بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســمــون هــر مَــردی اون اســمــون ابــی نــیــس کــه بــالــــاســرشــه... اســمــون هــر مَــرد ... چــشـمــای عـشـقـشـه کــه تـمـوم دنــیــا تــوش خــلــاصـــه مـیـشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشــم ها .. پیش از آن که نـگاهی باشـد .. تمـاشایی سـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باهرتپش باهرشکستن داره میفهمه،که هراندازه خوبه عشق همون اندازه بی رحمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين قدم در عشق: در مورد عشقت با هيچ كسي صحبت نكن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نگات ترانه من آب میشه نباشی نقاشیام خراب میشه واسه اسکار طلاترین نگاه همیشه چشم تو انتخاب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاشدم تاباسهراب هم دردباشم........گاهی تنهایی لازم است تابدانی توبرای اطرافیانت بودن ونبودنت فرقی نمیکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین آدم ها..... . . . . اونایی هستن که این جمله رو میشنوند:. . . . عیب نداره باهم درستش میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی نوایی راگفتند: ای مرد از تو بدبخت ترکیست؟؟؟ مرد چندی صبرکرد و درپاسخ گفت : عاشقی که به عشقش نرسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به دنیایی نه برای عزیزتر شدن یا باید دور باشی یا تو گور باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا دوست دارم... اندازه پلک هایی که آدما میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستیگیم رااینبارمیخواهم روی شانه توخالی کنم .....شانه ات را محکم نگه دار...اینبارتنهاامیدم فقط شانه های توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت اگر درددل خود را به آنکه دوستش داری بگویی همیشه جوان خواهی ماند.گفتند پس تو چرا پیر شدی؟؟ گفت:دوستش داشتم.دوستم نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحضه ام که حرف قلبتو بدونم بعد بهت الکی بگم جدا شیم چند ثانیه سرتو بندازی پایین بعد با یه صدای لرزون بگی:اخه من بی تو نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلِ نیامدنت از این دو حالت خارج نیست ! یا نمی‌‌خواهی‌‌ام یا ابوالفضل یعنی‌ نمی‌‌خواهی‌‌ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــــقِ تـــــــــو بَـــــدتَــــرین قِســـــــــمَتِ بِهـــــــــتَریــــــن بــــــــــود . . . !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســمــون هــر مَــردی اون اســمــون ابــی نــیــس کــه بــالــــاســرشــه... اســمــون هــر مَــرد ... چــشـمــای عـشـقـشـه کــه تـمـوم دنــیــا تــوش خــلــاصـــه مـیـشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چشــم ها .. پیش از آن که نـگاهی باشـد .. تمـاشایی سـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باهرتپش باهرشکستن داره میفهمه،که هراندازه خوبه عشق همون اندازه بی رحمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين قدم در عشق: در مورد عشقت با هيچ كسي صحبت نكن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نگات ترانه من آب میشه نباشی نقاشیام خراب میشه واسه اسکار طلاترین نگاه همیشه چشم تو انتخاب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاشدم تاباسهراب هم دردباشم........گاهی تنهایی لازم است تابدانی توبرای اطرافیانت بودن ونبودنت فرقی نمیکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین آدم ها..... . . . . اونایی هستن که این جمله رو میشنوند:. . . . عیب نداره باهم درستش میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی نوایی راگفتند: ای مرد از تو بدبخت ترکیست؟؟؟ مرد چندی صبرکرد و درپاسخ گفت : عاشقی که به عشقش نرسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به دنیایی نه برای عزیزتر شدن یا باید دور باشی یا تو گور باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا دوست دارم... اندازه پلک هایی که آدما میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستیگیم رااینبارمیخواهم روی شانه توخالی کنم .....شانه ات را محکم نگه دار...اینبارتنهاامیدم فقط شانه های توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت اگر درددل خود را به آنکه دوستش داری بگویی همیشه جوان خواهی ماند.گفتند پس تو چرا پیر شدی؟؟ گفت:دوستش داشتم.دوستم نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحضه ام که حرف قلبتو بدونم بعد بهت الکی بگم جدا شیم چند ثانیه سرتو بندازی پایین بعد با یه صدای لرزون بگی:اخه من بی تو نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلِ نیامدنت از این دو حالت خارج نیست ! یا نمی‌‌خواهی‌‌ام یا ابوالفضل یعنی‌ نمی‌‌خواهی‌‌ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــــقِ تـــــــــو بَـــــدتَــــرین قِســـــــــمَتِ بِهـــــــــتَریــــــن بــــــــــود . . . !!