بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من اشکی در چشمانت بودم لیز می خوردم و به لبانت می رسیدم اما اگه تو در چشمان من بودی هیچ وقت گریه نمی کردم تا تو را از دست ندهم عاشقانه دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو خدا را بنده نیستند هر بار می خندی پاره می شود بنددلم خنده های تو رحم و مروت سرشان نمی شود بیچاره دلم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در «تو» خلاصه کردم: ای کاش می شد یک بار تنها همین یک بار تکرار می شدی! تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است مینویسم تا بدانی به یادتم‏ "‏باورش باتو‏"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر تو نیست لعنتی.... تو آدم بودی.... من خدایت کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكمتي داره اوني كه آزارت ميده،دلتنگت ميكنه،عصبيت ميكنه، براش بغض ميكني،خودشم مسكنت ميشه..... واقعا چرا؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز ندیده بودمش یا کاش از اولش نمیذاشتم وارد زندگیم بشه یا کاش زودتر باهاش خداحافظی می کردم یا کاش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

» صـــدایـــت نـــمـــیـــزنـــم نـــیـــمـــرخـــت تـــمـــام مـــی شـــود..... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشود"فقط" تو را داشته باشم.. خدا هی بپرسد:خوب،دیگر چه؟! من بگویم:هیچ، همین کافیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي سرم درد مي كند، حتي قرص هم جواب نمي دهد ! من، چشمهايت را از كدئين بيشتر قبول دارم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من و تو به هم ربط دارد اگر بی ربط بود هیچوقت خدا مارا به هم نشان نمیداد باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامــتـی اونــی کــه تــو آســمــون دلــم "درخـشــیـد"  ولــی گـفــت  دوسـتـت نــدارم  "بــبــخـشـیــد" ....!!! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری اغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من وتو به هم ربط دارد اگر بی ربط بود هیچوقت خدا ما را به هم نشان نمی داد باور کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق  خـودش بــه وجــود مـــیـاد نـــیاز ے بــه ایـــــن  دوســتــیهـــا ے بـــی هـدف نیســــت  دلـــــتُ وادار بـــه عــاشقــــی نــکــن  کـه بــعــد مــــجبور بشـــی خـــیـــانــــت کــــنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند فاصله چقدر است یک کوچه یا یک کشور وقتی دوستش داری و به یادش می افتی ناخداگاه دلتنگ می شوی . . . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من اشکی در چشمانت بودم لیز می خوردم و به لبانت می رسیدم اما اگه تو در چشمان من بودی هیچ وقت گریه نمی کردم تا تو را از دست ندهم عاشقانه دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو خدا را بنده نیستند هر بار می خندی پاره می شود بنددلم خنده های تو رحم و مروت سرشان نمی شود بیچاره دلم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در «تو» خلاصه کردم: ای کاش می شد یک بار تنها همین یک بار تکرار می شدی! تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است مینویسم تا بدانی به یادتم‏ "‏باورش باتو‏"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر تو نیست لعنتی.... تو آدم بودی.... من خدایت کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكمتي داره اوني كه آزارت ميده،دلتنگت ميكنه،عصبيت ميكنه، براش بغض ميكني،خودشم مسكنت ميشه..... واقعا چرا؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز ندیده بودمش یا کاش از اولش نمیذاشتم وارد زندگیم بشه یا کاش زودتر باهاش خداحافظی می کردم یا کاش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

» صـــدایـــت نـــمـــیـــزنـــم نـــیـــمـــرخـــت تـــمـــام مـــی شـــود..... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشود"فقط" تو را داشته باشم.. خدا هی بپرسد:خوب،دیگر چه؟! من بگویم:هیچ، همین کافیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي سرم درد مي كند، حتي قرص هم جواب نمي دهد ! من، چشمهايت را از كدئين بيشتر قبول دارم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من و تو به هم ربط دارد اگر بی ربط بود هیچوقت خدا مارا به هم نشان نمیداد باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامــتـی اونــی کــه تــو آســمــون دلــم "درخـشــیـد"  ولــی گـفــت  دوسـتـت نــدارم  "بــبــخـشـیــد" ....!!! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری اغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من وتو به هم ربط دارد اگر بی ربط بود هیچوقت خدا ما را به هم نشان نمی داد باور کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق  خـودش بــه وجــود مـــیـاد نـــیاز ے بــه ایـــــن  دوســتــیهـــا ے بـــی هـدف نیســــت  دلـــــتُ وادار بـــه عــاشقــــی نــکــن  کـه بــعــد مــــجبور بشـــی خـــیـــانــــت کــــنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند فاصله چقدر است یک کوچه یا یک کشور وقتی دوستش داری و به یادش می افتی ناخداگاه دلتنگ می شوی . . .