بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز هرچند اگر نمانده مجال ، عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین ! با این همه امید محال ، عاشقم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامــتــیِ کــســی کــه دسـتــش بــا قــابـلـمه ســوخــت ولــی هــیــچـکـی نفــهـمـیــد حـتــی هــمـســرش .... دســتــتــونــو مــیـبــوســم مــادرای مـهـربون ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، سبز امروز، قهوه ای فردا به رنگِ زرد روزی دگر به رنگِ فراموشی، نیـــستی اینست سرگذشتِ پُر از رنگ و نقشِ برگ در روزهایِ مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم تـنــــــگ اســت . . . ! امـا هنــــوز، تـــــــو در آن  جـا مـیــشـــوی . . . چـقــــــــدر ابـعـاد بـودنـت عـجـیــــب اسـت . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضو جدیدم!:) بدهکار هیچکس نیستم جز همین ماه که تو را مدام به یادم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم....می ایستد!!!♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم هنگامی که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوارترین حادثه عالم است اما وقتی که دلم شکست و عالم تکان نخورد به سادگی خود خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جاده های جهان را  به جست وجوی توآمده ام پیاده باورنمی کنی پس اینتو واین پینه های پای پیاده من  حالابگو  دراین تراکم تنهایی مهمان بی چراغ نمی خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن.... صدایم از اعماق درونم تو را میخواند..... پس کی میایی تا تسکین دهنده تنهایی هایم شوی..... منتظرت هستم پرهیزگار ترین عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهت گیر میدم ... اگه ازت جواب میخوام  میدونم این گیر دادنام کلافت کرده , فکر نکنی ادم بد بینیم  خیالت راحت من عاشقتم , و واسه داشتنت باهمه میجنگم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ما همان کوه های ضرب المثل ایم که هیچگاه به هم نمیرسیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــت دل دادی بـــه مــا و ســاده دل بــرداشــتـــی. دل بــــریـــدنــت حـــکـمــت داشــت:دلـــــبــر داشــتـــی :) "عــــلیــرضــا بــــدیــع"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت بامن.........! چشمهایت درخیابان............! دلــــــــــــت.............! وای دلت.........! این یکی را نمیخواهم بدانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم از من نپرس اجناس کدام مغازه زیباتر بود من تمام مدت در شیشه ویترین ها خودمان دوتا را تماشا می کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو کلام حرف حساب باهات دارم  "دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون ک از درون شکست.... ولی نذاشت غرورش جلو ی نامرد خورد بشه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز هرچند اگر نمانده مجال ، عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین ! با این همه امید محال ، عاشقم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامــتــیِ کــســی کــه دسـتــش بــا قــابـلـمه ســوخــت ولــی هــیــچـکـی نفــهـمـیــد حـتــی هــمـســرش .... دســتــتــونــو مــیـبــوســم مــادرای مـهـربون ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، سبز امروز، قهوه ای فردا به رنگِ زرد روزی دگر به رنگِ فراموشی، نیـــستی اینست سرگذشتِ پُر از رنگ و نقشِ برگ در روزهایِ مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم تـنــــــگ اســت . . . ! امـا هنــــوز، تـــــــو در آن  جـا مـیــشـــوی . . . چـقــــــــدر ابـعـاد بـودنـت عـجـیــــب اسـت . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضو جدیدم!:) بدهکار هیچکس نیستم جز همین ماه که تو را مدام به یادم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم....می ایستد!!!♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم هنگامی که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوارترین حادثه عالم است اما وقتی که دلم شکست و عالم تکان نخورد به سادگی خود خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جاده های جهان را  به جست وجوی توآمده ام پیاده باورنمی کنی پس اینتو واین پینه های پای پیاده من  حالابگو  دراین تراکم تنهایی مهمان بی چراغ نمی خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن.... صدایم از اعماق درونم تو را میخواند..... پس کی میایی تا تسکین دهنده تنهایی هایم شوی..... منتظرت هستم پرهیزگار ترین عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهت گیر میدم ... اگه ازت جواب میخوام  میدونم این گیر دادنام کلافت کرده , فکر نکنی ادم بد بینیم  خیالت راحت من عاشقتم , و واسه داشتنت باهمه میجنگم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ما همان کوه های ضرب المثل ایم که هیچگاه به هم نمیرسیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــت دل دادی بـــه مــا و ســاده دل بــرداشــتـــی. دل بــــریـــدنــت حـــکـمــت داشــت:دلـــــبــر داشــتـــی :) "عــــلیــرضــا بــــدیــع"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت بامن.........! چشمهایت درخیابان............! دلــــــــــــت.............! وای دلت.........! این یکی را نمیخواهم بدانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم از من نپرس اجناس کدام مغازه زیباتر بود من تمام مدت در شیشه ویترین ها خودمان دوتا را تماشا می کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو کلام حرف حساب باهات دارم  "دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون ک از درون شکست.... ولی نذاشت غرورش جلو ی نامرد خورد بشه...