بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براي داشتن دستهاي تو ريسمان  نبسته ام، دل بسته ام، همين كه لبخند بر لبهاي  تو باشد كافيست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســــــــــــــتہ ام اما نہ از خودم.... از کسیکہ ،مرا غرق خودش کرده ولے نجاتم نمے دھـــــــــــــــد... خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که به موازات گذشتی شاید روزی منحنی شوی ثبت شده در محراب عشق آنگاه قبله گاهم خواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم رازیر سرم می گذارم وبه خواب می روم، من و دستم هرشب خواب تورا می بینیم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شما"گرچه واژه ایست محترمانه....اما "تو"شدن لیاقت میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم دیگر برای من نیستی  اما.... دلی که تنگ باشد این حرف ها را نمی فهمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لیوان ها به لیوان شکسته فکر می کنی  از آدمها....... به کسی که از دست داده ای به کسی که به دست نیاورده ای همیشه چیزی که نیست بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونـــــــــــــــــــــــه عاشقانــــــــــــــــــــه تریــــــن فحــــــــــــــــــــــش دنیـــــــــــــــــاست ... دیوونتــــــم عشقــــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اولین زمستونه که دارمت  خیابونا قراره زیبا بشه  باید یه پالتو بخرم ک توی جیبش دستای مردونه تو هم جا بشه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست  چقدر  طول بکشد. عشق واقعی  همیشه ارزش انتظار را دارد…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای را گفتند:چه خواهی از خدای خویش؟ دیوانه گفت:عقل سالم خواهم تا برای عشقم دوباره دیوانه شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــــو برای رسیدن به هم هیچ چیز کم نداریم به غیر از یک معجزه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چه هست و نیست گذشتم ولی ، در عمق چشم های تو گیرم ! فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمی خواهند؛بگوییم  بگذارهرچه نمی خواهیم؛بگویند باران که بیاید از دست چترهاکاری بر نمی آید ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم ... "نصرت رحمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"غیر از خودت که واقعیت داری هرآنچه دیده ام همه تزیینیست" تـــــــو بـخنـــــــــد... تا ســراسیـمه شــود ســَـردی ِ زمســـتان..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*عاشقانه خاص* عاشق اون لحظه ایم که... وقتی سوار ماشین میشم سریع دستامو تو دستات قفل میکنیو تو چشام نگاه میکنی  با عشق دستامو میبوسی 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براي داشتن دستهاي تو ريسمان  نبسته ام، دل بسته ام، همين كه لبخند بر لبهاي  تو باشد كافيست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســــــــــــــتہ ام اما نہ از خودم.... از کسیکہ ،مرا غرق خودش کرده ولے نجاتم نمے دھـــــــــــــــد... خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که به موازات گذشتی شاید روزی منحنی شوی ثبت شده در محراب عشق آنگاه قبله گاهم خواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم رازیر سرم می گذارم وبه خواب می روم، من و دستم هرشب خواب تورا می بینیم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شما"گرچه واژه ایست محترمانه....اما "تو"شدن لیاقت میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم دیگر برای من نیستی  اما.... دلی که تنگ باشد این حرف ها را نمی فهمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لیوان ها به لیوان شکسته فکر می کنی  از آدمها....... به کسی که از دست داده ای به کسی که به دست نیاورده ای همیشه چیزی که نیست بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونـــــــــــــــــــــــه عاشقانــــــــــــــــــــه تریــــــن فحــــــــــــــــــــــش دنیـــــــــــــــــاست ... دیوونتــــــم عشقــــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اولین زمستونه که دارمت  خیابونا قراره زیبا بشه  باید یه پالتو بخرم ک توی جیبش دستای مردونه تو هم جا بشه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست  چقدر  طول بکشد. عشق واقعی  همیشه ارزش انتظار را دارد…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای را گفتند:چه خواهی از خدای خویش؟ دیوانه گفت:عقل سالم خواهم تا برای عشقم دوباره دیوانه شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــــو برای رسیدن به هم هیچ چیز کم نداریم به غیر از یک معجزه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چه هست و نیست گذشتم ولی ، در عمق چشم های تو گیرم ! فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمی خواهند؛بگوییم  بگذارهرچه نمی خواهیم؛بگویند باران که بیاید از دست چترهاکاری بر نمی آید ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم ... "نصرت رحمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"غیر از خودت که واقعیت داری هرآنچه دیده ام همه تزیینیست" تـــــــو بـخنـــــــــد... تا ســراسیـمه شــود ســَـردی ِ زمســـتان..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*عاشقانه خاص* عاشق اون لحظه ایم که... وقتی سوار ماشین میشم سریع دستامو تو دستات قفل میکنیو تو چشام نگاه میکنی  با عشق دستامو میبوسی