بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد! گاه با یک گل سرخ؛ گاه با یک دل تنگ ؛ گاه با سوسوی امیدی کمرنگ ؛ زندگی باید کرد ؛ گاه باید خندید ؛ بر غمی بی پایان ؛ لحظه هایت بی غم ؛ روزگارت آرام؛…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چون در سینه ام بیدار شد... از طلب پا تا سرم ایثار شد... این دگر من نیستم،من نیستم... حیف از آن عمری که با من زیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی سوالات ِ کتاب ِ تست کنکورت ؛؛ عاشق که باشی بیـت های محشـری دارد ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر بودم از هزار حرف نگفته،اما... چشمان تو، مرا به سکوت وا میداشت رابطه مان در حال سقوط بودو باز نگاهت به من حق السکوت میداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــنــــــ.... کــــــــه تـــــــــــــــوداری.... قِـــــــــــیــــــامـــــــتـــــست.... نـــــــــه قــــــــــــــامــــتــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي عاشق شدن نبايد يك شخصيت متفاوت را دوست داشت ، براي عاشق شدن بايد يك شخصيت عادي را متفاوت دوست داشت!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×××هَـــوآ رآ اَز مَـــن بـــگیـــر ،خَــنـــده اَتــــ را نَــه×××

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب این پیام بی نهایت خدایــــــــا برای ما عزیز است و توی بی نهایت مهربانی پروردگارا او را بر بال آرزوهایش پرواز ده و در همه لحظات کنارش باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصوراتم از تو با " کــــــــاش " گره خورده تـــو ، توقعاتت از من با " بایـــــــــد" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا عاشق ک میشی بند دلت رو پاره میکنن  چه برسه که اعتراف هم بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى خواهم گره بخورم در تو آنقدر سخت که با دندان بازم کنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــه آلزایمــــر قَوی میــــخواد، فرامــــوش کردن کــــارات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندام های تکراری واژه ها در ذهنم حرکات موزون دارند . . . و من در حوالی قلبم گرمای عشق را حس می کنم ! ! ! ای کاش این حس قشنگ همیشه با من باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو دور بودن پر توقعم کرده … حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن لیاقتتونداشت.... نمیدونن که توفقط دوسم نداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که گفتی دوستت دارم  انگار همه ی دنیا را به من دادند  یک عمر منتظر شنیدن این جمله از تو بودم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد! گاه با یک گل سرخ؛ گاه با یک دل تنگ ؛ گاه با سوسوی امیدی کمرنگ ؛ زندگی باید کرد ؛ گاه باید خندید ؛ بر غمی بی پایان ؛ لحظه هایت بی غم ؛ روزگارت آرام؛…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چون در سینه ام بیدار شد... از طلب پا تا سرم ایثار شد... این دگر من نیستم،من نیستم... حیف از آن عمری که با من زیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی سوالات ِ کتاب ِ تست کنکورت ؛؛ عاشق که باشی بیـت های محشـری دارد ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر بودم از هزار حرف نگفته،اما... چشمان تو، مرا به سکوت وا میداشت رابطه مان در حال سقوط بودو باز نگاهت به من حق السکوت میداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــــــنــــــ.... کــــــــه تـــــــــــــــوداری.... قِـــــــــــیــــــامـــــــتـــــست.... نـــــــــه قــــــــــــــامــــتــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي عاشق شدن نبايد يك شخصيت متفاوت را دوست داشت ، براي عاشق شدن بايد يك شخصيت عادي را متفاوت دوست داشت!!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×××هَـــوآ رآ اَز مَـــن بـــگیـــر ،خَــنـــده اَتــــ را نَــه×××

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب این پیام بی نهایت خدایــــــــا برای ما عزیز است و توی بی نهایت مهربانی پروردگارا او را بر بال آرزوهایش پرواز ده و در همه لحظات کنارش باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصوراتم از تو با " کــــــــاش " گره خورده تـــو ، توقعاتت از من با " بایـــــــــد" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا عاشق ک میشی بند دلت رو پاره میکنن  چه برسه که اعتراف هم بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى خواهم گره بخورم در تو آنقدر سخت که با دندان بازم کنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــه آلزایمــــر قَوی میــــخواد، فرامــــوش کردن کــــارات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندام های تکراری واژه ها در ذهنم حرکات موزون دارند . . . و من در حوالی قلبم گرمای عشق را حس می کنم ! ! ! ای کاش این حس قشنگ همیشه با من باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو دور بودن پر توقعم کرده … حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن لیاقتتونداشت.... نمیدونن که توفقط دوسم نداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که گفتی دوستت دارم  انگار همه ی دنیا را به من دادند  یک عمر منتظر شنیدن این جمله از تو بودم.