بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پل صراط" چشمهای اوست ... ازچشمش که بیوفتم! روزگارم جهنم میشود... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشـوب هَـمـان حـس غـريـبـيـسـت ك وقـتـي ب لـبـهـاي تـو لـبـخـنـد نـبـاشـد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی همه شب ها شهاب من بودی ور شکستم بدون چشمانت تو تمام حساب من بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــــ داشتن زبـان٬ زمـان٬ راه٬ دلیـل و یـا نشانــهـ نمــی خواهَــد دوستـــ داشتـن دلــ می خواهـَـد .. و یکـــ “مـن” می خواهـــد و یکــــ “تــ♥ــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین منو: زمین بره آسمون،آسمون بیاد زمین باز واسه خودمی . . . . . . بگو خب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺷﺖ ﺍینقدر ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ“ﺗﻮ”ﺟﻬﺎنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تکیه گاهتم یاروهمراهتم درمون آهتم من عاااااشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرای هــر قـطار پــرشــتــابــــ ایــسـتـگــاه بــرای هــر نـسـیــم دوره گــرد تـکـیــه گــاه بـــرای مــــن ... تـــــو لازمــے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری را که درد نمیکند...دستمال نمیبندند...اما...سرمن درد میکند....برای  دستی که مال ♥ تو ♥باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلــــخ اـωــــت  کـــه دلتـــ  هـــــواے روزهــــایے را کنـــد  کـــه یقیــــن دارے  دیــــگر نمے آیـــند... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم!  از من نخواه، منطقی باشم،  من از "دیوونگیمه " که دوستت دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم تو فکرتم یه سره .... فقط امیدوارم این روزا بگذره ...... میدونم حال تو بدون من بهتره ..... چی میشد معرفت داشتی تو یه ذره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان سردی بود... سفیدی برفها چشم هارو میزد!!تو رفتی و جای پاهات رو برف ها پر کردند  ولی از یه جایی به بعد دیگه جای پای یک نفر نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویی حالَــــــت چگونه است،  حالَــــــــم خوب می شود!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین بدترین قسمت عاشقی اینه که بعضی وقتا یه کارایی واسش میکنی که خودشم نمیفهمه واسه چی همچین کاری واسش کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشهایمان خانه های ما برای یک دیگرند  آغوش من خانه ای برای تو  آغوش تو خانه ای برای من  به سوی خانه خودت بیا  که درش همواره به سویت باز است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پل صراط" چشمهای اوست ... ازچشمش که بیوفتم! روزگارم جهنم میشود... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشـوب هَـمـان حـس غـريـبـيـسـت ك وقـتـي ب لـبـهـاي تـو لـبـخـنـد نـبـاشـد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی همه شب ها شهاب من بودی ور شکستم بدون چشمانت تو تمام حساب من بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــــ داشتن زبـان٬ زمـان٬ راه٬ دلیـل و یـا نشانــهـ نمــی خواهَــد دوستـــ داشتـن دلــ می خواهـَـد .. و یکـــ “مـن” می خواهـــد و یکــــ “تــ♥ــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین منو: زمین بره آسمون،آسمون بیاد زمین باز واسه خودمی . . . . . . بگو خب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺷﺖ ﺍینقدر ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ“ﺗﻮ”ﺟﻬﺎنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تکیه گاهتم یاروهمراهتم درمون آهتم من عاااااشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرای هــر قـطار پــرشــتــابــــ ایــسـتـگــاه بــرای هــر نـسـیــم دوره گــرد تـکـیــه گــاه بـــرای مــــن ... تـــــو لازمــے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری را که درد نمیکند...دستمال نمیبندند...اما...سرمن درد میکند....برای  دستی که مال ♥ تو ♥باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلــــخ اـωــــت  کـــه دلتـــ  هـــــواے روزهــــایے را کنـــد  کـــه یقیــــن دارے  دیــــگر نمے آیـــند... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم!  از من نخواه، منطقی باشم،  من از "دیوونگیمه " که دوستت دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم تو فکرتم یه سره .... فقط امیدوارم این روزا بگذره ...... میدونم حال تو بدون من بهتره ..... چی میشد معرفت داشتی تو یه ذره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان سردی بود... سفیدی برفها چشم هارو میزد!!تو رفتی و جای پاهات رو برف ها پر کردند  ولی از یه جایی به بعد دیگه جای پای یک نفر نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویی حالَــــــت چگونه است،  حالَــــــــم خوب می شود!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین بدترین قسمت عاشقی اینه که بعضی وقتا یه کارایی واسش میکنی که خودشم نمیفهمه واسه چی همچین کاری واسش کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشهایمان خانه های ما برای یک دیگرند  آغوش من خانه ای برای تو  آغوش تو خانه ای برای من  به سوی خانه خودت بیا  که درش همواره به سویت باز است...