بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آرامش بودنت رامیخواهد... کجایی؟؟؟ غیر از تو به هیچکس فکر نمیکنم!!! دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بهانه ی زندگی ام,تو را دوست دارم به اندازه ای که نه میتوانم بنویسم و نه ابرازش کنم پس تو با قلبت که دریایی بی کران است احساسش کن,دوستت دارم تا زمانی که دوست داشتن معنا دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد تاوان کارهایمان دامن عزیزانمان را هم میگیرد ... همچون ما که تاوان یک لحظه غفلت ادم و حوا را میدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت چه دستان سنگینی دارد... امروز که به سرم زد فهمیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دارم .. که انقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نیست این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر کسی به چشمانم نمی آید " هرگز "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم .. این تنها کاریست که آموخته ام .. کاری که دوست و دشمن به آن حسادت میکنند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتفاقی نیست هنوز نگاه تو شکل منه احساس من مثل توئه احساس تو مثل منه این اتفاقی نیست ببین عطرت هنوزم با منه احساس این لحظه‌ی من بدتر از عاشق بودنه زیر بارون با توام تو خیابون با توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بــــاس یکیو داشـــته بــاشه آخــر شــب بهــش اس بــده بگــه: تـو مال کی هــستی؟ . . . اونــم بگه مــال تو روانی بگیر بــکــپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم  با آن دوستت دارم های عاشقانه اش.... از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام این بیست سال و اندی عمرم به کنار... من فقط به اندازه همان صدم های ثانیه ای که در هوای آغوشت نفس کشیدم زندگی کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیس تو منو دوس داشته باشی من تو رو به اندازه هر دومون دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشق یعنـی... چشمـت بـه ساعـت باشـه، تـا سـاعت 12 بشـه و تـولدش رو تبـریک بگـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی مست صدای تو ظهر یعنی انتظار تو عصر یعنی دلتنگم برای تو شب یعنی یاد تو و تو یعنی تمام لحظه های من !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبـــختی ینـــی : بعـــد ٍ ی روز ٍ پــُـرمشــغله و کاری ... ی sms ازش میـــاد که  " دستـــــــــور میـــــــدم همیـــــن الان بم زنــگ بزنــــی ;) "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی و دل ز دست می رود، مرو که با تو هر چه هست، می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای زنانه ام را میان بازوان مردانه ات جا گذاشته ام.......خوب من...بازوانت جایگاه ابدی آرامشم است....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آرامش بودنت رامیخواهد... کجایی؟؟؟ غیر از تو به هیچکس فکر نمیکنم!!! دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بهانه ی زندگی ام,تو را دوست دارم به اندازه ای که نه میتوانم بنویسم و نه ابرازش کنم پس تو با قلبت که دریایی بی کران است احساسش کن,دوستت دارم تا زمانی که دوست داشتن معنا دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد تاوان کارهایمان دامن عزیزانمان را هم میگیرد ... همچون ما که تاوان یک لحظه غفلت ادم و حوا را میدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت چه دستان سنگینی دارد... امروز که به سرم زد فهمیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را دارم .. که انقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نیست این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر کسی به چشمانم نمی آید " هرگز "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم .. این تنها کاریست که آموخته ام .. کاری که دوست و دشمن به آن حسادت میکنند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتفاقی نیست هنوز نگاه تو شکل منه احساس من مثل توئه احساس تو مثل منه این اتفاقی نیست ببین عطرت هنوزم با منه احساس این لحظه‌ی من بدتر از عاشق بودنه زیر بارون با توام تو خیابون با توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بــــاس یکیو داشـــته بــاشه آخــر شــب بهــش اس بــده بگــه: تـو مال کی هــستی؟ . . . اونــم بگه مــال تو روانی بگیر بــکــپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم  با آن دوستت دارم های عاشقانه اش.... از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام این بیست سال و اندی عمرم به کنار... من فقط به اندازه همان صدم های ثانیه ای که در هوای آغوشت نفس کشیدم زندگی کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیس تو منو دوس داشته باشی من تو رو به اندازه هر دومون دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشق یعنـی... چشمـت بـه ساعـت باشـه، تـا سـاعت 12 بشـه و تـولدش رو تبـریک بگـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی مست صدای تو ظهر یعنی انتظار تو عصر یعنی دلتنگم برای تو شب یعنی یاد تو و تو یعنی تمام لحظه های من !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبـــختی ینـــی : بعـــد ٍ ی روز ٍ پــُـرمشــغله و کاری ... ی sms ازش میـــاد که  " دستـــــــــور میـــــــدم همیـــــن الان بم زنــگ بزنــــی ;) "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی و دل ز دست می رود، مرو که با تو هر چه هست، می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای زنانه ام را میان بازوان مردانه ات جا گذاشته ام.......خوب من...بازوانت جایگاه ابدی آرامشم است....