بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز نگرانتم وقتیکه بارون می باره نکنه اونیکه باهاته یه روزی تنهات بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(من) که نباشم "دنیا" یک (من) کم دارد ولی (تو) که نباشی (من) یک "دنیا" کم دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنیا "مهربانی"  ا زآن کسانیست، که یکدیگر را با هر فاصله ای "دوست" دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟! و اون بدون معطلی بگه: فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل خلقت من ... من فقط برای با تو بودن خلق شده ام و دیگر هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست می کشم... موجی زیباتر از موهای تو نخواهم یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست فقط نقطه ای از آن خودم‏!‏ روی آن نقطه ام میخ میکوبم.... و قاب عکس تو را می آویزم...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحضه ها رو با تو بودن تو نگاه تو شکفتن حس عشقودر تو دیدن مثل رویای تو خوابه با تو رفتن با تو موندن مثل قصه تو رو خوندن تا ابد تو رو خواستن  مثل تشنگی ابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شیرین" آنقدرها هم شیرین نبود اما "فرهاد" به هوایش کوه کند ولی حالا...... شیرین ترین "شیرین" هم که باشی همینکه فرهادت هوایی نشود انگار کوه کنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد واقعی هرگز اجازه نمیده که یک دختر ناراحت بخوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین من دچارت بودم.... دچار ینی عاشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود دلتون رو به عشق خوش نکنید! من عاقبت آنم!!! چشم های گریان موهای پریشان او با دیگری خندان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقـــــدر ورقــــ هــــاي زندگـــــي امـــ را بهـــــم نريـــــز ... حكـــــم همـــــان دلــــ اســـت كـــه برايـــــ تـــو مـــي تپــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه ی خلق وجفای فلک وجور رقیب.... همه هیچ اند اگر یار موافق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز ی که به جای تو بهم گفتی شما. ....فهمیدم پای او در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻴﭻ ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ,ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮﻣﺤﺾ ﺩﻟﺨﻮﺷﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ..‎

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز نگرانتم وقتیکه بارون می باره نکنه اونیکه باهاته یه روزی تنهات بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(من) که نباشم "دنیا" یک (من) کم دارد ولی (تو) که نباشی (من) یک "دنیا" کم دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنیا "مهربانی"  ا زآن کسانیست، که یکدیگر را با هر فاصله ای "دوست" دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟! و اون بدون معطلی بگه: فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل خلقت من ... من فقط برای با تو بودن خلق شده ام و دیگر هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست می کشم... موجی زیباتر از موهای تو نخواهم یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست فقط نقطه ای از آن خودم‏!‏ روی آن نقطه ام میخ میکوبم.... و قاب عکس تو را می آویزم...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحضه ها رو با تو بودن تو نگاه تو شکفتن حس عشقودر تو دیدن مثل رویای تو خوابه با تو رفتن با تو موندن مثل قصه تو رو خوندن تا ابد تو رو خواستن  مثل تشنگی ابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شیرین" آنقدرها هم شیرین نبود اما "فرهاد" به هوایش کوه کند ولی حالا...... شیرین ترین "شیرین" هم که باشی همینکه فرهادت هوایی نشود انگار کوه کنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد واقعی هرگز اجازه نمیده که یک دختر ناراحت بخوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین من دچارت بودم.... دچار ینی عاشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود دلتون رو به عشق خوش نکنید! من عاقبت آنم!!! چشم های گریان موهای پریشان او با دیگری خندان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقـــــدر ورقــــ هــــاي زندگـــــي امـــ را بهـــــم نريـــــز ... حكـــــم همـــــان دلــــ اســـت كـــه برايـــــ تـــو مـــي تپــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه ی خلق وجفای فلک وجور رقیب.... همه هیچ اند اگر یار موافق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز ی که به جای تو بهم گفتی شما. ....فهمیدم پای او در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻴﭻ ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ,ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮﻣﺤﺾ ﺩﻟﺨﻮﺷﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ..‎