بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا لازمه یکی باشه.. کاری نکنه فقط باشه همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر مـاه گـرفـتگی را دوسـت دارم شـبـیه تـوسـت  وقـتی مـوهـایت را روی صـورتـت مـیـریـزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین تمام روسری هایت باد رو بیشتراز همه دوست دارم به موهایت می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم که شدی مثل زلیخا باش... انقدر رسوا بازی در بیاور تا خدا خودش پا در میانی کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسی از این زیباتر که تـــــــــــــــــــــــو برای مـــــــــــــــــــــن نگران میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دعا کن می آید؛ گفتم: آنکه با دعایی بیاید با نفرینی میرود؛ خواستی بیا، با دعا نیا، با دل بیا..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم آرزوی آمدنت میمیرد.... رفته ای اینک... اما آیا بازمیگردی؟؟؟؟ چه تمنای محالی!!!! خنده ام میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر آسون بود فرهاد به جای کوه، دل می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ....؟حاضر غم .....؟حاضر درد ....؟حاضر دوری ....؟حاضر عشق ....؟ بلندتر میخوانم عشق؟ باز هم نیامده؟؟؟.... غیبت هایش از حد مجاز چندیست که گذشته اخراجش میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودت اشك هايم جاري اند ضربه هاي دوريت هم كاري اند آنچنان از هجر تو مجنون شدم دشمنان هم در پي دلداري اند من فقط عشق تو را خواهم پناه آرزو هايم همه تكراري اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـادرم گـفـت بـه مـن: "خـیـر بـبـینی پـسرم" مـستجاب ست دعـایـش بـه گـمـانم بـا "تــو" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش بتاب بمون وگرمم کن ولی غروب نکن  من از تاریکی میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوس پسر اصفهونی داشته باشی... عاشق آهنگای تی ام بکس میشی... نداری نمیفهمی... عاشق فورجوکم که یه نفرو توش پیدا کردم که...که...که نمیدونم پستاش درمورد کیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـفـــــاوتی نـــــدارد خواب باشـم یا بیـــــدار  زیباتـرین تصـویر پیــش چشمـانم همیشــه تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که برای عشق مَظهَر باشیم  از دوری هم همیشه پر پر باشیم !  باشد که به پای هم مبارک باشیم  از لیلی و مجنون قدمی سر باشیم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی کـلام ایـنـجا بـاش بـودنـت بـا دل مـن؛ بــی صـدا هـم زیـبـاسـت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا لازمه یکی باشه.. کاری نکنه فقط باشه همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر مـاه گـرفـتگی را دوسـت دارم شـبـیه تـوسـت  وقـتی مـوهـایت را روی صـورتـت مـیـریـزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین تمام روسری هایت باد رو بیشتراز همه دوست دارم به موهایت می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم که شدی مثل زلیخا باش... انقدر رسوا بازی در بیاور تا خدا خودش پا در میانی کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسی از این زیباتر که تـــــــــــــــــــــــو برای مـــــــــــــــــــــن نگران میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دعا کن می آید؛ گفتم: آنکه با دعایی بیاید با نفرینی میرود؛ خواستی بیا، با دعا نیا، با دل بیا..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم آرزوی آمدنت میمیرد.... رفته ای اینک... اما آیا بازمیگردی؟؟؟؟ چه تمنای محالی!!!! خنده ام میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر آسون بود فرهاد به جای کوه، دل می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ....؟حاضر غم .....؟حاضر درد ....؟حاضر دوری ....؟حاضر عشق ....؟ بلندتر میخوانم عشق؟ باز هم نیامده؟؟؟.... غیبت هایش از حد مجاز چندیست که گذشته اخراجش میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودت اشك هايم جاري اند ضربه هاي دوريت هم كاري اند آنچنان از هجر تو مجنون شدم دشمنان هم در پي دلداري اند من فقط عشق تو را خواهم پناه آرزو هايم همه تكراري اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـادرم گـفـت بـه مـن: "خـیـر بـبـینی پـسرم" مـستجاب ست دعـایـش بـه گـمـانم بـا "تــو" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش بتاب بمون وگرمم کن ولی غروب نکن  من از تاریکی میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوس پسر اصفهونی داشته باشی... عاشق آهنگای تی ام بکس میشی... نداری نمیفهمی... عاشق فورجوکم که یه نفرو توش پیدا کردم که...که...که نمیدونم پستاش درمورد کیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـفـــــاوتی نـــــدارد خواب باشـم یا بیـــــدار  زیباتـرین تصـویر پیــش چشمـانم همیشــه تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که برای عشق مَظهَر باشیم  از دوری هم همیشه پر پر باشیم !  باشد که به پای هم مبارک باشیم  از لیلی و مجنون قدمی سر باشیم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی کـلام ایـنـجا بـاش بـودنـت بـا دل مـن؛ بــی صـدا هـم زیـبـاسـت . . .