بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادِ بیچاره هنوز بهار است، اما نه باران دارد  نه شکوفه مثل من که هنوز عاشقم، اما نه تو را دارم نه نشانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــلـــک کـه مــیــزنــی دلـــم تــاب مــی خــورد ... مـــــن ...  مـــدتـــهاســــــت کـه بــنــد دلــم را بـه مـژه هــایــت گــره کــــــور زده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی بـــا "چـشمهـایـی" کـه آرام تـــر از آرامـش اســت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جای هیچکس خالی نیست همین که منو تو باشیم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از کلمه های.... عشقم.... جونم.... عمرم... نفسم... زندگیم... دنیام... .... توان رقابت با "اســمم" را ندارند... وقتی تو ،آن را با عشــق و اشتیاق صدا میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقه های نبودنت آوار میشوند روی ثانیه های انتظار  از کدام قصه آمده ای که چنین بی قرار چنیڹ شور زده دست دلم پیش لبخند چشمانت رو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی وقتی که میخندی جهان از آنچه هست اندکی بزرگتر میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا باشی هر جا هستی هر جا میری فرقی نمیکند... نه این که نگرانت نباشم بیش از این به وجودم اعتماد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم... اگر روزی از تو درباره ی من پرسیدند: زیاد فکر نکن... مغرور به ایشان بگو: دوستم دارد بسیار دوستم دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من کوچه ایست که با تو در آن نگشته ام، سفریست که با تو هنوز نرفته ام، روزها و شبهاییست که با تو به سر نکردم و عاشقانه هاییست که با تو هنوز نگفته ام❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو می اندیشم صدایی نیست... سکوت همیشه رابط ماست... بی تو و دور از تو بودن... هنر عشق و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا خنده هایت را دلم تفسیر کرده  یا که گلیویم پیش چشمت گیر کرده  در هر شرایط حال من جامانده در تو  عشقت زده آتش، مرا تسخیر کرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم عشق... علاوه بر چشم ها، فشار دست ها نیز دروغ نمیگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید بوی اطمینان دهد عطر را  من خودم هم میتوانم برایش بخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کیفی داره... موقع حرف زدن باهاش وقتی داری روی موضوع خاصی صحبت میکنی یهو بگـــــــــــــــــــــــــــه: دوســــــــت دارم فقط همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل وجانم به"تو"مشغول و نگه بر چپ و راست تا حریفان ندانند که "تو"منظور منی دیگران چون بروند از نظر از دل بروند "تو"چنان در دل من رفته که جان در بدنی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادِ بیچاره هنوز بهار است، اما نه باران دارد  نه شکوفه مثل من که هنوز عاشقم، اما نه تو را دارم نه نشانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــلـــک کـه مــیــزنــی دلـــم تــاب مــی خــورد ... مـــــن ...  مـــدتـــهاســــــت کـه بــنــد دلــم را بـه مـژه هــایــت گــره کــــــور زده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی بـــا "چـشمهـایـی" کـه آرام تـــر از آرامـش اســت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جای هیچکس خالی نیست همین که منو تو باشیم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از کلمه های.... عشقم.... جونم.... عمرم... نفسم... زندگیم... دنیام... .... توان رقابت با "اســمم" را ندارند... وقتی تو ،آن را با عشــق و اشتیاق صدا میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقه های نبودنت آوار میشوند روی ثانیه های انتظار  از کدام قصه آمده ای که چنین بی قرار چنیڹ شور زده دست دلم پیش لبخند چشمانت رو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی وقتی که میخندی جهان از آنچه هست اندکی بزرگتر میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا باشی هر جا هستی هر جا میری فرقی نمیکند... نه این که نگرانت نباشم بیش از این به وجودم اعتماد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم... اگر روزی از تو درباره ی من پرسیدند: زیاد فکر نکن... مغرور به ایشان بگو: دوستم دارد بسیار دوستم دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من کوچه ایست که با تو در آن نگشته ام، سفریست که با تو هنوز نرفته ام، روزها و شبهاییست که با تو به سر نکردم و عاشقانه هاییست که با تو هنوز نگفته ام❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو می اندیشم صدایی نیست... سکوت همیشه رابط ماست... بی تو و دور از تو بودن... هنر عشق و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا خنده هایت را دلم تفسیر کرده  یا که گلیویم پیش چشمت گیر کرده  در هر شرایط حال من جامانده در تو  عشقت زده آتش، مرا تسخیر کرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم عشق... علاوه بر چشم ها، فشار دست ها نیز دروغ نمیگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید بوی اطمینان دهد عطر را  من خودم هم میتوانم برایش بخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کیفی داره... موقع حرف زدن باهاش وقتی داری روی موضوع خاصی صحبت میکنی یهو بگـــــــــــــــــــــــــــه: دوســــــــت دارم فقط همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل وجانم به"تو"مشغول و نگه بر چپ و راست تا حریفان ندانند که "تو"منظور منی دیگران چون بروند از نظر از دل بروند "تو"چنان در دل من رفته که جان در بدنی...