بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو چشمانت شور است هرچه میبینم بیشتر تشنه میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آن همه دلدار دلش بسته ما شد ای من به فدای دل دیوانه پسندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکایت دارم از چشمش که دل دزدیده از سینه  مگر قاضی دهد حکمی که بوسه بر لبش کارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شهر خوابیدن من از فکر" تو" بیدارم... یه روز می فهمی از چشمام چه احساسی به تو دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی برفی آفتابی چی فرقی می کند؟؟؟ وقتی تو هستی , هوا همیشه خوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم لااقل یک نفر باشد که با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خود حرف می زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درته مانده فنجان قهوه ام، جای کفش های  توست... فقط نمیدانم! می روی، یا می آیی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــتـــ دارمــــ جوابش ساده و بی پرده اس میشود واضـــح بگـــویـــــــی همچــنیــن مــــــن  هم تـــــــــــــو را .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران گر بروند از نظر از دل بروند تو چنان در نظری گر بروی دل برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن از هرچي بدت بياد سرت مياد! ازت بدم مياد ...ازت بدم مياد .....ازت خيلي بدم مياد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــقـــــدر . . زندگـی قـــــشـــنـــــگ میـشود  وقتی عـــــشـــــقـــــۍ داشـــــتـه باشـی که پا بـه پاۍ تــــــــــو  "دیوانگـی کـــند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار بهترین نگاهم میرسه به وقتی که دلت یهو میخاد نگاش کنی سرتو میاری بالا میبینی اونم داره نگات میکنه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت مثل باران دیدنیست ☔ شهرخاموش نگاهت دیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای زیادی بلد نیستم... من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت، از عشق چیزی نمیدانم... اما دوستت دارم... کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی،میخواستمت ،هیچ وقت بهت نگفتم،خودم هم بعدها فهمیدم که چقدر دوستت داشتم،نیستی،من این سال ها خیلی رنج کشیدم،نیستی،ببینی.من شبیه خودم دیگر نیستم زیادفرق کردم اما دلم ،دلم هنوز همان است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو چشمانت شور است هرچه میبینم بیشتر تشنه میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آن همه دلدار دلش بسته ما شد ای من به فدای دل دیوانه پسندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکایت دارم از چشمش که دل دزدیده از سینه  مگر قاضی دهد حکمی که بوسه بر لبش کارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شهر خوابیدن من از فکر" تو" بیدارم... یه روز می فهمی از چشمام چه احساسی به تو دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی برفی آفتابی چی فرقی می کند؟؟؟ وقتی تو هستی , هوا همیشه خوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم لااقل یک نفر باشد که با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خود حرف می زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درته مانده فنجان قهوه ام، جای کفش های  توست... فقط نمیدانم! می روی، یا می آیی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــتـــ دارمــــ جوابش ساده و بی پرده اس میشود واضـــح بگـــویـــــــی همچــنیــن مــــــن  هم تـــــــــــــو را .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران گر بروند از نظر از دل بروند تو چنان در نظری گر بروی دل برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن از هرچي بدت بياد سرت مياد! ازت بدم مياد ...ازت بدم مياد .....ازت خيلي بدم مياد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــقـــــدر . . زندگـی قـــــشـــنـــــگ میـشود  وقتی عـــــشـــــقـــــۍ داشـــــتـه باشـی که پا بـه پاۍ تــــــــــو  "دیوانگـی کـــند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار بهترین نگاهم میرسه به وقتی که دلت یهو میخاد نگاش کنی سرتو میاری بالا میبینی اونم داره نگات میکنه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت مثل باران دیدنیست ☔ شهرخاموش نگاهت دیدنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای زیادی بلد نیستم... من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت، از عشق چیزی نمیدانم... اما دوستت دارم... کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی،میخواستمت ،هیچ وقت بهت نگفتم،خودم هم بعدها فهمیدم که چقدر دوستت داشتم،نیستی،من این سال ها خیلی رنج کشیدم،نیستی،ببینی.من شبیه خودم دیگر نیستم زیادفرق کردم اما دلم ،دلم هنوز همان است.