بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــــو برای رسیدن به هم هیچ چیز کم نداریم به غیر از یک معجزه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست خاک بر فرقش نیشند انکه یار از من گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز بدون تو پا لیز است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ! ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺟﻤﻌﺶ ﮐﻨﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﭘﯿﺶ ﺗﻮست ! ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم برفیامو هیچوقت قشنگ نساختم / چون برفامون گِلے بود هیچوقت یه رنگ نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسه ! شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرشهری غریب یادکرد........هروقت عزیزت نگاهش رابه دیگری تعارف کردتوغریبی........خواهشامنتشرش کنید.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خــدا بخواید  "دلی"  ععرو که قســمـــت شـــما نیست به دلتون نزدیک نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانه ام را که جمع میکنم دسته گلی می شود شبیه تــو برای تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت یعنی بهت میگه: "حتی اگه باهم حرفم نزنیم من تورو به هیچکــــی نمیدم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم می گفت دوستانت را ببین همه به جایی رسیده اند؛ نمی دانست... منتظر نشسته ام تا به تو برسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟؟ دیگر از دلتنگی گذشته است .. گم شده است دلی که تا دیروز دلتنگ چشمان به رنگ شبت بود .. کجا ؟؟ در میان تمام " آخ " هایی که در نبودنت کشیدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ماندن و نماندن  تنها یک حرف ساده بود !! از قول من به باران بی امان بگو : " دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنی ندارد عاشقی کردن فرقی ندارد کودکی پیری هر وقت زانو را بغل کردی یعنی تو هم با عشق درگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرا در خاطرت مرور میکنی؟! کاش تو انقدر مغرور نبودی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حسادتی زیبا نیست جز حسادت یک زن برای مالکیت همسرش مخصوصا وقتی چشای آقاش داره میچرخه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــــو برای رسیدن به هم هیچ چیز کم نداریم به غیر از یک معجزه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست خاک بر فرقش نیشند انکه یار از من گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز بدون تو پا لیز است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ! ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺟﻤﻌﺶ ﮐﻨﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﭘﯿﺶ ﺗﻮست ! ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم برفیامو هیچوقت قشنگ نساختم / چون برفامون گِلے بود هیچوقت یه رنگ نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسه ! شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرشهری غریب یادکرد........هروقت عزیزت نگاهش رابه دیگری تعارف کردتوغریبی........خواهشامنتشرش کنید.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خــدا بخواید  "دلی"  ععرو که قســمـــت شـــما نیست به دلتون نزدیک نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانه ام را که جمع میکنم دسته گلی می شود شبیه تــو برای تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت یعنی بهت میگه: "حتی اگه باهم حرفم نزنیم من تورو به هیچکــــی نمیدم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم می گفت دوستانت را ببین همه به جایی رسیده اند؛ نمی دانست... منتظر نشسته ام تا به تو برسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟؟ دیگر از دلتنگی گذشته است .. گم شده است دلی که تا دیروز دلتنگ چشمان به رنگ شبت بود .. کجا ؟؟ در میان تمام " آخ " هایی که در نبودنت کشیدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ماندن و نماندن  تنها یک حرف ساده بود !! از قول من به باران بی امان بگو : " دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنی ندارد عاشقی کردن فرقی ندارد کودکی پیری هر وقت زانو را بغل کردی یعنی تو هم با عشق درگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرا در خاطرت مرور میکنی؟! کاش تو انقدر مغرور نبودی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حسادتی زیبا نیست جز حسادت یک زن برای مالکیت همسرش مخصوصا وقتی چشای آقاش داره میچرخه...