لازم است چشمانم را ببندم همین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست وســـــط پیشــــانـــی ات می شـــود قبلـــــه گــاه لب هــای مــــــن بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مهممان مودبی است که ورود خود را با ضربان قلب اعلام می کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه من به تو مثل عشق ادم برفی است...تو نمیدانی اما من ذره ذره اب میشوم...میترسم از روزی که تمام شوم اما ندانی عاشقتم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست اكنون زندگيم چگونه ميگذرد...عاشق ان خاطراتي هستم كه تصادفي از ذهنم عبور ميكنند و باعث لبخندم ميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـی دانــــــــــی ؟ آغـوشـتــــــــ تـنـها نـقـطـه ضـعـف ِ مـن  در دنـــیاســــتـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای یک عاشقانه ی آرام که مرا بنشانی بر روی پاهایت بگذاری گله کنم از همه این کابوسهایی که چشم ترا دور دیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را... دروغ چرا؟؟..... خیلی تو را می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ینی دعواتون هم شد خواست بره خونه باباش راضی نشی تنها بره و باهاش بری. شاید تونستی تو راه از دلش دربیاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توئی عاشق منم ٬ دریا توئی قایق منم اگر دزدیدند قایقت را ٬ غم مخور ٬ سارق منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی  حالم این روزا بدتر از مهس آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده ی یکطرفس میمیرم بری... آخرین دفس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـــق یــعـنـــے تــو گــوشـــیــتـــــ یـــﮧ ســـرے اسـ امـ اسـ هــســتـــــ کـــﮧ عـمـــرا כلـــتــــ بــیــاכ پـــاکـــ کـــنــے...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بـــاس رو يقه لباس آقاش ماچ کنه قرمز شه مارک دار شه که صاحاب داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کلام اینجا باش بودنت با دل من بی صدا هم زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده بودن مال تو آخر بازی مال من ترانه هام فدای تو هر چی می سازی مال من سوار دور قصه هام تو مال من،من مال تو دیوونه نگات شدم من تو رو کم دارم نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاشقانه اسمم را گذاشتی الهه ی دیوانه ها،خودت که خدای دیوانه ها بودی،،، هیچ زنی بی مردش نمیتواند حتی اگر الهه باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وچه راحت پیشم میایی،بامن حرف میزنی،به گفته هایم گوش میدهی،قدم میزنی،و باتو بودن چه اسان است بقول خیالپرداز ها نه اب میخواهد نه خوراک فقط لازم است چشمانم را ببندم همین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست وســـــط پیشــــانـــی ات می شـــود قبلـــــه گــاه لب هــای مــــــن بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مهممان مودبی است که ورود خود را با ضربان قلب اعلام می کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه من به تو مثل عشق ادم برفی است...تو نمیدانی اما من ذره ذره اب میشوم...میترسم از روزی که تمام شوم اما ندانی عاشقتم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست اكنون زندگيم چگونه ميگذرد...عاشق ان خاطراتي هستم كه تصادفي از ذهنم عبور ميكنند و باعث لبخندم ميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـی دانــــــــــی ؟ آغـوشـتــــــــ تـنـها نـقـطـه ضـعـف ِ مـن  در دنـــیاســــتـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای یک عاشقانه ی آرام که مرا بنشانی بر روی پاهایت بگذاری گله کنم از همه این کابوسهایی که چشم ترا دور دیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را... دروغ چرا؟؟..... خیلی تو را می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ینی دعواتون هم شد خواست بره خونه باباش راضی نشی تنها بره و باهاش بری. شاید تونستی تو راه از دلش دربیاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توئی عاشق منم ٬ دریا توئی قایق منم اگر دزدیدند قایقت را ٬ غم مخور ٬ سارق منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی  حالم این روزا بدتر از مهس آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده ی یکطرفس میمیرم بری... آخرین دفس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـــق یــعـنـــے تــو گــوشـــیــتـــــ یـــﮧ ســـرے اسـ امـ اسـ هــســتـــــ کـــﮧ عـمـــرا כلـــتــــ بــیــاכ پـــاکـــ کـــنــے...!