بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی روزها شب می شوند! اما... این شب کجا و آن شب کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها همیشه میمانند: شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عرض یک دقیقه می شود یکنفر را خرد کرد، در چند ثانیه می شود کسی را دوست داشت، در یک نگاه می شود عاشق شد؛ ولی  . . . . یک عمر طول خواهد کشید تا بتوان کسی را فراموش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارکج هم به منزلش برسد اه من نمیرسدبه تنت!قاصدک های نامه برگفتند شایعه است احتمال امدنت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡عـــشـق♡ چیزیه که عقل نمیتونه بیانش کنـــــــــــــه قلبم نمیتونه رهاش کنـــــــــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی درست بود این جمله... «از دل برود هر آنکه از دیده برفت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن جـای هـردومــون تـــوی گــریه غـــرق میــشم.گـــریه نــکن. آرایــــشت خـراب مــیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه به گوشت برسونن که.. . . . . . . . . . دوست داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـ ـ ـ ـ  که زخــم ♥ــــقلبــــ♥ رو با نمــک دوا نمــیکنه ... عشــقشو توی خلوتــش شــما صدا نمیــکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ز تمام بودنی ها تو یکی از آن من باش / که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک عشقه واقعي بامرگ هم ازبين نميرود چه برسد به دورى.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود کمی حرف بزنیم ؟ دلم برای لبخندهای یواشکیت پشت تلفن تنگ شده؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی همیشه به کوه کندن نیست ! خستگی گاهی همین حسی ست که بعد از هزاران بار یک حرف را به کسی زدن ... داری وقتی نشنیده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَــردی ایــنــجــا تـــورا کـــم دارد بـــرای تــمـــام عــصــرهـــای پـــایــیـــزی اش کــه هــم قــد نــشـــود بــا حــجـــم ســنــگــیـن نـــبــودنــتـــــــــــ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه که هیچ  حوصله جاده را هم سربرده ام بس که رفته ام و هیچ جا نبوده ایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامتر بگو دوستت دارم....بگذار صدای گرم نفسهایت دیوانه ام کند!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی روزها شب می شوند! اما... این شب کجا و آن شب کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها همیشه میمانند: شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عرض یک دقیقه می شود یکنفر را خرد کرد، در چند ثانیه می شود کسی را دوست داشت، در یک نگاه می شود عاشق شد؛ ولی  . . . . یک عمر طول خواهد کشید تا بتوان کسی را فراموش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارکج هم به منزلش برسد اه من نمیرسدبه تنت!قاصدک های نامه برگفتند شایعه است احتمال امدنت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡عـــشـق♡ چیزیه که عقل نمیتونه بیانش کنـــــــــــــه قلبم نمیتونه رهاش کنـــــــــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی درست بود این جمله... «از دل برود هر آنکه از دیده برفت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن جـای هـردومــون تـــوی گــریه غـــرق میــشم.گـــریه نــکن. آرایــــشت خـراب مــیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه به گوشت برسونن که.. . . . . . . . . . دوست داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـ ـ ـ ـ  که زخــم ♥ــــقلبــــ♥ رو با نمــک دوا نمــیکنه ... عشــقشو توی خلوتــش شــما صدا نمیــکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ز تمام بودنی ها تو یکی از آن من باش / که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک عشقه واقعي بامرگ هم ازبين نميرود چه برسد به دورى.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود کمی حرف بزنیم ؟ دلم برای لبخندهای یواشکیت پشت تلفن تنگ شده؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی همیشه به کوه کندن نیست ! خستگی گاهی همین حسی ست که بعد از هزاران بار یک حرف را به کسی زدن ... داری وقتی نشنیده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَــردی ایــنــجــا تـــورا کـــم دارد بـــرای تــمـــام عــصــرهـــای پـــایــیـــزی اش کــه هــم قــد نــشـــود بــا حــجـــم ســنــگــیـن نـــبــودنــتـــــــــــ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه که هیچ  حوصله جاده را هم سربرده ام بس که رفته ام و هیچ جا نبوده ایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامتر بگو دوستت دارم....بگذار صدای گرم نفسهایت دیوانه ام کند!...