بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توو قلب من یه امپراطوره... تسلیم میشه ، چونکه مجبوره... برو نباید مال من باشی... خواهش نکردم ، این یه دستوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی ام را می پوشم ... بی انکه بارانی آمده باشد  به یاد ان روز که تو بودی و باران و خاطراتی خیس و به جا مانده از لحظات تنها شدنم  و به حرمت نگاهت سراپا سکوت شده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم نمی شوم ! لبخندت خرم می کند و دوریت سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود. عقربه هادوتایکی میپرند... امـا همیـن که میــروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من بایدبدهم... جـــانم رامیــگیـــرندثـــــــانیه های "بــی تـــو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره چارتا برگ از درخت افتاد . . . ناله هاي عاشقانه شروع شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلم می گیره میشینم یه کوشه و گذشتمو مرور میکنم.. ناخوداگاه لبخندی میاد رو لبام... مدیونتم که باعس لبخنده گذشتم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود می برید ،  اما من هنوز میدوزم ؛  چشم امید ب راه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن به جز آبــی نگاهـــت آسمانـــی نمـــیشناســم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمون باشه که دوتا خط موازی هر وقت به هم برسن همدیگه رو قطع میکنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشمهایت دیدنیست شهر خاموش نگاهت دیدنیست زندگانی معنی لبخند توست خنده هایت بی نهایت دیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ"صراطي"مستقيم نيست دلي كه به نوازش سر انگشتان "تو" عادت كرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مُردن هنوز کوچکم بمان! کافی است دوستم داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه بدونی بی تو نابودم اگه جایی ازت گفتن بگم من عاشقش بودم . برای من همین خوبه که ازهرکی تورو دیده شبی صدبار می پرسم ازم چیزی نپرسیده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غم ما روزها بی گاه شد***روزها با سوز ها همراه شد روزها گر رفت،گو رو،باک نیست***تو بمان،ای آنکه چون تو پاک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به آسمان بیاید... آسمان به زمین... حواسم نه پرت شیطنت های ستاره ها می شود نه دلربایی گنجشگکان باغ... مـــن فـــقـــط محـــوِ چشـــم های تــــ❤ــــوام...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توو قلب من یه امپراطوره... تسلیم میشه ، چونکه مجبوره... برو نباید مال من باشی... خواهش نکردم ، این یه دستوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی ام را می پوشم ... بی انکه بارانی آمده باشد  به یاد ان روز که تو بودی و باران و خاطراتی خیس و به جا مانده از لحظات تنها شدنم  و به حرمت نگاهت سراپا سکوت شده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم نمی شوم ! لبخندت خرم می کند و دوریت سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود. عقربه هادوتایکی میپرند... امـا همیـن که میــروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من بایدبدهم... جـــانم رامیــگیـــرندثـــــــانیه های "بــی تـــو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره چارتا برگ از درخت افتاد . . . ناله هاي عاشقانه شروع شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلم می گیره میشینم یه کوشه و گذشتمو مرور میکنم.. ناخوداگاه لبخندی میاد رو لبام... مدیونتم که باعس لبخنده گذشتم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود می برید ،  اما من هنوز میدوزم ؛  چشم امید ب راه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن به جز آبــی نگاهـــت آسمانـــی نمـــیشناســم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمون باشه که دوتا خط موازی هر وقت به هم برسن همدیگه رو قطع میکنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشمهایت دیدنیست شهر خاموش نگاهت دیدنیست زندگانی معنی لبخند توست خنده هایت بی نهایت دیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هيچ"صراطي"مستقيم نيست دلي كه به نوازش سر انگشتان "تو" عادت كرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مُردن هنوز کوچکم بمان! کافی است دوستم داشته باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه بدونی بی تو نابودم اگه جایی ازت گفتن بگم من عاشقش بودم . برای من همین خوبه که ازهرکی تورو دیده شبی صدبار می پرسم ازم چیزی نپرسیده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غم ما روزها بی گاه شد***روزها با سوز ها همراه شد روزها گر رفت،گو رو،باک نیست***تو بمان،ای آنکه چون تو پاک نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به آسمان بیاید... آسمان به زمین... حواسم نه پرت شیطنت های ستاره ها می شود نه دلربایی گنجشگکان باغ... مـــن فـــقـــط محـــوِ چشـــم های تــــ❤ــــوام...