بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می تواند بهتــــــــــریـــــــن بیماری دنیا باشد... تا هر ثانیه به یادم نیفتد که...او دیگر مرا دوست ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که ترکم کردی ؛ 1480 لیتر بنزین 700 تومانی ته کارت سوختم جا خوش کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني ك بيشتر از همه بهونه گيريتو ميكنه مطمئن باش بيشتر از همه دوست داره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگار تویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** او برای تو ساخته شده** **و** **من برایت ویران شدم**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو مال منی. خــودم کشـفت کرده ام. خـــنده هایت با من است. گــریه هایت بــرای من است. درد و دلـــت را بــا من میــگویی دیوانه، تــو با حــضور من تــــکرار مــیشوی. بــگو کــه مال مــنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــا زنـــــــــــده ام مـــــــے نشیـــــنـــــم به انتــــظارت " عشقـــم"... شــــایـــد هــم نیـــــایــــــے... امـــا... مــــن کـــارم را مـــــے کنـــــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من طفل است و دلداری نمیداند هنوز  اشک عاشق را ب جای شیر مادر میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی استخوان ویک پلاک  سالها تنهای تنها زیر خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر کسی زمانی برای یک لحظه صادقانه یادم کرد ، تو هر لحظه عاشقانه یادش کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقَــــــــــط مَنَــــــــــم کِــــــ هَمــــــــــيشـــــــه عــــــــــآشِقِــــــــــتَم وَلــــــــــی هــــيــچــــوَقــــت بــــــــــآهـــــآت نيــــــــــستَـــــم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘بـیا بـمون کـنارم بـی تـ✘ـو آروم نـدارم✘ ✘بـیا تـو دلـم رو پـیش تـ✘ـو جا بذارم✘ ✘بـه چشم نگاه کن از عشقت سیر نمیشم✘ ✘یـه لحظه نبـاشی بـازم دیـونه مـیشم✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای سیب ندارم! بگو به حضرت عشق چه سود؟ از همه ی سوختن و ساختنت تمام حرف دلم ماجرای دل -زدگی ست کنار پنجره ای بی قرار آمدنت به من نگو دل و دینت اسیر درد نبود نگاه کن به تپش های زیر پیرهنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … ؟ و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هوای مشترک مورد نظر ما را داشته باش با اینکه در دسترس ما نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در باهم بودن نیست... چون در باهم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می تواند بهتــــــــــریـــــــن بیماری دنیا باشد... تا هر ثانیه به یادم نیفتد که...او دیگر مرا دوست ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که ترکم کردی ؛ 1480 لیتر بنزین 700 تومانی ته کارت سوختم جا خوش کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني ك بيشتر از همه بهونه گيريتو ميكنه مطمئن باش بيشتر از همه دوست داره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگار تویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** او برای تو ساخته شده** **و** **من برایت ویران شدم**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو مال منی. خــودم کشـفت کرده ام. خـــنده هایت با من است. گــریه هایت بــرای من است. درد و دلـــت را بــا من میــگویی دیوانه، تــو با حــضور من تــــکرار مــیشوی. بــگو کــه مال مــنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــا زنـــــــــــده ام مـــــــے نشیـــــنـــــم به انتــــظارت " عشقـــم"... شــــایـــد هــم نیـــــایــــــے... امـــا... مــــن کـــارم را مـــــے کنـــــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من طفل است و دلداری نمیداند هنوز  اشک عاشق را ب جای شیر مادر میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی استخوان ویک پلاک  سالها تنهای تنها زیر خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر کسی زمانی برای یک لحظه صادقانه یادم کرد ، تو هر لحظه عاشقانه یادش کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقَــــــــــط مَنَــــــــــم کِــــــ هَمــــــــــيشـــــــه عــــــــــآشِقِــــــــــتَم وَلــــــــــی هــــيــچــــوَقــــت بــــــــــآهـــــآت نيــــــــــستَـــــم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘بـیا بـمون کـنارم بـی تـ✘ـو آروم نـدارم✘ ✘بـیا تـو دلـم رو پـیش تـ✘ـو جا بذارم✘ ✘بـه چشم نگاه کن از عشقت سیر نمیشم✘ ✘یـه لحظه نبـاشی بـازم دیـونه مـیشم✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای سیب ندارم! بگو به حضرت عشق چه سود؟ از همه ی سوختن و ساختنت تمام حرف دلم ماجرای دل -زدگی ست کنار پنجره ای بی قرار آمدنت به من نگو دل و دینت اسیر درد نبود نگاه کن به تپش های زیر پیرهنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … ؟ و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هوای مشترک مورد نظر ما را داشته باش با اینکه در دسترس ما نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در باهم بودن نیست... چون در باهم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار.