بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از لب های شیربنت نصیبم میکنی؟ لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟ عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام! دست هایم را میان گیسوانت می کنی؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چته دوباره؟؟؟ مریض شدی؟؟؟ +اره... - دارو واست چی بیارم؟؟؟ + صداشو :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی رو دوست داشت تو همیشه آن یکی من هستی و به جز عشق نامی برای تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی را بـهر کـاری سـاختند... کــار مــــــن دیــوانه ی "او" بــودن اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست... که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذرار بگویم اخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم تو ادامه وجود منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان من  و جان تو گویی که یکی  بوده است سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت.. علم را زیر سوال میبرد آنقدر آرامم میکند که هیچ مسکنی جایش را نمیگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیده ی خون ، آه ِ ز لب ، دل که اسیر چشم تو لیک ولی غمم شده ، اینکه تو بغض کرده ای 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل بریدن از تو ؟؟؟ چه محالِ خنده داری که کسی ندیده کافر... به اقامه ی نمازی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه نفر، فقط یه نفر باعث میشه حس کنی چیزی که تورو روی زمین نگه داشته جاذبه زمین نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانے ام سجده گاه لبہایت چشمانم میعادگاه قدمہایت دستانم تکیہ گاه خستگے هایت و قلــــبم حریم دلتنگے هایت همہ ے اینہا ارزانے نیم نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زمان در دستانم بود تا زمان با تو بودن را انقد طولانی میکردم که زمانی برای بی تو بودن باقی نماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجی غم تو درد از دست دادن یارته... من از خودم میپرسم منو یادته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبـــﻮﺏ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﺵ...  ﻣـﻌﺸﻮﻕ یکی ... ﻣـﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤــﻪ ﻫﺪﻳــﻪ ﺑﮑـــﻦ  ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـــﮑﯽ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختن همیشه هم بد نیست مثلا؟.. مثلا وقتی که.. دل باخته باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از لب های شیربنت نصیبم میکنی؟ لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟ عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام! دست هایم را میان گیسوانت می کنی؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چته دوباره؟؟؟ مریض شدی؟؟؟ +اره... - دارو واست چی بیارم؟؟؟ + صداشو :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی رو دوست داشت تو همیشه آن یکی من هستی و به جز عشق نامی برای تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی را بـهر کـاری سـاختند... کــار مــــــن دیــوانه ی "او" بــودن اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست... که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذرار بگویم اخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم تو ادامه وجود منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان من  و جان تو گویی که یکی  بوده است سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت.. علم را زیر سوال میبرد آنقدر آرامم میکند که هیچ مسکنی جایش را نمیگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیده ی خون ، آه ِ ز لب ، دل که اسیر چشم تو لیک ولی غمم شده ، اینکه تو بغض کرده ای 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل بریدن از تو ؟؟؟ چه محالِ خنده داری که کسی ندیده کافر... به اقامه ی نمازی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه نفر، فقط یه نفر باعث میشه حس کنی چیزی که تورو روی زمین نگه داشته جاذبه زمین نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانے ام سجده گاه لبہایت چشمانم میعادگاه قدمہایت دستانم تکیہ گاه خستگے هایت و قلــــبم حریم دلتنگے هایت همہ ے اینہا ارزانے نیم نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زمان در دستانم بود تا زمان با تو بودن را انقد طولانی میکردم که زمانی برای بی تو بودن باقی نماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجی غم تو درد از دست دادن یارته... من از خودم میپرسم منو یادته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبـــﻮﺏ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﺵ...  ﻣـﻌﺸﻮﻕ یکی ... ﻣـﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤــﻪ ﻫﺪﻳــﻪ ﺑﮑـــﻦ  ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـــﮑﯽ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختن همیشه هم بد نیست مثلا؟.. مثلا وقتی که.. دل باخته باشی