بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بیخبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانندعاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشــقــانــه تــریــن حــرفــی کــه مــیــشــه بــه یــه دخـتــر زد ایــنه کــه بــگــی... دوس دارم "تــــو" مـامــان بــچــه م شـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا بگو کی دیگه غم هاتو میگیره باتو میگریه بخوای برات میمیره شبا دستاش لای موهاته اره من نیستم ولی یادم که باهاته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺎﯾﺪ اذﯾﺘﺖ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﺬاﺑﺖ ﻧﻤﯿﺪه ... ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻧﭙﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻮﺋﻪ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎت ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ راﺣﺖ ازت دل ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته... خیالت آرام باشد.. آرام چشمهایت را ببند، یک نفر برای نگرانی های بیدار است... یک نفر تنها تو را باور دارد..♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجارات می کنی ام! بی آنکه بدانی... من عاشقی می کنم با تو بی آنکه بدانی... فاصله از هوای من تا آغوش تو همین انبوه ندانستن هاست اگر بدانی چقدر دوستت دارم اگر بدانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم را در هفت سالگی جا گذاشتم.. نمیگویم دیگر نخندیدم،نه... دروغ است دیگر به پاکی آن روزها نخندیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که رفت به حرمت انچه باخود برد حق بازگشت ندارد، رفتنت مردانه نبود!لااقل مردباش وبرنگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از" میم"مالکیت استفاده نمیکنم!شب بخیرقشنگش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پابه پایم که نیامدی... دست در دستم هم که نگذاشتی.... سربه سرم هم نگذار،قولش را به بیابان داده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتی خودشون که بهترینن بسلامتی اذرماهیا که مرهمن واسه دردای همه بسلامتیشون واسه قلب مهربونشون بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتیشون که همه عاشقشون میشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتی اَز هَمه دُنیا ناراحَتَم ، فَقَط با فِکر کَردَن به تو آروم میشَم  اَماّ وَقتی تو ناراحَتَم میکُنی ، هَمه دُنیا هَم نِمیتونه آرومَم کُنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بگویید ارزشش را نداشته باشد ولی..... . . . . من به خاطر دنیایم از همه ی دنیا میگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

× برای یک دروغ هزار دلیل بیاوری ، میشود هزارو یک دروغ ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را یافتید که حاضر بود برای حفظ رابطه اتان ازبدترین شرایط عبور کند هرگز ‏"‏عشقش‏"‏ را دست کم نگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهـ لذت دارهـ وقتی از همهـ جا بریدی و کمــ آوردی  بیاد زیر پستت بنویسهــ : " من هنوز میخــــوامتا "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بیخبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانندعاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشــقــانــه تــریــن حــرفــی کــه مــیــشــه بــه یــه دخـتــر زد ایــنه کــه بــگــی... دوس دارم "تــــو" مـامــان بــچــه م شـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا بگو کی دیگه غم هاتو میگیره باتو میگریه بخوای برات میمیره شبا دستاش لای موهاته اره من نیستم ولی یادم که باهاته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺎﯾﺪ اذﯾﺘﺖ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﺬاﺑﺖ ﻧﻤﯿﺪه ... ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻧﭙﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻮﺋﻪ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎت ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ راﺣﺖ ازت دل ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته... خیالت آرام باشد.. آرام چشمهایت را ببند، یک نفر برای نگرانی های بیدار است... یک نفر تنها تو را باور دارد..♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجارات می کنی ام! بی آنکه بدانی... من عاشقی می کنم با تو بی آنکه بدانی... فاصله از هوای من تا آغوش تو همین انبوه ندانستن هاست اگر بدانی چقدر دوستت دارم اگر بدانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم را در هفت سالگی جا گذاشتم.. نمیگویم دیگر نخندیدم،نه... دروغ است دیگر به پاکی آن روزها نخندیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که رفت به حرمت انچه باخود برد حق بازگشت ندارد، رفتنت مردانه نبود!لااقل مردباش وبرنگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از" میم"مالکیت استفاده نمیکنم!شب بخیرقشنگش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پابه پایم که نیامدی... دست در دستم هم که نگذاشتی.... سربه سرم هم نگذار،قولش را به بیابان داده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتی خودشون که بهترینن بسلامتی اذرماهیا که مرهمن واسه دردای همه بسلامتیشون واسه قلب مهربونشون بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتیشون که همه عاشقشون میشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتی اَز هَمه دُنیا ناراحَتَم ، فَقَط با فِکر کَردَن به تو آروم میشَم  اَماّ وَقتی تو ناراحَتَم میکُنی ، هَمه دُنیا هَم نِمیتونه آرومَم کُنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بگویید ارزشش را نداشته باشد ولی..... . . . . من به خاطر دنیایم از همه ی دنیا میگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

× برای یک دروغ هزار دلیل بیاوری ، میشود هزارو یک دروغ ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را یافتید که حاضر بود برای حفظ رابطه اتان ازبدترین شرایط عبور کند هرگز ‏"‏عشقش‏"‏ را دست کم نگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهـ لذت دارهـ وقتی از همهـ جا بریدی و کمــ آوردی  بیاد زیر پستت بنویسهــ : " من هنوز میخــــوامتا "