بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه یه روزی اینقدر عاشق بودیم هردو بت همدیگه بودیم چی شد یهو ابراهیم شد و تیشه دستش گرفت و شکستم؟؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم.... من، تنها "چشمان تو" را دیده ام و  گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید! از عشق چیزی نمی دانم اما...  عاشقانه دوستت دارم.... کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرات و مغرور می شود در برابرت ... کسی که می فهمد از ته دل دوستش داری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار برای من تابستان شد،و برای دلم پاییز،وقتی "بهاره" مرا تنها گذاشت و دلم را شکست خودم مثل آفتاب سوختم و دلم مثل برگ ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خياليه من به خاطر اين است كه... جز خيال او كه بي خيال من است خيالي ديگر را پذيرا نيست حتي با نبودن او و نداشتنش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــراي مــــن (مهــــــر) در نگـــــاه توستـــــ نــه اوليـــــن مـــــاه پــاييــــز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار برلین هم فرو ریخت اما این دیوار بین ما حالا حالاها بنای ماندن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی بگذار فکر کنند نفهمیدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت بهت خیانت کرد نگران خودت نباش که بدون اون چیکار کنی،شرمنده دلت باش که بهت اعتماد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی یــه پــنگوئن نر عاشق یــه پــــنگوئن ماده میشه ، ســـرتاسر ساحـــل رو میــگرده تا قشـــنگ ترین سنــــگریزه رو پیدا کنه و به عشــــقش هـدیه بده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش... تا به هرچــــه غیر "تو" بی اشتها شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی غصه هام و هیچ عسلی شیرین نکرد. تاوقتی که چشام به لبخند شیرین تو افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"يادت باشه وقتي دلبر داري بايد از بقيه دل برداري..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتی که دل دریاکن ای دوست! همه دریا از آن ما کن ای دوست! دلم دریاشد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیبتت به هنگامی که حضورت لازم است، گناهی نابخشودنی محسوب می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانشون نمی کنه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه یه روزی اینقدر عاشق بودیم هردو بت همدیگه بودیم چی شد یهو ابراهیم شد و تیشه دستش گرفت و شکستم؟؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم.... من، تنها "چشمان تو" را دیده ام و  گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید! از عشق چیزی نمی دانم اما...  عاشقانه دوستت دارم.... کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرات و مغرور می شود در برابرت ... کسی که می فهمد از ته دل دوستش داری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار برای من تابستان شد،و برای دلم پاییز،وقتی "بهاره" مرا تنها گذاشت و دلم را شکست خودم مثل آفتاب سوختم و دلم مثل برگ ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خياليه من به خاطر اين است كه... جز خيال او كه بي خيال من است خيالي ديگر را پذيرا نيست حتي با نبودن او و نداشتنش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــراي مــــن (مهــــــر) در نگـــــاه توستـــــ نــه اوليـــــن مـــــاه پــاييــــز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار برلین هم فرو ریخت اما این دیوار بین ما حالا حالاها بنای ماندن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی بگذار فکر کنند نفهمیدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت بهت خیانت کرد نگران خودت نباش که بدون اون چیکار کنی،شرمنده دلت باش که بهت اعتماد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی یــه پــنگوئن نر عاشق یــه پــــنگوئن ماده میشه ، ســـرتاسر ساحـــل رو میــگرده تا قشـــنگ ترین سنــــگریزه رو پیدا کنه و به عشــــقش هـدیه بده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش... تا به هرچــــه غیر "تو" بی اشتها شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی غصه هام و هیچ عسلی شیرین نکرد. تاوقتی که چشام به لبخند شیرین تو افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"يادت باشه وقتي دلبر داري بايد از بقيه دل برداري..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتی که دل دریاکن ای دوست! همه دریا از آن ما کن ای دوست! دلم دریاشد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیبتت به هنگامی که حضورت لازم است، گناهی نابخشودنی محسوب می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانشون نمی کنه …