بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د خودت بگو چطوری ازت دل بکنم ؟؟؟ تو نباشی بهشتم بره به جهنم !!! داد زدم گوش آسمون تر شد !!!! ععنمیدونی شبم تنهایی سر شد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دل نوشته ی قدیمی کِی  این "من" و "تو"ی کابوس هایَم تبدیل به ما یِ رویاهایم می شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف مُردنم دست خودم نیست...... وگرنه ثانیه به ثانیه برایت می مُردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : به کدامین زبان بگویم که از آینده فقط گذشته را میخواهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل زتو خوش سالی و ماهی به نگاهی♥ خوش کن دل من گاه به گاهی به نگاهی♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو "ماه" ی و من ماهیِ این برکـه ی کاشـــی ؛ انـدوهِ بزرگیست زمانـی کـه نباشـــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزای تکراری..هنوز حسی به من داری.. بگو وقتی میگم تنهام...هنوزم باورم داری.. نیستی و منو میسوزونه دلواپسی.. بگو دل تنگیامو میفهمی تو.. برگرد و تموم کن بی رحمی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط ... اگر میفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی داره صدات که دردمو کم میکنه چیزی بگو حرفای تو بدجوری خوبم میکنه تو طرف من باش من عشقمو ثابت میکنم صد بار برگردم عقب باز انتخابت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی بد نیست هوس کرده ام چنان گیج شوم از تو چنان مست شوی از من که زمین سرگیجه بگیرد و اشتباهی سالی سیصدوشصت وشش دور بگردد یک دور اضافه تر دور تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كلبه اي است چوبي كه با تخته هاي اميد ، ميخ هاي محبت و ديوارهاي عشق ساخته شده و هيچ توفاني نميتواند ويرانش كند مگر بي وفايي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار ناف من را یک آدم بیخیال بریده است! هرکه به من میرسد میگوید بیخیال ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم.... نه آسمان! نه زمین! نه باران! نه خیس شدن! نه تازگی! نه طراوت.... گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه به مرگ پشت کرده ام ، دلیل آشتی من با زندگی نیست ! " تو " پیش من نیستی اما " دوست داشتنت " هنوز اینجاست ، می خواهم یک دل سیر دوستت بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به "من" خواهم که گم شوم اندر حصار "تو"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دوستت داشتم! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یا حتی بوسه ای تنها دوستت داشتم... اما حالا اگر دور شوی... چه کنم با این همه وابستگی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د خودت بگو چطوری ازت دل بکنم ؟؟؟ تو نباشی بهشتم بره به جهنم !!! داد زدم گوش آسمون تر شد !!!! ععنمیدونی شبم تنهایی سر شد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دل نوشته ی قدیمی کِی  این "من" و "تو"ی کابوس هایَم تبدیل به ما یِ رویاهایم می شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف مُردنم دست خودم نیست...... وگرنه ثانیه به ثانیه برایت می مُردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : به کدامین زبان بگویم که از آینده فقط گذشته را میخواهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل زتو خوش سالی و ماهی به نگاهی♥ خوش کن دل من گاه به گاهی به نگاهی♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو "ماه" ی و من ماهیِ این برکـه ی کاشـــی ؛ انـدوهِ بزرگیست زمانـی کـه نباشـــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزای تکراری..هنوز حسی به من داری.. بگو وقتی میگم تنهام...هنوزم باورم داری.. نیستی و منو میسوزونه دلواپسی.. بگو دل تنگیامو میفهمی تو.. برگرد و تموم کن بی رحمی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط ... اگر میفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی داره صدات که دردمو کم میکنه چیزی بگو حرفای تو بدجوری خوبم میکنه تو طرف من باش من عشقمو ثابت میکنم صد بار برگردم عقب باز انتخابت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی بد نیست هوس کرده ام چنان گیج شوم از تو چنان مست شوی از من که زمین سرگیجه بگیرد و اشتباهی سالی سیصدوشصت وشش دور بگردد یک دور اضافه تر دور تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كلبه اي است چوبي كه با تخته هاي اميد ، ميخ هاي محبت و ديوارهاي عشق ساخته شده و هيچ توفاني نميتواند ويرانش كند مگر بي وفايي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار ناف من را یک آدم بیخیال بریده است! هرکه به من میرسد میگوید بیخیال ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم.... نه آسمان! نه زمین! نه باران! نه خیس شدن! نه تازگی! نه طراوت.... گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه به مرگ پشت کرده ام ، دلیل آشتی من با زندگی نیست ! " تو " پیش من نیستی اما " دوست داشتنت " هنوز اینجاست ، می خواهم یک دل سیر دوستت بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به "من" خواهم که گم شوم اندر حصار "تو"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دوستت داشتم! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یا حتی بوسه ای تنها دوستت داشتم... اما حالا اگر دور شوی... چه کنم با این همه وابستگی...