بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر من نیست ... شیب ذهنم به سمت توست .. لیز میخورم به "فکرت" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شب در مقابل برق چشمانت هیچ است چرا که ماه برای همه و تو فقط برای منی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و تو قصه ی اسمان و زمین است هیچ وقت به هم نمیرسیم مگر قیامتی به پا شود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه پیـــراهنت... بـــه آفتــاب بالای ســرت... بـــه آییــنه اتاقــت که هـرروز یک دل سیـر تماشــایت میکند... من یک نفــرم بی انصـــاف... چطـور یک تنـه به یک لشـکر حســادت کنــم...! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیستـــــ ! کافیستــــ کسی اسمم را صدا کند ... بعد از اسمم ویرگولی بگذارد ، کمی مکث کند و بگوید :خوبی ؟ آنوقت هیچ نمیگویم !! فقط از " گریه" منفجر خواهم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم!نمی تونم بهت قول بدم که مشکلاتمون حل کنم ولی می تونم بهت قول بدم که نمی ذارم تنهایی باهاشون روبه روبشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه زنی زیباتر هست که از انچه در اینه میبینم به تو نزدیکتر باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی می شود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری . . . بخواهم گله کُنَم ، بگویی هیس ، همه کابوس ها تمام شد . . . در گوشم بگویی : برای همیشه ماله من شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمهای دنیا برام فرقی نداره ولی وقتی تو میکی دوست دارم.غوغای دلم رو هم  نمیتونی تصور کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی که تو را فراموش نکرد وهرگز هم فراموش نخواهد کرد فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى دستها ازهردنياى ديگرى بي وفاتراست امروز دستهايت راميگيرند قصه عادت که شدي همان دست هارا برايت تکان وميدهند وتنهايت ميگذارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان بی رحمی هایت محبت کنی بد نیست! نگذار روزی که جدا شدیم. خجالت زده ی خاطره هایم باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خدا معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن....، معجزه یعنی چشم هایت.....! دوستت دارم عشق اول و آخرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلــه دارم... از که...نمیدانم! از چه...نمیدانم! این روزهــــا دردی بر من سنگینی میکند که نمیدانم دلیلش کیست...چیست؟ بی حس شده ام...خسته ام...از تمام جهان... دلم اطمینان میخواهــــد و اندکی آرامش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم کسی نه خودت را که دوست داشتنت را از من بگیرد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر من نیست ... شیب ذهنم به سمت توست .. لیز میخورم به "فکرت" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شب در مقابل برق چشمانت هیچ است چرا که ماه برای همه و تو فقط برای منی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و تو قصه ی اسمان و زمین است هیچ وقت به هم نمیرسیم مگر قیامتی به پا شود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه پیـــراهنت... بـــه آفتــاب بالای ســرت... بـــه آییــنه اتاقــت که هـرروز یک دل سیـر تماشــایت میکند... من یک نفــرم بی انصـــاف... چطـور یک تنـه به یک لشـکر حســادت کنــم...! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیستـــــ ! کافیستــــ کسی اسمم را صدا کند ... بعد از اسمم ویرگولی بگذارد ، کمی مکث کند و بگوید :خوبی ؟ آنوقت هیچ نمیگویم !! فقط از " گریه" منفجر خواهم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم!نمی تونم بهت قول بدم که مشکلاتمون حل کنم ولی می تونم بهت قول بدم که نمی ذارم تنهایی باهاشون روبه روبشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه زنی زیباتر هست که از انچه در اینه میبینم به تو نزدیکتر باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی می شود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری . . . بخواهم گله کُنَم ، بگویی هیس ، همه کابوس ها تمام شد . . . در گوشم بگویی : برای همیشه ماله من شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمهای دنیا برام فرقی نداره ولی وقتی تو میکی دوست دارم.غوغای دلم رو هم  نمیتونی تصور کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی که تو را فراموش نکرد وهرگز هم فراموش نخواهد کرد فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى دستها ازهردنياى ديگرى بي وفاتراست امروز دستهايت راميگيرند قصه عادت که شدي همان دست هارا برايت تکان وميدهند وتنهايت ميگذارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان بی رحمی هایت محبت کنی بد نیست! نگذار روزی که جدا شدیم. خجالت زده ی خاطره هایم باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خدا معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن....، معجزه یعنی چشم هایت.....! دوستت دارم عشق اول و آخرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلــه دارم... از که...نمیدانم! از چه...نمیدانم! این روزهــــا دردی بر من سنگینی میکند که نمیدانم دلیلش کیست...چیست؟ بی حس شده ام...خسته ام...از تمام جهان... دلم اطمینان میخواهــــد و اندکی آرامش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم کسی نه خودت را که دوست داشتنت را از من بگیرد !