بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق تو تمدید می شوم... تاریخ اعتبار دلم،خنده های توست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب ها پیام دادن به زن عاشق آداب دارد. اگر روی گفتن حرف عاشقانه ای را نداری پیام نفرست، آن ساعت شب... او فقط کسی را می خواهد که با جرات بگوید: با من،به هیچ گذشته ای فکر نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_میشه وقتی حرف میزنی تو چشام نگاه نکنی؟؟؟!!! +چرا مشکلش چیه؟؟؟ _آخه نمیشنوم چی میگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهارادیده ای؟ مردم ازپایان جهان میترسندعشق من... ولی نمیدانندپایان جهان من روزیست که تونباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را نباف نمیخواهم دستهای زنانه ات به کارهای مردانه عادت کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلبستن باید دلت را به دلش گره بزنی یکی زیر ...  یکی رو ... مادر بزرگم میگفت : "قالی دستبافت مرگ ندارد" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رد پاي مهربانيت را در قلب کسي باقي بگذاري هميشه بيشتر از حاضرين حاضر خواهي بود. حتي اگر غايب باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان، گاهی آنقدر خواستنی میشوی... که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها... برای یکبار دیگر رسیدن، به "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لياقتت را كه ندارم.... دوستم هم كه نداري .... از پيشم هم كه رفته اي ..... . . پس... پس فقط بگو... فقط بگو چرا انقدر به خوابم مي آيي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است ... که خواندنش برای تو آسان است. مـــــن همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن  به تو عاشق شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي بايد باشه كه قبل از خودت فال تولد اونو چك كني يكي بايد باشه كه حتي تو خواب بازم فقط،ففط به اون فك كني...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من نبود...تو با پاي خودت...به چشمم آمدي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اتفاقی تو را جایی میبینم .. فقط خدا میداند تا کدام آسمان پرواز می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب ها پیام دادن به زن عاشق آداب دارد؛ اگر روی گفتن حرف عاشقانه ای را نداری....  پیام نفرست!  آن ساعت شب او فقط کسی را میخواهد که با جراتش بگوید با من، به هیچ گذشته ای فکر نکن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باید پیش ِمن باشی که حالم رو به را باشه فقط مال ِخودم باشی یه دنیا محو ِما باشه تو باید پیش ِمن باشی واسه دل این یه اجباره نمیشه از تو برگردم دلم طاقت نمیاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باید پیش ِمن باشی که حالم رو به را باشه فقط مال ِخودم باشی یه دنیا محو ِما باشه تو باید پیش ِمن باشی واسه دل این یه اجباره نمیشه از تو برگردم دلم طاقت نمیاره..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق تو تمدید می شوم... تاریخ اعتبار دلم،خنده های توست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب ها پیام دادن به زن عاشق آداب دارد. اگر روی گفتن حرف عاشقانه ای را نداری پیام نفرست، آن ساعت شب... او فقط کسی را می خواهد که با جرات بگوید: با من،به هیچ گذشته ای فکر نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_میشه وقتی حرف میزنی تو چشام نگاه نکنی؟؟؟!!! +چرا مشکلش چیه؟؟؟ _آخه نمیشنوم چی میگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهارادیده ای؟ مردم ازپایان جهان میترسندعشق من... ولی نمیدانندپایان جهان من روزیست که تونباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را نباف نمیخواهم دستهای زنانه ات به کارهای مردانه عادت کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلبستن باید دلت را به دلش گره بزنی یکی زیر ...  یکی رو ... مادر بزرگم میگفت : "قالی دستبافت مرگ ندارد" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي رد پاي مهربانيت را در قلب کسي باقي بگذاري هميشه بيشتر از حاضرين حاضر خواهي بود. حتي اگر غايب باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان، گاهی آنقدر خواستنی میشوی... که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها... برای یکبار دیگر رسیدن، به "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لياقتت را كه ندارم.... دوستم هم كه نداري .... از پيشم هم كه رفته اي ..... . . پس... پس فقط بگو... فقط بگو چرا انقدر به خوابم مي آيي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن رازی را پنهان نکرده ام! قلبم کتابی است ... که خواندنش برای تو آسان است. مـــــن همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛ از روزی که در آن  به تو عاشق شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي بايد باشه كه قبل از خودت فال تولد اونو چك كني يكي بايد باشه كه حتي تو خواب بازم فقط،ففط به اون فك كني...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من نبود...تو با پاي خودت...به چشمم آمدي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اتفاقی تو را جایی میبینم .. فقط خدا میداند تا کدام آسمان پرواز می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب ها پیام دادن به زن عاشق آداب دارد؛ اگر روی گفتن حرف عاشقانه ای را نداری....  پیام نفرست!  آن ساعت شب او فقط کسی را میخواهد که با جراتش بگوید با من، به هیچ گذشته ای فکر نکن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باید پیش ِمن باشی که حالم رو به را باشه فقط مال ِخودم باشی یه دنیا محو ِما باشه تو باید پیش ِمن باشی واسه دل این یه اجباره نمیشه از تو برگردم دلم طاقت نمیاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باید پیش ِمن باشی که حالم رو به را باشه فقط مال ِخودم باشی یه دنیا محو ِما باشه تو باید پیش ِمن باشی واسه دل این یه اجباره نمیشه از تو برگردم دلم طاقت نمیاره..