بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حِـسِّ خوبـیــــه ِببیـنی یـه نفر واسه انـتـخـاب تــو مــصَـمَّمـه دسـتـتـو بگیــره و بهت بگــه مونـدنـش کنـار تــــو مُسَلَّمـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکشنبه ات بخیر کجای دنیایی؟ از یک شروع می کنم  این شنبه های پی در پی پایان ندارد یک یکشنبه ات بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫـﻤﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮﻧـﻦ ﺍﺳـﻤـﺖ ﺭﻭﺻـﺪﺍﮐـﻨﻦ  ﺍﻣـﺎ ﯾـﮑﯽ ﻫـﺴﺖ ﮐـﻪ ... ﻭﻗـﺘﯽ ﺍﺳـﻤـﺖ ﺭﻭ ﺻـﺪﺍ ﻣـﯿﮑﻨﻪ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯽ ﺑـﺮﯼ  ﻭﺑـﺎ ﺗـﻤﺎﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺟـﻮﺍﺑـﺶ ﺑـﮕﯽ : "ﺟﻮﻥ ﺩﻟﻢ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را بوسیده ام  میدانی طعم سیب پاییزی دارد و آرامش بخش صدایت را چشیده ام طعم ناب عشق میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه دختر فوق العاده باشه بدست آوردنش راحت نیست اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش دست نمیکشی اگه دست بکشی، تو ارزشش رو نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بی او شدم روزی کنارم چای نگذاربد  من عادت کرده ام قندم فقط لب های او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون قطاری که دودش برمیگردد من میرفتم دلم اما برمیگشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گروه از مردان هیچ‌گاه به زندگی عادی برنخواهند گشت، آنان‌که به جنگ رفته‌اند و آنان‌که عاشق شده‌اند ! رومن رولان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی باور کرد جنگل جان مــــــــــــــــــــــرا آتش عشق تــــــــــــــــــــــو خاکستر کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولاني‌مـي‌شود براے ڪساني ڪہ غصہ دارند دیرمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ منتظرند زودمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ عجلہ دارند اماابدے مي‌شود براے ڪساني ڪہ عـاشقند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دیوار نذار عشقم..... حالا هرقدر که ازم دوری.. به غیرت شونه هام بد جور بر میخوره.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـجـنـون  تــو مـجـنـون  دیـوانـه چـو دیـوانه بـبـیند خـوشــش آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار سال هم بگذرد  "نگاهت"... غافلگیرم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید سخت هست پشت کیبرد بشینی و از ارزوهای عاشقانه بی مخاطبی بنویسی که نمیدانی به واقعیت تبدیل میشود یا عمر کفاف نمیدهد... سرنماز های رجبتون حال اشفته منم دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو  فرآیند اکسیژن رابه  همراه دارد  من ازنگاه به چشمان تو  نفس میگیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود بستم که  دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد: "دیوانه! من مى بینمش"... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حِـسِّ خوبـیــــه ِببیـنی یـه نفر واسه انـتـخـاب تــو مــصَـمَّمـه دسـتـتـو بگیــره و بهت بگــه مونـدنـش کنـار تــــو مُسَلَّمـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکشنبه ات بخیر کجای دنیایی؟ از یک شروع می کنم  این شنبه های پی در پی پایان ندارد یک یکشنبه ات بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫـﻤﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮﻧـﻦ ﺍﺳـﻤـﺖ ﺭﻭﺻـﺪﺍﮐـﻨﻦ  ﺍﻣـﺎ ﯾـﮑﯽ ﻫـﺴﺖ ﮐـﻪ ... ﻭﻗـﺘﯽ ﺍﺳـﻤـﺖ ﺭﻭ ﺻـﺪﺍ ﻣـﯿﮑﻨﻪ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯽ ﺑـﺮﯼ  ﻭﺑـﺎ ﺗـﻤﺎﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺟـﻮﺍﺑـﺶ ﺑـﮕﯽ : "ﺟﻮﻥ ﺩﻟﻢ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را بوسیده ام  میدانی طعم سیب پاییزی دارد و آرامش بخش صدایت را چشیده ام طعم ناب عشق میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه دختر فوق العاده باشه بدست آوردنش راحت نیست اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش دست نمیکشی اگه دست بکشی، تو ارزشش رو نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بی او شدم روزی کنارم چای نگذاربد  من عادت کرده ام قندم فقط لب های او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون قطاری که دودش برمیگردد من میرفتم دلم اما برمیگشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گروه از مردان هیچ‌گاه به زندگی عادی برنخواهند گشت، آنان‌که به جنگ رفته‌اند و آنان‌که عاشق شده‌اند ! رومن رولان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی باور کرد جنگل جان مــــــــــــــــــــــرا آتش عشق تــــــــــــــــــــــو خاکستر کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولاني‌مـي‌شود براے ڪساني ڪہ غصہ دارند دیرمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ منتظرند زودمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ عجلہ دارند اماابدے مي‌شود براے ڪساني ڪہ عـاشقند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دیوار نذار عشقم..... حالا هرقدر که ازم دوری.. به غیرت شونه هام بد جور بر میخوره.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـجـنـون  تــو مـجـنـون  دیـوانـه چـو دیـوانه بـبـیند خـوشــش آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار سال هم بگذرد  "نگاهت"... غافلگیرم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید سخت هست پشت کیبرد بشینی و از ارزوهای عاشقانه بی مخاطبی بنویسی که نمیدانی به واقعیت تبدیل میشود یا عمر کفاف نمیدهد... سرنماز های رجبتون حال اشفته منم دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو  فرآیند اکسیژن رابه  همراه دارد  من ازنگاه به چشمان تو  نفس میگیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود بستم که  دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد: "دیوانه! من مى بینمش"... !