بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندیه که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را میان ربّنای سبز دستانت...... دعایم کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانــه وار هـم کــه عاشقـــش باشـم پای غـــرور ♚دختـــــــرانه♚ام بیایــد وسط تنهــا یـه①کلــــمه میگویــم : مــهــــــم ... نیستـــــ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**بروبچها اگه یه وقت یه نفر بغضتونو شکست یه وقت جمعش نکنین گریه کنینا نه!!! جمع کنین تو دهنتون تف کنین تو روش**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن ِ بی منطق ِ خود قانعم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرنورمهتاب یاکه نه زیرنور مهتابی دل ب عشق لیلی یاکه نه عشق ستایش دادم من نمیدانم عیب درچیست ک چراستایش مثال لیلی نیست عیب هرچه که هست زشعورعشق نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ بدون فال نخی سیگار بدون آتش موسیقی بدون ترانه شاعری بدون شعر و من پشت میزی دو نفره بدون تو . . . فرقی بینمان نیست همگی چیزی کم داریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خـــوبه کـــه غـیــر از "تــو" هـمه از خــاطـرم مــیــرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا! جان یوسفت راستش را بگو؛ به خدایت چه گفتی که این طور پادرمیانی کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد و نـُمره من بـاز می شود . . . صــفــــــــر ! هنــــــوز . . . نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکــــم به تــــو! مثل شهریور تا مهر... دوری از مـــن! مثل مهر تا شهریور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــــــــــــــــــــــــــــــــقدر دوستت دارم که گــــــــــــــــــــــــــــــاهی یادم میرود  تو  دوستم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی حافظ که قصه عشق مرا شعر کنی /شاید این چنین اون نیز بداند که تا چه حد عاشقش هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسیدی به عشقت به شخصیتش اسید نپاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود،گر نشود حرفی نیست... اما... ! نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر فکر میکنی عاشق عشقش را داشته باشد دنیایی را دارد اشتباه کرده ای. ادم عاشق , تنهاترین است. چه در کنار یار, چه در خیال یار...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندیه که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را میان ربّنای سبز دستانت...... دعایم کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانــه وار هـم کــه عاشقـــش باشـم پای غـــرور ♚دختـــــــرانه♚ام بیایــد وسط تنهــا یـه①کلــــمه میگویــم : مــهــــــم ... نیستـــــ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**بروبچها اگه یه وقت یه نفر بغضتونو شکست یه وقت جمعش نکنین گریه کنینا نه!!! جمع کنین تو دهنتون تف کنین تو روش**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن ِ بی منطق ِ خود قانعم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرنورمهتاب یاکه نه زیرنور مهتابی دل ب عشق لیلی یاکه نه عشق ستایش دادم من نمیدانم عیب درچیست ک چراستایش مثال لیلی نیست عیب هرچه که هست زشعورعشق نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ بدون فال نخی سیگار بدون آتش موسیقی بدون ترانه شاعری بدون شعر و من پشت میزی دو نفره بدون تو . . . فرقی بینمان نیست همگی چیزی کم داریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خـــوبه کـــه غـیــر از "تــو" هـمه از خــاطـرم مــیــرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا! جان یوسفت راستش را بگو؛ به خدایت چه گفتی که این طور پادرمیانی کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد و نـُمره من بـاز می شود . . . صــفــــــــر ! هنــــــوز . . . نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکــــم به تــــو! مثل شهریور تا مهر... دوری از مـــن! مثل مهر تا شهریور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــــــــــــــــــــــــــــــــقدر دوستت دارم که گــــــــــــــــــــــــــــــاهی یادم میرود  تو  دوستم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی حافظ که قصه عشق مرا شعر کنی /شاید این چنین اون نیز بداند که تا چه حد عاشقش هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسیدی به عشقت به شخصیتش اسید نپاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود،گر نشود حرفی نیست... اما... ! نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر فکر میکنی عاشق عشقش را داشته باشد دنیایی را دارد اشتباه کرده ای. ادم عاشق , تنهاترین است. چه در کنار یار, چه در خیال یار...