بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عوض شده...مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم ، دو به دو باهم... هرکداممان را که می کندند ، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی ...! حالا سیمی مان کرده اندکه با رفتن دیگری کک مان هم نگزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی حــــــــــــس بــــــــــدیه وقــــــــتی بایدقبــــــــــول کــــــــــــــــــنم که تو دیگـــــــــــــــه شدی برام مث بقیــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی روزگار...! “جهنــم” نبودن توست! وقتی بهشت بودنت رویایی بیش نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم باشد که دست و پایی نداشته باشم اما هرگز هرگز روزی نباشد که در من عشق نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر  بین موندن و رفتن شک داری ، "برو" به سلامت!!! چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی،مهم باشم خودت برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدر مطلق منی … در آغوش تو … احوال من همیشه مثبت است ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه.. یه بارشم ازش پرسیده بودم _ دوسم داری؟ _اره _چقدر؟ _خیلی هه..غافل از اینکه خیلی کم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم گذاشتي و رفتي..... اما بي انصاف تا هميشه شمردن،شرط بازي نبود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم میزنم تا ازت بگذرم قدم میزنم بلکه یادم بره میخوام جا بذارم یه جا فکرتو نمیذاره این شهر پر خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود  که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارهای توی چشمات هر روز هزار بار مغز روح مرا می خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم نگاهت فروشی نیست قرضش که می دهی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عوض شده...مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم ، دو به دو باهم... هرکداممان را که می کندند ، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی ...! حالا سیمی مان کرده اندکه با رفتن دیگری کک مان هم نگزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی حــــــــــــس بــــــــــدیه وقــــــــتی بایدقبــــــــــول کــــــــــــــــــنم که تو دیگـــــــــــــــه شدی برام مث بقیــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی روزگار...! “جهنــم” نبودن توست! وقتی بهشت بودنت رویایی بیش نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم باشد که دست و پایی نداشته باشم اما هرگز هرگز روزی نباشد که در من عشق نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر  بین موندن و رفتن شک داری ، "برو" به سلامت!!! چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی،مهم باشم خودت برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدر مطلق منی … در آغوش تو … احوال من همیشه مثبت است ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه.. یه بارشم ازش پرسیده بودم _ دوسم داری؟ _اره _چقدر؟ _خیلی هه..غافل از اینکه خیلی کم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم گذاشتي و رفتي..... اما بي انصاف تا هميشه شمردن،شرط بازي نبود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم میزنم تا ازت بگذرم قدم میزنم بلکه یادم بره میخوام جا بذارم یه جا فکرتو نمیذاره این شهر پر خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود  که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارهای توی چشمات هر روز هزار بار مغز روح مرا می خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم نگاهت فروشی نیست قرضش که می دهی؟