بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ اﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم ؛ یک جور خوبی ، ...حال من بد می شود..! ***هنوز دوست دارمو از این حرفها...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز حالمان به هم خورد و عاشق شدیم امروز حالمان به هم می خورد که عاشق شديم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان خندیدی و تمام حواس من پیش مردم بود که عاشق خنده هایت نشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سال هاست کھ دیوانھ اے بے آزار ‏ هر روز عصر ، بر روے نیمکت پارکے کنار گل هاے رز مےنشیند ‏ و با چشمان بستھ ‏ ، در انتظار صدایے است تا او را بھ خویش بخواند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا موندن از کسی که دوستش داری  فرقی با مردن ندارد پس عمری که بی تو میگذرد مرگیست به نام "زندگی‏"‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه می خواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است، جاذبه ی تو  از بس جذابی...! میخواهم تو را به نیوتن ثابت کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها و روزها..... حقیر تر از آنانند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دور منو خط بکش...کشیدم....حالا تو در محاصره ی منی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند  وقتی مهربانی"تو"از دور هم احساس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم مرا یاد با تو بودن می اندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تقدیر منی ای عشق اما عقل میگوید: بیا بگذر ز تقدیرت ! همین یک کارمان مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ نــــده کسی که ﺗــــــﻮ ﺭا … فــــــقــط ﻭ فــقــــــــط به خاطر ﺧﻮﺩﺕ می خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که یواشکی زل می زدی توی چشم به فکر اینجاش نبودی عاشق چشمای تو شم سنگ غرور من شکست همینو می خواستی و بس انگار کلید قلب من فقط تو دستای تو هس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو “گلم”! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ اﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم ؛ یک جور خوبی ، ...حال من بد می شود..! ***هنوز دوست دارمو از این حرفها...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز حالمان به هم خورد و عاشق شدیم امروز حالمان به هم می خورد که عاشق شديم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان خندیدی و تمام حواس من پیش مردم بود که عاشق خنده هایت نشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سال هاست کھ دیوانھ اے بے آزار ‏ هر روز عصر ، بر روے نیمکت پارکے کنار گل هاے رز مےنشیند ‏ و با چشمان بستھ ‏ ، در انتظار صدایے است تا او را بھ خویش بخواند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا موندن از کسی که دوستش داری  فرقی با مردن ندارد پس عمری که بی تو میگذرد مرگیست به نام "زندگی‏"‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه می خواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است، جاذبه ی تو  از بس جذابی...! میخواهم تو را به نیوتن ثابت کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها و روزها..... حقیر تر از آنانند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دور منو خط بکش...کشیدم....حالا تو در محاصره ی منی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند  وقتی مهربانی"تو"از دور هم احساس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم مرا یاد با تو بودن می اندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تقدیر منی ای عشق اما عقل میگوید: بیا بگذر ز تقدیرت ! همین یک کارمان مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ نــــده کسی که ﺗــــــﻮ ﺭا … فــــــقــط ﻭ فــقــــــــط به خاطر ﺧﻮﺩﺕ می خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که یواشکی زل می زدی توی چشم به فکر اینجاش نبودی عاشق چشمای تو شم سنگ غرور من شکست همینو می خواستی و بس انگار کلید قلب من فقط تو دستای تو هس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو “گلم”! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…!