بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت یک خلوت دست نیافتنی داشته باش. گاهی باید خیلی از اتفاقات زندگی مان را فقط با خود و خدای خویش در میان بگذاریم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک روان بگو دل‌افزای مرا آن باغ و بهار و آن تماشای مرا چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا اندیشه مکن بی‌ادبیهای مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های بی نظیری به تن دارم... اما تو مهربان ترین شان بودی،عمیق ترینشان،عزیزترین شان... بعد از تو آدم ها تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم که هیچکدام به پای تو نرسیدند. به قلبم نرسیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن باشَم و تو باشی و باران، چه دیدَنی ست بی چَتر، حِسِّ پَرسه زَدَن ها نَگُفتَنی ست پاییز، با تو فَصلِ دِل اَنگیزِ بوسه هاست با تو، صِدای بارِشِ باران شِنیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـ✘ـشق یعنی یه پـ✘ـلاک کـه زده بـیـرون از دل خـ✘ـاک عـ✘ـشق یعنی یه شـ✘ـهید با لبای تشنه سینه چـ✘ـاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ریزان که باشد، باد سرد که بوزد، باران که بیاید، خلاصه بگویم پاییز که باشد، از همیشه تنها ترم و عاشق تر لعنت به این پاییز دوست داشتنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر راستش را بگو ، زمانی که مرا آبستن بودی چقدر لیلی و مجنون خوانده ای ؟؟؟؟ که قلبم اینطور سرشار از عاشقانه هاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی دلتنگــ هستمــ چـِقدر ظـآلم مـےشَوم... حتـّی نمیخواهمــ لحظه اے پیشِ خودتــ بـآشی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیدم: عشق هم کمیتی مقداری بوده که در همان گذشته های دور لیلی و مجنون تمامش کردند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست... دلتنگی,,,یعنی تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقد خوبه...  ک دستامو تو دستای تو میزارم... جه دنیایی تو جشماته.... جقد دنیامو دوسدارم.... دنیای من دوست دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم " ایستادن میخواهد میشود بیایی ؟؟ رو ب رو شویم ؟؟ چشم در چشم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت که میشوم... به آسمان نگاه میکنم... دلم خوش میشود... که توهم زیرهمین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که از زیر داربست انگور و ماه برمی گردی، دستمالی بیاور. هیچ می دانستی! مهربانی ام دارد خاک می خورد؟ یا هیچ می دانستی دوستت که دارم، زیباتری...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هـــوا ، هـــوای خوبی است برای دلـ ــــتــ ـــنـــ ـــگ بودن من بغض هایم را در روح زخمیم دفن میکنم تو بغضهایت را در گلویت میشکنی من می روم تو ساده نگاه میکنی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت یک خلوت دست نیافتنی داشته باش. گاهی باید خیلی از اتفاقات زندگی مان را فقط با خود و خدای خویش در میان بگذاریم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک روان بگو دل‌افزای مرا آن باغ و بهار و آن تماشای مرا چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا اندیشه مکن بی‌ادبیهای مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های بی نظیری به تن دارم... اما تو مهربان ترین شان بودی،عمیق ترینشان،عزیزترین شان... بعد از تو آدم ها تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم که هیچکدام به پای تو نرسیدند. به قلبم نرسیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن باشَم و تو باشی و باران، چه دیدَنی ست بی چَتر، حِسِّ پَرسه زَدَن ها نَگُفتَنی ست پاییز، با تو فَصلِ دِل اَنگیزِ بوسه هاست با تو، صِدای بارِشِ باران شِنیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـ✘ـشق یعنی یه پـ✘ـلاک کـه زده بـیـرون از دل خـ✘ـاک عـ✘ـشق یعنی یه شـ✘ـهید با لبای تشنه سینه چـ✘ـاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ریزان که باشد، باد سرد که بوزد، باران که بیاید، خلاصه بگویم پاییز که باشد، از همیشه تنها ترم و عاشق تر لعنت به این پاییز دوست داشتنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر راستش را بگو ، زمانی که مرا آبستن بودی چقدر لیلی و مجنون خوانده ای ؟؟؟؟ که قلبم اینطور سرشار از عاشقانه هاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی دلتنگــ هستمــ چـِقدر ظـآلم مـےشَوم... حتـّی نمیخواهمــ لحظه اے پیشِ خودتــ بـآشی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیدم: عشق هم کمیتی مقداری بوده که در همان گذشته های دور لیلی و مجنون تمامش کردند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست... دلتنگی,,,یعنی تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقد خوبه...  ک دستامو تو دستای تو میزارم... جه دنیایی تو جشماته.... جقد دنیامو دوسدارم.... دنیای من دوست دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم " ایستادن میخواهد میشود بیایی ؟؟ رو ب رو شویم ؟؟ چشم در چشم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت که میشوم... به آسمان نگاه میکنم... دلم خوش میشود... که توهم زیرهمین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که از زیر داربست انگور و ماه برمی گردی، دستمالی بیاور. هیچ می دانستی! مهربانی ام دارد خاک می خورد؟ یا هیچ می دانستی دوستت که دارم، زیباتری...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هـــوا ، هـــوای خوبی است برای دلـ ــــتــ ـــنـــ ـــگ بودن من بغض هایم را در روح زخمیم دفن میکنم تو بغضهایت را در گلویت میشکنی من می روم تو ساده نگاه میکنی ...