بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا شامل بعضیا نمیشه.... بعضیا خودشون یه دنیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویی که به کفتار چشمک بزنه لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . ! شیرت بودم نفهمیدی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرکـــــــت رودخــــــــــــــانه با نصـــــــــــف دریـــــــــایِ دلــــــــــت به تـــــــــــوان چشــــــــــــمان ِ ســــــــــــیاهت ارتبـــــــــاط مســــــتقیم دارد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق نفس بکش.. راحت نفس بکش.. بدون ک من پیشت هستم.. قرص و محکم.. نباید بترسی.. منوتو باهم تمام اون شب های پوچ رو گذروندیم.. تمام چیزی ک من نیاز دارم....تمام عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین جزایی جز این نیست : به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست ..! خیلی جمله ی سنگینی است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه چیزی انقد دیر بدست میاد که دلت میخواد پرتش کنی تو آسمون بگی دیگه نمیخوام، واسه خودت!!حسش رفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حرف دلته بلایک . . . . . . . "متنفرم از ع ش ق"ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون من.... لیلی تو.... به توان ابدیت ((دوستت دارد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــشــیـدن لـُـپ عــیال تــُـپُل مـُـپُل مــســتـحــب...  و گــاز گــرفـتـنـش از واجـبـاتــه هـر رابــطــه ی عــاشـقـونــه س... خــدایــا تـوفیــقــشــو بــه مــا هــم عــطـــا کــن...خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه  قدره یه دنیا غم دارم اگه نبينمت یه روز  چطور دلت اومد بری!عاشق چشماتم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را كه ميگيرم در من جنگي شروع ميشود براي عاشق تر شدن...عاشق تر ماندن فقط براي تو "تقديم به همسرم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضـیــا هــم هــســتـن عـلـــاوه بـر چـشـاشــون... خَـندشـونـم سَــگ داره... وقتـی مـیــخـنـدن دل ادم از جــا کــنـده مـیـشـه لــامــصــب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دنیا هم بد نیست گاهی یکنفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی میسازد از این دنیا برایت که بدون او دیگر بهشت واقعی را هم نمیخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي..! اگر لحظه اي به يادت آمدم زود از ذهنت بيرونم نكن... من براي اين لحظه ساعت ها به يادت بوده ام....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا شامل بعضیا نمیشه.... بعضیا خودشون یه دنیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویی که به کفتار چشمک بزنه لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . ! شیرت بودم نفهمیدی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرکـــــــت رودخــــــــــــــانه با نصـــــــــــف دریـــــــــایِ دلــــــــــت به تـــــــــــوان چشــــــــــــمان ِ ســــــــــــیاهت ارتبـــــــــاط مســــــتقیم دارد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق نفس بکش.. راحت نفس بکش.. بدون ک من پیشت هستم.. قرص و محکم.. نباید بترسی.. منوتو باهم تمام اون شب های پوچ رو گذروندیم.. تمام چیزی ک من نیاز دارم....تمام عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین جزایی جز این نیست : به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست ..! خیلی جمله ی سنگینی است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه چیزی انقد دیر بدست میاد که دلت میخواد پرتش کنی تو آسمون بگی دیگه نمیخوام، واسه خودت!!حسش رفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حرف دلته بلایک . . . . . . . "متنفرم از ع ش ق"ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون من.... لیلی تو.... به توان ابدیت ((دوستت دارد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــشــیـدن لـُـپ عــیال تــُـپُل مـُـپُل مــســتـحــب...  و گــاز گــرفـتـنـش از واجـبـاتــه هـر رابــطــه ی عــاشـقـونــه س... خــدایــا تـوفیــقــشــو بــه مــا هــم عــطـــا کــن...خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه  قدره یه دنیا غم دارم اگه نبينمت یه روز  چطور دلت اومد بری!عاشق چشماتم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را كه ميگيرم در من جنگي شروع ميشود براي عاشق تر شدن...عاشق تر ماندن فقط براي تو "تقديم به همسرم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضـیــا هــم هــســتـن عـلـــاوه بـر چـشـاشــون... خَـندشـونـم سَــگ داره... وقتـی مـیــخـنـدن دل ادم از جــا کــنـده مـیـشـه لــامــصــب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دنیا هم بد نیست گاهی یکنفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی میسازد از این دنیا برایت که بدون او دیگر بهشت واقعی را هم نمیخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي..! اگر لحظه اي به يادت آمدم زود از ذهنت بيرونم نكن... من براي اين لحظه ساعت ها به يادت بوده ام....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...