بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه مینویسم اما تو بلند بخوان به بلندای احساسم: دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گَهی آشفته با یادش  گَهی اتش زند داغش ولی خب ، دوستش دارم  خدا یار و نگهدارش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی..... من تورا میخواهم.... وهمین ساده ترین قصه یک انسان است.... تومرا میخوانی..... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم.... و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش  بابت روزهایی که گذشت احساس گناه می کنم اما من فقط ادای محبت را در می آوردم این را بدان که عشق فقط تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طواف می کنم تو را ، بوسه دهم لب تو را  با دل من چه کرده ای؟ ضریح و کعبه ام شدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت عاشق نشو که عشق شده بیماری گفتمش دیر شده داروی هجران داری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشود  دست از دوست داشتن یکی برداشت! حتی وقتی ازش متنفری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـكه ای از مـن نـیستی عـشقم تـمام مـنی نـباشی تـمام مـی شـوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری  که به دختره دست نزد و گفت: شاید مال هم نباشیم نمی خوام دست خورده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان که رخسار تو را این همه زیبا میکرد... کاش از روز ازل فکر دل ما میکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت داشـتن یـعنی وقـتی میــــدونه... رو چـیزی حـساسی یـا از کاری بـدت میـــاد... حـواسش هـست کـه ناراحـتت نـکنه... دوسـت داشـتن یـعنی هـمـین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا هر چند شنبه قرار بزاريم  در خوابي، خيالي، جايي همديگه رو سير ببينيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو دنیامو میگیره من از این اتفاق تازه خوشحالم و گاه پرت میشوم به سمت تو.. زمین؛به کدام جاذبه اش مینازد..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جزر و مدی، نمیتواند آشفته ام کند وقتی... ... ...  سرم روی سینه تو بالا وپایین می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی…! اگر یک "دوستت دارم"را ثانیه ای به تاخیر اندازی سالها دیر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پیر شدم  عشق تو از کنج جهان سر نزد اما گیسوی سیاهی ب هوای سحرت برف نشین شد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه مینویسم اما تو بلند بخوان به بلندای احساسم: دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گَهی آشفته با یادش  گَهی اتش زند داغش ولی خب ، دوستش دارم  خدا یار و نگهدارش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی..... من تورا میخواهم.... وهمین ساده ترین قصه یک انسان است.... تومرا میخوانی..... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم.... و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش  بابت روزهایی که گذشت احساس گناه می کنم اما من فقط ادای محبت را در می آوردم این را بدان که عشق فقط تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طواف می کنم تو را ، بوسه دهم لب تو را  با دل من چه کرده ای؟ ضریح و کعبه ام شدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت عاشق نشو که عشق شده بیماری گفتمش دیر شده داروی هجران داری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشود  دست از دوست داشتن یکی برداشت! حتی وقتی ازش متنفری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـكه ای از مـن نـیستی عـشقم تـمام مـنی نـباشی تـمام مـی شـوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری  که به دختره دست نزد و گفت: شاید مال هم نباشیم نمی خوام دست خورده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان که رخسار تو را این همه زیبا میکرد... کاش از روز ازل فکر دل ما میکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت داشـتن یـعنی وقـتی میــــدونه... رو چـیزی حـساسی یـا از کاری بـدت میـــاد... حـواسش هـست کـه ناراحـتت نـکنه... دوسـت داشـتن یـعنی هـمـین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا هر چند شنبه قرار بزاريم  در خوابي، خيالي، جايي همديگه رو سير ببينيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو دنیامو میگیره من از این اتفاق تازه خوشحالم و گاه پرت میشوم به سمت تو.. زمین؛به کدام جاذبه اش مینازد..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جزر و مدی، نمیتواند آشفته ام کند وقتی... ... ...  سرم روی سینه تو بالا وپایین می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی…! اگر یک "دوستت دارم"را ثانیه ای به تاخیر اندازی سالها دیر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پیر شدم  عشق تو از کنج جهان سر نزد اما گیسوی سیاهی ب هوای سحرت برف نشین شد ...