بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬــــــﺎﻳَﻢ.... ﺗﻨﻬــــــﺎﯼ ﺗﻨـــﻬـــﺎ... ﺍﻣـــــﺎ ﺩﻟــــﻢ ﻧﻤﻴــــﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺴــــﯽ ﺑـﻳــﻬﻮﺩﻩ ﺷﺎﻝ ﮔـــــﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴــــﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺑــــﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓـــــﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﻴـــــﻨﺪﺍﺯﺩ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براے شناـפֿـت آבما نبایـב عجول بوב בیر یا زوב פֿـیلے قشنگ פֿـوבشونو نشونت میـבטּ ᓅـقط بایـב صبور بوב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گریه ام می اندازد مرا خنده دار ترین حرف هایی که اثری از تو ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ، فقط گاهی وقت ها ، دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد ! زل بزند به چشمانم و بگوید : حق با توست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه یه کامیون زنبور دوست دارم اگه جرعت داری برو بشمار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــــــتت دارم بهــــایش هم هرچه هست روی چشــــــــــــمانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از روی ترسه، نه از روی شک "تو"رو با تمامه دلم خواستم... یه جوری کنارت دلم گرمه که میخوام روی پای خودم واستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهی بروی جلویت را نمیگیرم فقط بگو... چگونه نگاهت کرد که میروی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجـ گـذاشـتـــہ امــ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی که در هر جا که باشد یاد ما هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هیچ‌ وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی ، نگه داری . فهمیدی ؟ تو فقط قادر هستی چیزی را که داری ، قبل از آن‌که از دستت برود ، عاشقانه دوست داشته باشی ! ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ؛ دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبردردناک است، فراموش کردن دردناکتر، ولی از این دو دردناکتراین است که ندانی بایدصبرکنی یافراموش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬــــــﺎﻳَﻢ.... ﺗﻨﻬــــــﺎﯼ ﺗﻨـــﻬـــﺎ... ﺍﻣـــــﺎ ﺩﻟــــﻢ ﻧﻤﻴــــﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺴــــﯽ ﺑـﻳــﻬﻮﺩﻩ ﺷﺎﻝ ﮔـــــﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴــــﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺑــــﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓـــــﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﻴـــــﻨﺪﺍﺯﺩ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براے شناـפֿـت آבما نبایـב عجول بوב בیر یا زوב פֿـیلے قشنگ פֿـوבشونو نشونت میـבטּ ᓅـقط بایـב صبور بوב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گریه ام می اندازد مرا خنده دار ترین حرف هایی که اثری از تو ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ، فقط گاهی وقت ها ، دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد ! زل بزند به چشمانم و بگوید : حق با توست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه یه کامیون زنبور دوست دارم اگه جرعت داری برو بشمار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــــــتت دارم بهــــایش هم هرچه هست روی چشــــــــــــمانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از روی ترسه، نه از روی شک "تو"رو با تمامه دلم خواستم... یه جوری کنارت دلم گرمه که میخوام روی پای خودم واستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهی بروی جلویت را نمیگیرم فقط بگو... چگونه نگاهت کرد که میروی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجـ گـذاشـتـــہ امــ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی که در هر جا که باشد یاد ما هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هیچ‌ وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی ، نگه داری . فهمیدی ؟ تو فقط قادر هستی چیزی را که داری ، قبل از آن‌که از دستت برود ، عاشقانه دوست داشته باشی ! ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ؛ دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبردردناک است، فراموش کردن دردناکتر، ولی از این دو دردناکتراین است که ندانی بایدصبرکنی یافراموش