بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم محبتت رابا دریای محبت دیگران عوض نمیکنم 
حتی اگر در طوفان غمت بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور… "تــــــــو" را دوستـــــــــ دارم!! بـــے هیــــــچ عطــــــرے … آغـــوشـــــے … لـمســـے … و یــــا حتـــــــے بــوســـــہ اے..! تنـــــهـا دوستتـــــــــــ دارم. از دور…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن خـاکـــم و مــــن گـــردم، مـــن اشـــکـم و مــــن دردم. تــو مهــری و تــو نـــوری، تــو عــشقـی و تـــو جـــانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش بهونه س ! که کار دارم ، که میخوام تنها باشم ، که مشکل دارم ، که لیاقت ندارم ، که خوشبختت نمیکنم آدم ها وقتی از هم دور میشوند که دارند به کس دیگری نزدیک میشوند  شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر كردن جاى خالى َش با آدم ها حكایت پر كردن گودال با تكه اى یخ است ، هر كدام در من اندكى بعد آب مى شوند ، نیست مى شوند ، و انگار هیچ وقت نبوده اند ...! جاى خالى عشق با هیچ چیزى پر نخواهد شد ، هیچ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من هنوز در بهت کنار تو بودنم ! باورم شود این حقیقت رویا گونه را ? هنوز هم دلم میلرزه وقتی تورو میبینم ! شادومستانه باهم, لحظه لحظه های زندگی را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُفردِ مُذَکَرِ نِوِشْتِه هايَم غایِبْ بِمان... مُخاطَب کِه می شَوی...  لَرْزه بَر اَنْدامِ واژه هايَم می اُفْتَد و...  رُسْوا میشَوَد دِلمْ...  "نورا"  (تخلص خوبی انتخاب کردم؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه ساده صدای شکستن دلم ریتم زندگی تو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین آدمها اونایی هستن که این جمله رو میشنوند: . . "عیب نداره"...با هم درستش میکنیم ^_^ سلامتی همشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من در آن لحظه که هیچکس نیست با من از تو می گوید ولی درد من این است که دیریست باران نمی بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراز مــیکــشم، خـــیــره مـــیشـوم بــه ســــقــف. اشــکهـایم مــیچکــند ســر مــــیخـورند هـــمان جـــــایی کـــه همـــیشه مــیبــــوسیــدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامتـــے اونــــے کــہ خیلـــــے تـلاش کــــرد بخوایمش...،وقــتـــــے خــواستــیمـش رفـتـــــــــــ. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکرش را بـکن..! یـک روز می آیـی و میـبـینـی نه مـن هستـم نـه ایـن کـلمات . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـــو آویـــزه گوشـــت کـــن بـــا دل کســی بــازی نکــن دســــــت  بـــالای  دســــــت زیــــاده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم محبتت رابا دریای محبت دیگران عوض نمیکنم 
حتی اگر در طوفان غمت بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور… "تــــــــو" را دوستـــــــــ دارم!! بـــے هیــــــچ عطــــــرے … آغـــوشـــــے … لـمســـے … و یــــا حتـــــــے بــوســـــہ اے..! تنـــــهـا دوستتـــــــــــ دارم. از دور…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن خـاکـــم و مــــن گـــردم، مـــن اشـــکـم و مــــن دردم. تــو مهــری و تــو نـــوری، تــو عــشقـی و تـــو جـــانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش بهونه س ! که کار دارم ، که میخوام تنها باشم ، که مشکل دارم ، که لیاقت ندارم ، که خوشبختت نمیکنم آدم ها وقتی از هم دور میشوند که دارند به کس دیگری نزدیک میشوند  شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر كردن جاى خالى َش با آدم ها حكایت پر كردن گودال با تكه اى یخ است ، هر كدام در من اندكى بعد آب مى شوند ، نیست مى شوند ، و انگار هیچ وقت نبوده اند ...! جاى خالى عشق با هیچ چیزى پر نخواهد شد ، هیچ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من هنوز در بهت کنار تو بودنم ! باورم شود این حقیقت رویا گونه را ? هنوز هم دلم میلرزه وقتی تورو میبینم ! شادومستانه باهم, لحظه لحظه های زندگی را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُفردِ مُذَکَرِ نِوِشْتِه هايَم غایِبْ بِمان... مُخاطَب کِه می شَوی...  لَرْزه بَر اَنْدامِ واژه هايَم می اُفْتَد و...  رُسْوا میشَوَد دِلمْ...  "نورا"  (تخلص خوبی انتخاب کردم؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه ساده صدای شکستن دلم ریتم زندگی تو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین آدمها اونایی هستن که این جمله رو میشنوند: . . "عیب نداره"...با هم درستش میکنیم ^_^ سلامتی همشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من در آن لحظه که هیچکس نیست با من از تو می گوید ولی درد من این است که دیریست باران نمی بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراز مــیکــشم، خـــیــره مـــیشـوم بــه ســــقــف. اشــکهـایم مــیچکــند ســر مــــیخـورند هـــمان جـــــایی کـــه همـــیشه مــیبــــوسیــدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامتـــے اونــــے کــہ خیلـــــے تـلاش کــــرد بخوایمش...،وقــتـــــے خــواستــیمـش رفـتـــــــــــ. . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکرش را بـکن..! یـک روز می آیـی و میـبـینـی نه مـن هستـم نـه ایـن کـلمات . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـــو آویـــزه گوشـــت کـــن بـــا دل کســی بــازی نکــن دســــــت  بـــالای  دســــــت زیــــاده