بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشقشی نزار اینو بفهمه....چون یه کاری میکنه که دیگه عاشقش نباشی... عاشقاش میدونن چی میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قلبت گوش کنی  و مغزت را به کار اندازی هیچوقت اشتباه نمیکنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده منو ببخش .......  دیروز کمتر از امروز دوستت داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شـهـــابـــی دیـــدم، آرزویـــم را بــلــنــــد مــی گـــویـــــم تـــــــو...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی دیوانه ام بود ولی حالا برایش شدم تماس های بی پاسخ . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــگــر مــیــشــود ؟ تـــــو بـآشــی .. و مـــن عــاشــــقــت نــبــاشــم .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ نیست اگر بگویم که بی تو  زنده مانی می کنم  نه زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام مهم نیست که دیگه صدای قلبم چی میگه! تواخرش توجهی به خواهشم نمی کنی! فقط یکم کلافه ام، یکم بهم ریخته ام... اما مهم نیست که دیگه نوازشم نمی کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~درگیر رویای توام منو دوباره خواب کن~ ~دنیا اگه تنهام گذاشت تـو منو انتخاب کن~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای رسم دایره مربع می کشند عقل را پر داده عشقت از سر پرگار ها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم ... تنها می خواستم دستت را بگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــا چـــــراغی همـــــه جـــــا گشتـــــم و گشتـــــم در شهـــــر ... هیـــــچ کـــــس، هیـــــچ کـــــس اینجـــــا بـــــه تـــــو ماننـــــد نشـــــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگ کــه بــاشــی ســاده تــریــن حــرفــهــا اشــکــت را در مــیــاورد.... یــادِ تــــو کــه دیــگــر جــــای خــــــود دارد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی حواست باشدمن بچگیام واکسن هاری نزدم پس سر به سر من نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـنتی! وقتی به من میفهمانی که او را دوست داری میدانی که فکر و خیال های دخترانه چه بر سرم می آورند؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشقشی نزار اینو بفهمه....چون یه کاری میکنه که دیگه عاشقش نباشی... عاشقاش میدونن چی میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قلبت گوش کنی  و مغزت را به کار اندازی هیچوقت اشتباه نمیکنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده منو ببخش .......  دیروز کمتر از امروز دوستت داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شـهـــابـــی دیـــدم، آرزویـــم را بــلــنــــد مــی گـــویـــــم تـــــــو...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی دیوانه ام بود ولی حالا برایش شدم تماس های بی پاسخ . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــگــر مــیــشــود ؟ تـــــو بـآشــی .. و مـــن عــاشــــقــت نــبــاشــم .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ نیست اگر بگویم که بی تو  زنده مانی می کنم  نه زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام مهم نیست که دیگه صدای قلبم چی میگه! تواخرش توجهی به خواهشم نمی کنی! فقط یکم کلافه ام، یکم بهم ریخته ام... اما مهم نیست که دیگه نوازشم نمی کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~درگیر رویای توام منو دوباره خواب کن~ ~دنیا اگه تنهام گذاشت تـو منو انتخاب کن~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای رسم دایره مربع می کشند عقل را پر داده عشقت از سر پرگار ها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم ... تنها می خواستم دستت را بگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــا چـــــراغی همـــــه جـــــا گشتـــــم و گشتـــــم در شهـــــر ... هیـــــچ کـــــس، هیـــــچ کـــــس اینجـــــا بـــــه تـــــو ماننـــــد نشـــــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگ کــه بــاشــی ســاده تــریــن حــرفــهــا اشــکــت را در مــیــاورد.... یــادِ تــــو کــه دیــگــر جــــای خــــــود دارد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی حواست باشدمن بچگیام واکسن هاری نزدم پس سر به سر من نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـنتی! وقتی به من میفهمانی که او را دوست داری میدانی که فکر و خیال های دخترانه چه بر سرم می آورند؟