بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از یاد برد آخر ولی من؛ به جز "او" عالمی را بردم از یاد... (فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره زیباست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگربگزارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چـشـمـهـایـت بگــو نـگـاهـم نـکـنـنـد بـگـو وقـتـی خـیـره ات مـی شـوم سرشـان بـه کـار خـودشـان بـاشـد … ! وای که چقدر چشم های یک انسان میتواند دل آدم را آب کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديكتر بيا بگذار لبهايت را ببوسم پاييز مگر فصل چيدن انار نيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی تـــو مــونـــدن تــلـــخِ.... مـثـــل حــلــوایِ عـــزای کـســی کـــه دوســتـــش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تهیدستی ام نگاه نکن مگو هیچ نداری ببین…. “تـــــو را دارم”...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکاری میکنم تو باز کنارم هستی… کنار طپش های قلب بی قرارم… جایت امن است… خیالت راحت باشد که فراموش نمیشوی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت بازار معابد را شکسته  مبهم ترین رموز نگاه برکتیبه پلک هایت حک شده من مرید درگاه نگاه تو می شوم ومذهبی دیگر به نام نگاه یار آغاز می کنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه دل آنان که بیصدا گریه میکنند را نشکنید... اینها کسی را برای پاک کردن اشک هایشان نـــدارند... "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کرده ای مرا... چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از میم مالکیت استفاده نمی کنم!!! شب بخیر "نفسش" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمانش برای پر رنگ شدن حاضرند((هزار))رنگ باشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبطه می خورم ... به " او " که بیشتر از من کنار تو نفس می کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبیه آخرین سیگار پدرم هستی که برای همیشه ناتمام ماند اینگونه است که می ترسم بمیرم و... برای آخرین بار نبوسیده باشمت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرزوهایم خواهم رسید آنگاه که تو مرا به عنوان اولین شرط دوست داشتن صدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ازش پرسیدی که دوسم داری یا نه  اگه سکوت کرد  بدون  دوستت  نداره  الکی دلتو خوش نکن ... همین !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از یاد برد آخر ولی من؛ به جز "او" عالمی را بردم از یاد... (فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره زیباست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگربگزارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چـشـمـهـایـت بگــو نـگـاهـم نـکـنـنـد بـگـو وقـتـی خـیـره ات مـی شـوم سرشـان بـه کـار خـودشـان بـاشـد … ! وای که چقدر چشم های یک انسان میتواند دل آدم را آب کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديكتر بيا بگذار لبهايت را ببوسم پاييز مگر فصل چيدن انار نيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی تـــو مــونـــدن تــلـــخِ.... مـثـــل حــلــوایِ عـــزای کـســی کـــه دوســتـــش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تهیدستی ام نگاه نکن مگو هیچ نداری ببین…. “تـــــو را دارم”...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکاری میکنم تو باز کنارم هستی… کنار طپش های قلب بی قرارم… جایت امن است… خیالت راحت باشد که فراموش نمیشوی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت بازار معابد را شکسته  مبهم ترین رموز نگاه برکتیبه پلک هایت حک شده من مرید درگاه نگاه تو می شوم ومذهبی دیگر به نام نگاه یار آغاز می کنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه دل آنان که بیصدا گریه میکنند را نشکنید... اینها کسی را برای پاک کردن اشک هایشان نـــدارند... "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کرده ای مرا... چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از میم مالکیت استفاده نمی کنم!!! شب بخیر "نفسش" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمانش برای پر رنگ شدن حاضرند((هزار))رنگ باشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبطه می خورم ... به " او " که بیشتر از من کنار تو نفس می کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبیه آخرین سیگار پدرم هستی که برای همیشه ناتمام ماند اینگونه است که می ترسم بمیرم و... برای آخرین بار نبوسیده باشمت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرزوهایم خواهم رسید آنگاه که تو مرا به عنوان اولین شرط دوست داشتن صدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ازش پرسیدی که دوسم داری یا نه  اگه سکوت کرد  بدون  دوستت  نداره  الکی دلتو خوش نکن ... همین !