بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی! این را به همه بگو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال مرا از من نپرس ! از خودت بپرس ! اگر خوب باشم سرت را که خم کنی  سر روی سینه ات میبینیم اگر نه  من کجا و خوبی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... کجایــــــی که ببــینـــــی با مـــــــن کاری کردی کــــــــه حـــــــسّ نابــــودی ام را  میـــــان مـــــردم جــــار میزنم و خـــــــروار خروار لایـــــــــــــک میخورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بٍــبَخــــش اگــــر ... خودم را بـه مــــریضی میــــزنم.. نمیـــدانی چه لذتــی دارد وقتـــــی با چشمهـــایی نگــــران  تمــــام ٍ تنــــم را چــک میکنـــــی ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه طرف برایت مینویسم اما کاش توهم برایم مینوشتی . . . . دلم گرفته آسمون نمی تونم گریه کنم  چشمای پر اشکمو من نمیتونم خالی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میدانم... روزی.. جایی... به خواست خودت... با همان نگاه همیشگی... آرام آرام.. شاید کمی غمگین... با قدم های محکمت.. سراغ من می آیی... فاتحه ای میخوانی... و باز... می روی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدانه ز دل آه غریبانه کشیدم / ما امیدی نکشیدی تا بدانی چه کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد نامت را صدا کنم‏! یه طور دیگه جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشه دلم میخواهد نامت را صدا کنم...... یک طور که دلت قرص شود که من هستم‏!‏ یک طور که دلم قرص شود با بودن من,توهم هستی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدومش سخت تره: اونیکه دوستش داری رو تاآخرعمرنبینی,یااینکه اونو برا آخرین بار ببینی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه حبس ابد خوردن تو زندونه تو آمادم... اسیرم کن تو میتونی،اسیرت باشم آزادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ .. ” ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند مغـــرورم .. من دوستت دارم هایم را لایق " هیچ کس " نمیدونم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ان کسایی معنی عشق و دوست داشتن رو میفهمند که با دل هایشان میبینند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که چرا وقتی نیستی دلم تنگ میشود.چون همانطور که وقتی هستی دستانم برای در آغوش گرفتنت تنگ میشود،هنگام نبودنت حتما در دلمی که تو را بغل میکند و تنگ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما کاش! به جای حرف های دروغم چشمان پر بغضم را  باور میکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجــا حــرف . . . حــرف آرزوســــــت... مـن هنـــوز چشم هایـــم را نبستــه آرزویــم به اســـم تـو گیــر میکنـــد . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی! این را به همه بگو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال مرا از من نپرس ! از خودت بپرس ! اگر خوب باشم سرت را که خم کنی  سر روی سینه ات میبینیم اگر نه  من کجا و خوبی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... کجایــــــی که ببــینـــــی با مـــــــن کاری کردی کــــــــه حـــــــسّ نابــــودی ام را  میـــــان مـــــردم جــــار میزنم و خـــــــروار خروار لایـــــــــــــک میخورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بٍــبَخــــش اگــــر ... خودم را بـه مــــریضی میــــزنم.. نمیـــدانی چه لذتــی دارد وقتـــــی با چشمهـــایی نگــــران  تمــــام ٍ تنــــم را چــک میکنـــــی ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه طرف برایت مینویسم اما کاش توهم برایم مینوشتی . . . . دلم گرفته آسمون نمی تونم گریه کنم  چشمای پر اشکمو من نمیتونم خالی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میدانم... روزی.. جایی... به خواست خودت... با همان نگاه همیشگی... آرام آرام.. شاید کمی غمگین... با قدم های محکمت.. سراغ من می آیی... فاتحه ای میخوانی... و باز... می روی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدانه ز دل آه غریبانه کشیدم / ما امیدی نکشیدی تا بدانی چه کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد نامت را صدا کنم‏! یه طور دیگه جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشه دلم میخواهد نامت را صدا کنم...... یک طور که دلت قرص شود که من هستم‏!‏ یک طور که دلم قرص شود با بودن من,توهم هستی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدومش سخت تره: اونیکه دوستش داری رو تاآخرعمرنبینی,یااینکه اونو برا آخرین بار ببینی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه حبس ابد خوردن تو زندونه تو آمادم... اسیرم کن تو میتونی،اسیرت باشم آزادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ .. ” ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند مغـــرورم .. من دوستت دارم هایم را لایق " هیچ کس " نمیدونم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ان کسایی معنی عشق و دوست داشتن رو میفهمند که با دل هایشان میبینند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که چرا وقتی نیستی دلم تنگ میشود.چون همانطور که وقتی هستی دستانم برای در آغوش گرفتنت تنگ میشود،هنگام نبودنت حتما در دلمی که تو را بغل میکند و تنگ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما کاش! به جای حرف های دروغم چشمان پر بغضم را  باور میکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجــا حــرف . . . حــرف آرزوســــــت... مـن هنـــوز چشم هایـــم را نبستــه آرزویــم به اســـم تـو گیــر میکنـــد . .