بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگه به همه چــیز شــک دارم وقتی تـــو به دوســــت داشــتـن مـن یـــقیـن داشتی و بـی بـــهانـه رفــتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه بـی مَنـطق بـه ~چـشمات~ مـیشه عـادت کَرد ؛ تـوی دَستـای تـو بـایَد بـه سیگــارَم حِسـادَت کَـرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو... این مَنَم... زَنی تَنها دَر آستانهِ فَصلی سَرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم میکنی که مهربانیت راپنهان کنی مرا "شما" خطاب میکنی که هوایی نشوم اما نمیدانی اینها چقدر به "تو" می آیند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غبار ‏! ‏↳‏ تو کدام زندگی را به یاد داری ؟↳‏ و از کدام عشق پریشیده و پاشیده شده ای ؟ ‏↳‏ غبار خواستار ستایش است ..‏‏‏‏‏‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــدای خنـــــــــده ی ♥ مـــادرم ♥حتـــی غـــــــــم هایـــم را مــــی خنـدانـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حق داره گاهی کم بیاره اما حق نداره برای کسی که دوستش داره کم بذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــر آدمـــی کــه میـــرود؛ یــــک روز... یــــک جـایی... به یــــک هـــوایی... بــرمیگـــردد! همیشـــه یــک چیـــزی بــرای جامــاندن هست؛ حتـــی یـــک "خــــــــاطــــره"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن .... دنیا را برای کسی دریدم .... که مرا به "سگی"فروخت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب که می شود یاد چشم های تو می افتم یاد چشم های تو که می افتم نیمه شب می شود انگار سیاهی، همیشه هم بد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال عطر های گران قیمت ،  آدم ها باید مثل تو بوی معرفت بدهند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

× مَـن بآتـو این آسِـمون سیـآهو بـه نـور میکشَـم × × پآشـو بِخـدا مـن دَسـت از غـرور میکشَـم ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف باشد! باران.. یاآفتاب.. چترنمی خواهم! بگومعنی لغات راازنوبنویسند.. "امنیت "حصاردستهای توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هرکس شدم او شد نصیب دیگری... دل به هرکس داده ام اوزد به قلبم خنجری... من سخاوت دیده ام ... دل به هرکس میدهم شرم دارم پس بگیرم انچه را بخشیده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در حالی که یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده یه عالمه اشک توی چشماته یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغِشتِه به “تو” می شَوَد روحَم ، نَفَسَم ، بَند بَندِ وُجودَم وَقتی دَر حِصارِ دَستانَت بوسه باران می شَوَم 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگه به همه چــیز شــک دارم وقتی تـــو به دوســــت داشــتـن مـن یـــقیـن داشتی و بـی بـــهانـه رفــتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه بـی مَنـطق بـه ~چـشمات~ مـیشه عـادت کَرد ؛ تـوی دَستـای تـو بـایَد بـه سیگــارَم حِسـادَت کَـرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو... این مَنَم... زَنی تَنها دَر آستانهِ فَصلی سَرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم میکنی که مهربانیت راپنهان کنی مرا "شما" خطاب میکنی که هوایی نشوم اما نمیدانی اینها چقدر به "تو" می آیند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غبار ‏! ‏↳‏ تو کدام زندگی را به یاد داری ؟↳‏ و از کدام عشق پریشیده و پاشیده شده ای ؟ ‏↳‏ غبار خواستار ستایش است ..‏‏‏‏‏‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــدای خنـــــــــده ی ♥ مـــادرم ♥حتـــی غـــــــــم هایـــم را مــــی خنـدانـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حق داره گاهی کم بیاره اما حق نداره برای کسی که دوستش داره کم بذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــر آدمـــی کــه میـــرود؛ یــــک روز... یــــک جـایی... به یــــک هـــوایی... بــرمیگـــردد! همیشـــه یــک چیـــزی بــرای جامــاندن هست؛ حتـــی یـــک "خــــــــاطــــره"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن .... دنیا را برای کسی دریدم .... که مرا به "سگی"فروخت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب که می شود یاد چشم های تو می افتم یاد چشم های تو که می افتم نیمه شب می شود انگار سیاهی، همیشه هم بد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال عطر های گران قیمت ،  آدم ها باید مثل تو بوی معرفت بدهند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

× مَـن بآتـو این آسِـمون سیـآهو بـه نـور میکشَـم × × پآشـو بِخـدا مـن دَسـت از غـرور میکشَـم ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف باشد! باران.. یاآفتاب.. چترنمی خواهم! بگومعنی لغات راازنوبنویسند.. "امنیت "حصاردستهای توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هرکس شدم او شد نصیب دیگری... دل به هرکس داده ام اوزد به قلبم خنجری... من سخاوت دیده ام ... دل به هرکس میدهم شرم دارم پس بگیرم انچه را بخشیده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در حالی که یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده یه عالمه اشک توی چشماته یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغِشتِه به “تو” می شَوَد روحَم ، نَفَسَم ، بَند بَندِ وُجودَم وَقتی دَر حِصارِ دَستانَت بوسه باران می شَوَم