بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم تولدت نيست اماخوشحالم كه متولدشدی تابهانه ی نفس كشيدنم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه " تو " داشته باشه ... که هر وقت از همه چی خسته و ناامید بود  بهش بگه : مهم اینه که تو هستی ، بی خیالِ دنیا ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی خیالمــــــ نشــــــو ...! حتــــــی اگــــــر مُــــــرده باشــــــم ... شایــــــد زنــــــده امــــــ کنــــــد نفــــــس مهــــــربــــــان تــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی افراد همه را از بالا میبینند... آنها خیلی بالا اند... آنقدر بالا که کسی برای کمک به او دستش به او نمیرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود لا دلم بازی نکن ، من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه روزی برسه که بیای مرا در آغوش بگیری...گله کنم بگی هیس...همه کابوس ها تمام شد...در گوشم بگی برا همیشه مال من شدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی وقتی شماره های گوشیتو میای پایین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت احساسم سالهاست خشکیده است دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رو دلم نذار نمیبینی داغونه... آخه رابطمون شده مثه دوتا دیوونه... دیگه رفتنه هر دوتاییمون آسونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جز آبی نگاهت  آسمانی نمی شناسم تا تو سرگرم روزگاری از نفس بی تو  می هراسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ♥بــر داری  بــایـــــد از بقیه ♥ برداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم كم عادت میكنی... . . . . . به هیچكی عادت نكنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق من با شادی هات کاری ندارم اون موقع همه کنارتن.ولی غم داشتی بیا نصف نصف..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾـــــــﺎ ﺍﻫـــــــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠـــــﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﻣﻦ ﺟﻬﻨـــــــﻤﺖ ﺭﺍﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔـــــــﯿﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮﮐــــﻪ ﺯﻧﺪﮔــــــﯽ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ .. ﻧﺘــــﺮﺱ ﺿﺮﺭ ﻧﻤﯿﮑــــــــــﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ببین! امشب ماه کامل است و من دیدم تو کامل تر بودی ماه تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1تاي من . 2وستت دارم 3 تاره ي شبهاي من 4ره ي درداي من 5جه ي افتاب من 6شه ي عمرم 7 8 بار می گم 9كرتم 10مت گرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم تولدت نيست اماخوشحالم كه متولدشدی تابهانه ی نفس كشيدنم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه " تو " داشته باشه ... که هر وقت از همه چی خسته و ناامید بود  بهش بگه : مهم اینه که تو هستی ، بی خیالِ دنیا ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی خیالمــــــ نشــــــو ...! حتــــــی اگــــــر مُــــــرده باشــــــم ... شایــــــد زنــــــده امــــــ کنــــــد نفــــــس مهــــــربــــــان تــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی افراد همه را از بالا میبینند... آنها خیلی بالا اند... آنقدر بالا که کسی برای کمک به او دستش به او نمیرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود لا دلم بازی نکن ، من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه روزی برسه که بیای مرا در آغوش بگیری...گله کنم بگی هیس...همه کابوس ها تمام شد...در گوشم بگی برا همیشه مال من شدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی وقتی شماره های گوشیتو میای پایین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت احساسم سالهاست خشکیده است دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رو دلم نذار نمیبینی داغونه... آخه رابطمون شده مثه دوتا دیوونه... دیگه رفتنه هر دوتاییمون آسونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جز آبی نگاهت  آسمانی نمی شناسم تا تو سرگرم روزگاری از نفس بی تو  می هراسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ♥بــر داری  بــایـــــد از بقیه ♥ برداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم كم عادت میكنی... . . . . . به هیچكی عادت نكنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق من با شادی هات کاری ندارم اون موقع همه کنارتن.ولی غم داشتی بیا نصف نصف..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾـــــــﺎ ﺍﻫـــــــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠـــــﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﻣﻦ ﺟﻬﻨـــــــﻤﺖ ﺭﺍﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔـــــــﯿﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮﮐــــﻪ ﺯﻧﺪﮔــــــﯽ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ .. ﻧﺘــــﺮﺱ ﺿﺮﺭ ﻧﻤﯿﮑــــــــــﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ببین! امشب ماه کامل است و من دیدم تو کامل تر بودی ماه تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1تاي من . 2وستت دارم 3 تاره ي شبهاي من 4ره ي درداي من 5جه ي افتاب من 6شه ي عمرم 7 8 بار می گم 9كرتم 10مت گرم