بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغــوشت بوی تلخ که هیچ..بوی غرور میدهد! و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گفتن کلمه "دوستت نــدارم" خیلی بهتر از اینکه بخوای با اخلاقت به طرف بفهمونی نمیخوایش و باید بره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا را چه دیده ای؟ شاید خدا بیاید و اینجا کنار ما باشد ، شاید فرشته تو باشی ، فرشته من باشم ، بهشت همین جا زیر پای ما باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی اَم، چَسپیدَن به سینه اَت را میخواهَد وَ چَشم هایَم، خیس کَردَنِ پیراهَنَت را عَجَب بُغضِ پُرتَوَقُعی دارَم مَن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی من خاطرت را میخواستم... نه خاطره ات را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خاطره هامو که بدتریناشم قشنگه... "چون تو کنارم بودی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان رسانید. مهم نیست که چقدر سخت گذشت...... " فـــــــردا " فرصت تازه ای است برای بهتر کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوليـــن ديـــدآر عاشـــقآنه = استرســـي فرآتر از كنكور :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چای گس فنجانم می چسبد نه تلخی شکلات... نه! دیگر هیچ مزه ای به نابی بودنت نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد باس... هــر وقــت از بــیــرون مــیـاد  خستگیشـو با کفشاشـ بـــزاره بــیــرون با لبخنـدون بــره پیــش عشــقــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از خنده سیرن . بعضی ها از غم میمیرن . بعضی ها از بس عزیزن از دنیا نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زن ها رسم خوبی داریم! زمانه که سخت می گیرد، شروع می کنیم به کوتاه کردن  ناخن ها موها حرف ها رابطه ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی... ینفر باشه که بخاطر تو ضربان قلبش بالا پایین بشه و تو رو با تموم وجودش بخواد... بخدا خوشبختی یعنی همین :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....پــِلـــک هـــایِ بــَـســــتـِــه.... ....چـِـــشـــمـــایِ خــَـســـتـِــه.... ....یــِـه فــَــنــدَک زیــــرِ عــَـکــسِــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می روی ومن فقط نگاهت می کنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر برای گریستن دارم ولی برای دیدن تو فقط همین چند لحظه را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتیـ ... خیابونـ خیسه تو بارون ! با هر بهـونه عاشقـت میشـم♥

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغــوشت بوی تلخ که هیچ..بوی غرور میدهد! و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گفتن کلمه "دوستت نــدارم" خیلی بهتر از اینکه بخوای با اخلاقت به طرف بفهمونی نمیخوایش و باید بره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا را چه دیده ای؟ شاید خدا بیاید و اینجا کنار ما باشد ، شاید فرشته تو باشی ، فرشته من باشم ، بهشت همین جا زیر پای ما باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی اَم، چَسپیدَن به سینه اَت را میخواهَد وَ چَشم هایَم، خیس کَردَنِ پیراهَنَت را عَجَب بُغضِ پُرتَوَقُعی دارَم مَن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی من خاطرت را میخواستم... نه خاطره ات را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خاطره هامو که بدتریناشم قشنگه... "چون تو کنارم بودی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان رسانید. مهم نیست که چقدر سخت گذشت...... " فـــــــردا " فرصت تازه ای است برای بهتر کردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوليـــن ديـــدآر عاشـــقآنه = استرســـي فرآتر از كنكور :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چای گس فنجانم می چسبد نه تلخی شکلات... نه! دیگر هیچ مزه ای به نابی بودنت نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد باس... هــر وقــت از بــیــرون مــیـاد  خستگیشـو با کفشاشـ بـــزاره بــیــرون با لبخنـدون بــره پیــش عشــقــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از خنده سیرن . بعضی ها از غم میمیرن . بعضی ها از بس عزیزن از دنیا نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زن ها رسم خوبی داریم! زمانه که سخت می گیرد، شروع می کنیم به کوتاه کردن  ناخن ها موها حرف ها رابطه ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی... ینفر باشه که بخاطر تو ضربان قلبش بالا پایین بشه و تو رو با تموم وجودش بخواد... بخدا خوشبختی یعنی همین :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....پــِلـــک هـــایِ بــَـســــتـِــه.... ....چـِـــشـــمـــایِ خــَـســـتـِــه.... ....یــِـه فــَــنــدَک زیــــرِ عــَـکــسِــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می روی ومن فقط نگاهت می کنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر برای گریستن دارم ولی برای دیدن تو فقط همین چند لحظه را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتیـ ... خیابونـ خیسه تو بارون ! با هر بهـونه عاشقـت میشـم♥