بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونی نیست که عشق تکیه کلامش باشد،عاشق اونی که عشق مرامش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان در دریای عـــشــــق تو غــرق خواهم شد که تــمام غواص ها به احترامت سکــوت کنند و تمام نجات غـــریق ها عاجز از نجاتـــم باشند...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــروبـــــ جـــمــعـــه و پــایـــیـــز.... چـــه تــرکــیــبـــــ دل انــگــیــــزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نميتواني جلوی احساست را بگیری سعی میکنی اما... اما از یک جایی به بعد کم میآوری کلافه کننده است کلافه کننده احساس برای یک منطقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکنفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است ... خیالت راحت باشد آرام چشمهایت را ببند یکنفر برای همه نگرانی هایت بیدار است یکنفر که از همه زیبایی های دنیا تنها تو را باور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، همین ؛ این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی ! بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه که بااینکه سراغ ازمن نمی گیری ولی تا حرف من میشه یه لحظه توخودت میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسي رو میتونستم دوست داشته باشم، اگر دوست داشتن رو از تو شروع نمیکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضی وقتا دیگه به جایی میرسی که همش کنار خودت میبینیش باهاش حرف میزنی باهاش شوخی میکنی روزت کنار اون شب میشه دیگه جزئی از "خودت" میشه هرچند شاید بقیه بگن دیوونست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن ولي اسير نشو عاشق شو ولي ديوانه نشو دوستت دارم ولي لوس نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تنت چه خاصیتی دارد حتی حمام هم بوی دلپذیرش را نمیبرد! وقتی نیستی با این رایحه به اوج رویایمان میروم! می دانی؟! عطر تنت را با بهترین عطر های دنیا عوض نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بالکنی میخواهد رو به شهر و کمی باد خنک،یک فنجان بزرگ قهوه یک جرعه تو،یک جرعه من،و سکوتی که در آن دو نگاه گره خورده باشد بی کلام... میدانی؟دلم یک "من" میخواهد برای تو و یک "تو" تا ابد برای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری که درد نمیکند دستمال نمی بندند اما سر "مــــــــــــن" درد میکند برای دستی که مال "تـــــــــــو" باشـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جور میکند خدا در و تخته را با هم... مثل من و تو... تو خاطره ساز و من خاطره باز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادم به رویایی که...محقق نمیشود منتظر خبری هستم که...نمی آید دلخوشم به حرفی که...نمیزنی آدم گاهی به هزار دلیل زنده است و هیچ دلیلی برای زنده بودن ندارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونی نیست که عشق تکیه کلامش باشد،عاشق اونی که عشق مرامش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان در دریای عـــشــــق تو غــرق خواهم شد که تــمام غواص ها به احترامت سکــوت کنند و تمام نجات غـــریق ها عاجز از نجاتـــم باشند...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــروبـــــ جـــمــعـــه و پــایـــیـــز.... چـــه تــرکــیــبـــــ دل انــگــیــــزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نميتواني جلوی احساست را بگیری سعی میکنی اما... اما از یک جایی به بعد کم میآوری کلافه کننده است کلافه کننده احساس برای یک منطقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکنفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است ... خیالت راحت باشد آرام چشمهایت را ببند یکنفر برای همه نگرانی هایت بیدار است یکنفر که از همه زیبایی های دنیا تنها تو را باور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، همین ؛ این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی ! بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه که بااینکه سراغ ازمن نمی گیری ولی تا حرف من میشه یه لحظه توخودت میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسي رو میتونستم دوست داشته باشم، اگر دوست داشتن رو از تو شروع نمیکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضی وقتا دیگه به جایی میرسی که همش کنار خودت میبینیش باهاش حرف میزنی باهاش شوخی میکنی روزت کنار اون شب میشه دیگه جزئی از "خودت" میشه هرچند شاید بقیه بگن دیوونست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن ولي اسير نشو عاشق شو ولي ديوانه نشو دوستت دارم ولي لوس نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تنت چه خاصیتی دارد حتی حمام هم بوی دلپذیرش را نمیبرد! وقتی نیستی با این رایحه به اوج رویایمان میروم! می دانی؟! عطر تنت را با بهترین عطر های دنیا عوض نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بالکنی میخواهد رو به شهر و کمی باد خنک،یک فنجان بزرگ قهوه یک جرعه تو،یک جرعه من،و سکوتی که در آن دو نگاه گره خورده باشد بی کلام... میدانی؟دلم یک "من" میخواهد برای تو و یک "تو" تا ابد برای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری که درد نمیکند دستمال نمی بندند اما سر "مــــــــــــن" درد میکند برای دستی که مال "تـــــــــــو" باشـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جور میکند خدا در و تخته را با هم... مثل من و تو... تو خاطره ساز و من خاطره باز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادم به رویایی که...محقق نمیشود منتظر خبری هستم که...نمی آید دلخوشم به حرفی که...نمیزنی آدم گاهی به هزار دلیل زنده است و هیچ دلیلی برای زنده بودن ندارد...