بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نیستم...فقط گاهی...حرف توکه میشود...بویه تو که میرسد...و تو نفس گیر میشوی...دلم...مثل اینکه تب کند سرد و گرم میشود...تویه سینه ام چنگ میزند...آب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بودنت دیوانه ام می کند... آخ اگر باشی... برایت دیوانگی را تمام خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه از در بیاید... چه از در برود ... خانه را حتما بوی حادثه پر خواهد کرد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار ک خدا در وجود بعضی ها آرامش بخش تزریق کرده باشد... عجیب نیست ک وقتی هستی آرامم.... تو از همان آدم هایی با یک نوع مسکن قوی در حرف هایت ک آرام میکند تمام درد هایم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهم نمیرسیم توبا تموم من برو همین واسه من بسه که آرزو کنم تو رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود مال قدیماست... الان همه باشن " تو " نباشی هیچکس نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن ، با تو موندن ، با تو رفتن آرزومه ! هر جا باشی ، هر جا باشم ، دیدن تو آرزومه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پماد سوختگی داری دیگه؟؟؟ . . . . . واست یه بوس داغ فرستادمممممممممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پسوند خانم به اسمم می دهی نمی دانی چه حالی میشوم... کم نیست خانم بودن از دید تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم باز عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی اقاش صدامیزنه : خانومم آماده شو بریم بیرون بچرخیم! بگه : "وایسا آرایشمو پاک کنم چشم! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هست در اعجاز چشمانت که معجزه ای بزرگ برای قلب کوچکم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم چشم هایت عجیب است...من..در اولین نگاهت ..از سیراب شدن متنفر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق… وحشی ترازآن است که پنهان بماند… خونم را به هیچ بیماری هدیه نمیکنم..... نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!! غیرتم قبول نمیکند در رگ های دیگری باشی...... عشق همیشگی من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از نیروی جاذبه و تفکر می گویند آنقدر به تو فکرخواهم کرد و دوست خواهم داشت که از غرورت هم کاری برنیاید و عاشقانه بگویی ..........دوست دارم!!!!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـوهایم را کـه جمـع می کنـی، قشنـگ تـرین گـل سـر دنیـا می شـود..؛ دسـت هایـت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نیستم...فقط گاهی...حرف توکه میشود...بویه تو که میرسد...و تو نفس گیر میشوی...دلم...مثل اینکه تب کند سرد و گرم میشود...تویه سینه ام چنگ میزند...آب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بودنت دیوانه ام می کند... آخ اگر باشی... برایت دیوانگی را تمام خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه از در بیاید... چه از در برود ... خانه را حتما بوی حادثه پر خواهد کرد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار ک خدا در وجود بعضی ها آرامش بخش تزریق کرده باشد... عجیب نیست ک وقتی هستی آرامم.... تو از همان آدم هایی با یک نوع مسکن قوی در حرف هایت ک آرام میکند تمام درد هایم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهم نمیرسیم توبا تموم من برو همین واسه من بسه که آرزو کنم تو رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود مال قدیماست... الان همه باشن " تو " نباشی هیچکس نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن ، با تو موندن ، با تو رفتن آرزومه ! هر جا باشی ، هر جا باشم ، دیدن تو آرزومه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پماد سوختگی داری دیگه؟؟؟ . . . . . واست یه بوس داغ فرستادمممممممممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پسوند خانم به اسمم می دهی نمی دانی چه حالی میشوم... کم نیست خانم بودن از دید تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم باز عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی اقاش صدامیزنه : خانومم آماده شو بریم بیرون بچرخیم! بگه : "وایسا آرایشمو پاک کنم چشم! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هست در اعجاز چشمانت که معجزه ای بزرگ برای قلب کوچکم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم چشم هایت عجیب است...من..در اولین نگاهت ..از سیراب شدن متنفر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق… وحشی ترازآن است که پنهان بماند… خونم را به هیچ بیماری هدیه نمیکنم..... نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!! غیرتم قبول نمیکند در رگ های دیگری باشی...... عشق همیشگی من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از نیروی جاذبه و تفکر می گویند آنقدر به تو فکرخواهم کرد و دوست خواهم داشت که از غرورت هم کاری برنیاید و عاشقانه بگویی ..........دوست دارم!!!!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـوهایم را کـه جمـع می کنـی، قشنـگ تـرین گـل سـر دنیـا می شـود..؛ دسـت هایـت!