بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه بعضی ها رو مثل اشک از چشمات بندازی... اما.... نمیشه جلوی اشکی رو بگیری که با رفتن "بعضی ها" از چشمات جاری میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت عاشق کسی نشو که دنیاش با دنیای تو فرق داره چون درد توی دنیای اون یه جور معنا میشه تو دنیای تو یه جوره دیگ اون هیچ وقت دردت رو نمیفهمه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــــمارســـــــتــــان رو آرزو میکنـــــــم. . . برای دخـــــتر و پســـــر. . .  اونــــــم بــــــرای 3 نفـــــر شــــــدن. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه. که با رویات میشینم... تورو از دور می بوسم... تورو از دور می بینم... برای من همین خوبه بگیرم رد دنیات و... ببینم هرکجا میرم... ازونجا رد شدم باتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم عشــــق... یه ذره مــــــــــــهربونی... هر چه قدر دوست داری شـــــــــیطنت... اما ، با صــــــــداقت... امتحان کن، خوشــــــبختی همینه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری اگه حرف حرفه من باشه هنوزم مرد ومغرورم ولی میرم تو خوش باش،منم اینجاشو مجبورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسود شده ام این روزها  کاش من هم  دلداده ای همچون" من" داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستند که به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی اینکه عشقت  پس از یه مدت طولانی بشه همسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد اینکه مخاطب های گوشیت رو چک کنی و بخوای با یکی درد دل کنی ولی کسی رو پیدا نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنها بنایی که هرچه بیشتر بلرزد محکمتر میشود,  دل آدمی است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهم اگر نیستی ... در خیالم سرشاری ... ! و این قانون دوست داشتن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مقصري اگر من ديگر من سابق"نيستم من را به نبودن محكوم نكن من همانم كه درگير عشقش بودي يادت نمي آيد؟ من همانم  حتي اگر اين روزها هر دويمان بوي بي تفاوتي بدهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــردی…؟! هر چقدر مـــــغرور… هر چقدر صـــــادق… هر چقدر ســـــاده… هر چقدر جـــــذاب… هر چقدر مـــــکار… اما گاهی برای فتح جغرافیای زن، باید به زانـــــو بیافتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی.. اون پسری که دید تنهاست  ولی کسی رو تو تنهاهیش شریک نکرد  تا مبادا کس دیگرو با تنهاییش ناراحت کنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــــــــز نیســتم اما... . . . زیـــــــــاد زل میـــزنم به آنهایی که از دور  به "تــــــــو" شـــــبیهند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه بعضی ها رو مثل اشک از چشمات بندازی... اما.... نمیشه جلوی اشکی رو بگیری که با رفتن "بعضی ها" از چشمات جاری میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت عاشق کسی نشو که دنیاش با دنیای تو فرق داره چون درد توی دنیای اون یه جور معنا میشه تو دنیای تو یه جوره دیگ اون هیچ وقت دردت رو نمیفهمه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــــمارســـــــتــــان رو آرزو میکنـــــــم. . . برای دخـــــتر و پســـــر. . .  اونــــــم بــــــرای 3 نفـــــر شــــــدن. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه. که با رویات میشینم... تورو از دور می بوسم... تورو از دور می بینم... برای من همین خوبه بگیرم رد دنیات و... ببینم هرکجا میرم... ازونجا رد شدم باتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کم عشــــق... یه ذره مــــــــــــهربونی... هر چه قدر دوست داری شـــــــــیطنت... اما ، با صــــــــداقت... امتحان کن، خوشــــــبختی همینه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک میزنه واست زمانی که ازم دوری ولی در خاطرم هستی دیگه اینجاشو مجبوری اگه حرف حرفه من باشه هنوزم مرد ومغرورم ولی میرم تو خوش باش،منم اینجاشو مجبورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسود شده ام این روزها  کاش من هم  دلداده ای همچون" من" داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستند که به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی اینکه عشقت  پس از یه مدت طولانی بشه همسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد اینکه مخاطب های گوشیت رو چک کنی و بخوای با یکی درد دل کنی ولی کسی رو پیدا نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنها بنایی که هرچه بیشتر بلرزد محکمتر میشود,  دل آدمی است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهم اگر نیستی ... در خیالم سرشاری ... ! و این قانون دوست داشتن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مقصري اگر من ديگر من سابق"نيستم من را به نبودن محكوم نكن من همانم كه درگير عشقش بودي يادت نمي آيد؟ من همانم  حتي اگر اين روزها هر دويمان بوي بي تفاوتي بدهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــردی…؟! هر چقدر مـــــغرور… هر چقدر صـــــادق… هر چقدر ســـــاده… هر چقدر جـــــذاب… هر چقدر مـــــکار… اما گاهی برای فتح جغرافیای زن، باید به زانـــــو بیافتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی.. اون پسری که دید تنهاست  ولی کسی رو تو تنهاهیش شریک نکرد  تا مبادا کس دیگرو با تنهاییش ناراحت کنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــــــــز نیســتم اما... . . . زیـــــــــاد زل میـــزنم به آنهایی که از دور  به "تــــــــو" شـــــبیهند...