بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تورا به ترانه ها بخشیدم" "با من نمان " "عمر هیچ درختی ابدی نیست" باید به جدایی از زندگی عادت کرد... باید عادت کنم به جدایی از تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راستشو بگو وقتایی که میگفت:خداشاهده دوست دارم.... توواقعا شاهدبودی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ""س""" من از افتان از هیچ ارتفاعی هراسی ندارم  من از افتان از ارتفاع نگاهت است که هراسانم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد،یک بار این کار را کردم چندین برابر شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمیشـــــه دَر خیــــــالِ مَــن زِ شُعلـــــه گَــرمـ تَـر تـویـــی چِـــ گـَـرم دوستـــــ دارَمَتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیتار در دست و آواز بر لب  میخوانم آنگونه که دلم ندا میدهد  به شوق دیدار یار نواهای دلم را میزنم  و همچنان سر شار از عشق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عشقی که تو خیابونا به دست بیاد تو همون خیابون از دست میره  و بازم یه شکست عشقیه دیه  اقا چرا این جوری میکنین  اینقد عزت نفس داشته باشین به هر خری به هر سگی شماره ندین  و بازم پرچم پسرا بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول...!!! همه چی تقصیرِ منه...!!!!! ولی اخه لعنتی...!!! "عاشق شدنِ من" که دیگه تقصیرِ تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎﻧﻮ ! ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻡ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ، گـــلـــو درد بگـــیری ... و هـــمـــه بگـــویـــند ؛ لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بـــرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشد برو...خیالی نیست... اما... کیست که نداند... بی تو تنها چیزی که هست... خیال توستـــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو " تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی مبــــادا کســـی از خـــدا ، بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب، ازیاد نمیرن ازدل نمبرن از ذهن نمیرن ولی "زوتر از اینکه فکرشو بکنی از پیشت میرنو تنهات میذارن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر  بیا باهم برویم  جایی که هیچ کس نباشد  تو باشی و … من باشم و عشق…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. ... ...... ⇜ مـטּ هنــــــوزم مثِ قدیـم مِهرَبونـــَـــم ⇝ فقط کِسے صـِدام نمِیکنـــه  مهـــرَبونم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تورا به ترانه ها بخشیدم" "با من نمان " "عمر هیچ درختی ابدی نیست" باید به جدایی از زندگی عادت کرد... باید عادت کنم به جدایی از تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راستشو بگو وقتایی که میگفت:خداشاهده دوست دارم.... توواقعا شاهدبودی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ""س""" من از افتان از هیچ ارتفاعی هراسی ندارم  من از افتان از ارتفاع نگاهت است که هراسانم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد،یک بار این کار را کردم چندین برابر شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمیشـــــه دَر خیــــــالِ مَــن زِ شُعلـــــه گَــرمـ تَـر تـویـــی چِـــ گـَـرم دوستـــــ دارَمَتــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیتار در دست و آواز بر لب  میخوانم آنگونه که دلم ندا میدهد  به شوق دیدار یار نواهای دلم را میزنم  و همچنان سر شار از عشق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عشقی که تو خیابونا به دست بیاد تو همون خیابون از دست میره  و بازم یه شکست عشقیه دیه  اقا چرا این جوری میکنین  اینقد عزت نفس داشته باشین به هر خری به هر سگی شماره ندین  و بازم پرچم پسرا بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول...!!! همه چی تقصیرِ منه...!!!!! ولی اخه لعنتی...!!! "عاشق شدنِ من" که دیگه تقصیرِ تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎﻧﻮ ! ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻡ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض ، گـــلـــو درد بگـــیری ... و هـــمـــه بگـــویـــند ؛ لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بـــرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشد برو...خیالی نیست... اما... کیست که نداند... بی تو تنها چیزی که هست... خیال توستـــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو " تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی مبــــادا کســـی از خـــدا ، بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب، ازیاد نمیرن ازدل نمبرن از ذهن نمیرن ولی "زوتر از اینکه فکرشو بکنی از پیشت میرنو تنهات میذارن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر  بیا باهم برویم  جایی که هیچ کس نباشد  تو باشی و … من باشم و عشق…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. ... ...... ⇜ مـטּ هنــــــوزم مثِ قدیـم مِهرَبونـــَـــم ⇝ فقط کِسے صـِدام نمِیکنـــه  مهـــرَبونم ...