بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ خدا دیگر دارد دیر می‌شود ... ، این‌ قدر دست‌ روی‌ دست‌‌ نگذار ... ، زودتر دست‌ات‌ را توی ‌دست‌ام بگذار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وابستـگـے پیـداکردن" بِہ کَسے کِہ مُطعلـق بِہ تو نیـــسـ یـَعنے مَرگــ تَدریجے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی فهمیدم بی اون حتی وایبر هم بی معناست ک بعد رفتنش و شروع بی محلیاش و پیام ندادناش ب فکر پاک کردن کل وایبر افتادم... این یعنی: اگه نباشه،منم نیستم... هنوز هم مثل قبل با تمام وجود دوستش دارم❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کَرده ای مَرا . . .  چِرا هَمیشه لَبخَندهایَت اَز نوشته هایِ مَن زیباتَر اَست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت... سالهاست که از دیده ی من رفته ای... لیک... دلم از مهر تو آکنده هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اوشوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد. . . زیبا بود اما شوخی بود. . . حالا. . . او بی تقصیر است! خدای او هم بی تقصیر است.!!! من تاوان اشتباه خود را پس میدهم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــا ! خـط و نشان دوزخـــــتـــــــــــ را برایـــم نکـــش ! جهنــــــم تـــــر از نبــــودنش... جایـــے سراغ نــــــدارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچرخه ام راجاي هميشگي گذاشته ام وقلب دردست.......... امده ام تاهفته مان راشروع كنيم .......... بابوسه اي يواشكي............ (حسين ناصري)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هوا دلم هوایش را میکند! هوای او! اویی که هیچ وقت هوایم را نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلولهای قلبِ دلداده چنان به هم فشرده اند وقت دلتنگی گویی که دانه های اناری در پوست نمی گنجند می شکافد انار و خون می پاشد میان دستان دلدار کاش بفهمد این دل تنگ است که می ترکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـق بـا شـمـاسـت . . نـفـس مـن هـمـيـشـه از جـای گـرم بـلـنـد مـی شـود از جـايـی کـه قـلـبـم را بـه آتـش کـشـيـده انـد . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی ترا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو  در صدای او متفاوت است و تو میدانی که نامت در لبهای  او ایمن است...‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابـــــــوس یــــعنی: خوابـــــی که "تــــــــو"در آن نباشــــی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يعني بيست نفر واست سالاد فصل سلطنتي درست ميكنند‌ لب نميزني‌ ولي دووست داري تره اي رو بخوري كه ‌اوون‌ هيچوقت واست خرد نميكنه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ خدا دیگر دارد دیر می‌شود ... ، این‌ قدر دست‌ روی‌ دست‌‌ نگذار ... ، زودتر دست‌ات‌ را توی ‌دست‌ام بگذار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وابستـگـے پیـداکردن" بِہ کَسے کِہ مُطعلـق بِہ تو نیـــسـ یـَعنے مَرگــ تَدریجے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعی فهمیدم بی اون حتی وایبر هم بی معناست ک بعد رفتنش و شروع بی محلیاش و پیام ندادناش ب فکر پاک کردن کل وایبر افتادم... این یعنی: اگه نباشه،منم نیستم... هنوز هم مثل قبل با تمام وجود دوستش دارم❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کَرده ای مَرا . . .  چِرا هَمیشه لَبخَندهایَت اَز نوشته هایِ مَن زیباتَر اَست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت... سالهاست که از دیده ی من رفته ای... لیک... دلم از مهر تو آکنده هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اوشوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد. . . زیبا بود اما شوخی بود. . . حالا. . . او بی تقصیر است! خدای او هم بی تقصیر است.!!! من تاوان اشتباه خود را پس میدهم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــا ! خـط و نشان دوزخـــــتـــــــــــ را برایـــم نکـــش ! جهنــــــم تـــــر از نبــــودنش... جایـــے سراغ نــــــدارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچرخه ام راجاي هميشگي گذاشته ام وقلب دردست.......... امده ام تاهفته مان راشروع كنيم .......... بابوسه اي يواشكي............ (حسين ناصري)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هوا دلم هوایش را میکند! هوای او! اویی که هیچ وقت هوایم را نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلولهای قلبِ دلداده چنان به هم فشرده اند وقت دلتنگی گویی که دانه های اناری در پوست نمی گنجند می شکافد انار و خون می پاشد میان دستان دلدار کاش بفهمد این دل تنگ است که می ترکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـق بـا شـمـاسـت . . نـفـس مـن هـمـيـشـه از جـای گـرم بـلـنـد مـی شـود از جـايـی کـه قـلـبـم را بـه آتـش کـشـيـده انـد . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو را دیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی ترا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو  در صدای او متفاوت است و تو میدانی که نامت در لبهای  او ایمن است...‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابـــــــوس یــــعنی: خوابـــــی که "تــــــــو"در آن نباشــــی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يعني بيست نفر واست سالاد فصل سلطنتي درست ميكنند‌ لب نميزني‌ ولي دووست داري تره اي رو بخوري كه ‌اوون‌ هيچوقت واست خرد نميكنه!