بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﺟﻨﮓ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ" ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه ادم یه نفر داشته باشه که با صداش اروم بشه حتی تو بد ترین شرایط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ضعفت موهای بلند من بود ... میخواهم کوتاهشان کنم ، بر نمیگردی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصراع نخست من تو را میبوسم در مصرع بعد هم تو را میبوسم ایراد ندارد، به کسی چه اصلا شعر خودم است، "من تو را میبوسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال کفش ها ، پا برهنه می زنم به راه ، من مسافرم ، چه باک ؟! روح من به رفتن است ، کفش ها بهانه اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن...که هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد؟ تو که هر لحظه در خاطرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت رو برنگردوندے ببینے داره دنیا سرҐ آوار میشه / چقدر این صحنه ے تاریک رفتن ، داره تو زندگیҐ تکرار میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس هآی قدیمی ام "رقیب" هایم شده اند !!! تصویر زنی که روزی دوستش داشتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه بچه ی شیطون توی کوچه ها بودم عشق تو بزرگم کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را به هـمه کــــس بگویـــم پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! ! تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!! دلــِـش ميخـــواد لــَـعــنــَــتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسی که هنوز داری... ولی!!! دیگه مال تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند...بد خط بود... روزگار نتوانست انها را بخواند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه عشقت ترکت کرد.نه توباختی نه اون ..سرنوشت بهتری درانتظارهست..خدااون بالامواظب همه چی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سرما بخوری من هم می خورم ! برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی ست نه به ویروس ها ربط دارد نه هیچ چیزِ دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از عشق برايمان گفتي اين بار ما براي تو از عشق گفتيم  مرتضي بي تو تموم عشق ها برام پوچ شده اول واخرعشق تويي امپراطور بهشتي شدنت مبارك

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﺟﻨﮓ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ" ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه ادم یه نفر داشته باشه که با صداش اروم بشه حتی تو بد ترین شرایط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ضعفت موهای بلند من بود ... میخواهم کوتاهشان کنم ، بر نمیگردی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصراع نخست من تو را میبوسم در مصرع بعد هم تو را میبوسم ایراد ندارد، به کسی چه اصلا شعر خودم است، "من تو را میبوسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال کفش ها ، پا برهنه می زنم به راه ، من مسافرم ، چه باک ؟! روح من به رفتن است ، کفش ها بهانه اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن...که هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد؟ تو که هر لحظه در خاطرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت رو برنگردوندے ببینے داره دنیا سرҐ آوار میشه / چقدر این صحنه ے تاریک رفتن ، داره تو زندگیҐ تکرار میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس هآی قدیمی ام "رقیب" هایم شده اند !!! تصویر زنی که روزی دوستش داشتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه بچه ی شیطون توی کوچه ها بودم عشق تو بزرگم کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را به هـمه کــــس بگویـــم پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! ! تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!! دلــِـش ميخـــواد لــَـعــنــَــتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسی که هنوز داری... ولی!!! دیگه مال تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند...بد خط بود... روزگار نتوانست انها را بخواند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه عشقت ترکت کرد.نه توباختی نه اون ..سرنوشت بهتری درانتظارهست..خدااون بالامواظب همه چی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سرما بخوری من هم می خورم ! برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی ست نه به ویروس ها ربط دارد نه هیچ چیزِ دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از عشق برايمان گفتي اين بار ما براي تو از عشق گفتيم  مرتضي بي تو تموم عشق ها برام پوچ شده اول واخرعشق تويي امپراطور بهشتي شدنت مبارك