بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدتو...سکوت میان کلامم باشی دیده نمیشوی اما من تو را حس میکنم شاید تو...هیاهوی قلبم باشی شنیده نمیشوی اما من تو را نفس میکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشودن چشمهایت هر صبح، طلوع دو خورشید دیگر در روز من است...! چقدر نورانی هستند روزهایم با حضورت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه ای ک آشناترازهرآشنایی برام شدی، تاآخرعمرت باهاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حال سگی من نتیجه ی گربه صفتی های توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو هــســتــیُ کِنــآرِت ،،، دُنـیـــآ ادامــه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا؟! صدايم را مى شنوى؟! حق نيست صدايش را ديگر نشنويم خدآیا زود مرتضی رو بردی پیش خودِت خِیلی زود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکی خاکی ام آنکه دنیایم بود آنچنان زمینم زد که تا آخر عمر باید خودم را بتکانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتنش نیست ، واسه اینه که بهترشو پیدانکرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من روزی خانه ام را بی پنجره می سازم، بی روزن. تا پای اسارت به لحظه های من و پاییز باز نشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن… توشده اى انقلاب زندگى من حالاهرآنچه درزندگى من است تاریخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آغاز هجرت تو شب در خود شکستنم بود شب بی رحم رفتن تو شب از پا نشستنم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزنامه میخرم،هرروز درپی نامت میان صفحه ترحیم… گفته بودی<<بی تو میمیرم>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی...  از ته دلت مطمئن باشی تو قلب کسی که دوستش داری یه جای گرم داری... حتی اگه کنارت نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر اشک چشمان من است/هرکجاعاشق بدیدی از رفیقان من است/گرخودت عاشق شدی ازآتش دوزخ مترس/من خودم عاشق شدم دوزخ گلستان من است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدتو...سکوت میان کلامم باشی دیده نمیشوی اما من تو را حس میکنم شاید تو...هیاهوی قلبم باشی شنیده نمیشوی اما من تو را نفس میکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشودن چشمهایت هر صبح، طلوع دو خورشید دیگر در روز من است...! چقدر نورانی هستند روزهایم با حضورت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه ای ک آشناترازهرآشنایی برام شدی، تاآخرعمرت باهاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حال سگی من نتیجه ی گربه صفتی های توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو هــســتــیُ کِنــآرِت ،،، دُنـیـــآ ادامــه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا؟! صدايم را مى شنوى؟! حق نيست صدايش را ديگر نشنويم خدآیا زود مرتضی رو بردی پیش خودِت خِیلی زود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکی خاکی ام آنکه دنیایم بود آنچنان زمینم زد که تا آخر عمر باید خودم را بتکانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتنش نیست ، واسه اینه که بهترشو پیدانکرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من روزی خانه ام را بی پنجره می سازم، بی روزن. تا پای اسارت به لحظه های من و پاییز باز نشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن… توشده اى انقلاب زندگى من حالاهرآنچه درزندگى من است تاریخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آغاز هجرت تو شب در خود شکستنم بود شب بی رحم رفتن تو شب از پا نشستنم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزنامه میخرم،هرروز درپی نامت میان صفحه ترحیم… گفته بودی<<بی تو میمیرم>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی...  از ته دلت مطمئن باشی تو قلب کسی که دوستش داری یه جای گرم داری... حتی اگه کنارت نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر اشک چشمان من است/هرکجاعاشق بدیدی از رفیقان من است/گرخودت عاشق شدی ازآتش دوزخ مترس/من خودم عاشق شدم دوزخ گلستان من است