بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت؛ اگه بهت گیر میدم ، یعنی برام مهمی … دوست دارم؛ دیوونه چرا اینو نمی فهمی؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رویا می خواهد رویایی تمام نشدنی... رویای بودن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی قرار تو ام؛ ای همه ی قرار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم کی...؟نمی فهمم چطوری؟ . . . . . ولی بالاخره یکی باید باشه که نذاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دست بر سرم کشید..... یک روز دست از سرم کشید......... هنوز دستش را دوست دارم@..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد خوبان،کارماست...یک پیام هم حکم یک دیدارماست،این نفس فردانمی آید به دست.....پس به شادی بگذرانش تاکه هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-->بـــــرآیــم در ردیــف کســآنـی هستــی  کـــــه  بــه قــول نیــمآ یـوشیــج؛ یــآدت روشنــم میـــدآرد<--

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چه سخت است! تشییع عشق روی شانه های فراموشی... وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش احساس به مدتشه! نمیگم قدر دنیا عزیزی میگم تا دنیا هست برام عزیزی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید حس خوب یعنی چی؟  - خب اگه کاری نداری من برم  - کار که یه کاری دارم  - کارت زیاده یا فقط یه جملست؟  - فقط یه جملست !!! - میدونم ، من بیشتر ^_^ هرکی لایک کنه خدا نصیبش کنه ازین حسا :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت با کسی که دوستش داری طولانی قهر نکن چون بی تو زندگی کردن و یاد میگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زمانی که رسد به اسم کوچک صدایم کند دیگر هیچ نخواهم خواست از این دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ما رو برای هم نمیخواست  فقط میخواست هموفهمیده باشیم بدونیم نیمه ما مال ما نیست فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار می رود... تو می روی ... تمام ایستگاه می رود ... و من چقدر ساده ام !!! که سالهای سال  در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر یک دوستت دارم را ثانیه ای به تاخیر اندازی سالها دیر میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت؛ اگه بهت گیر میدم ، یعنی برام مهمی … دوست دارم؛ دیوونه چرا اینو نمی فهمی؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رویا می خواهد رویایی تمام نشدنی... رویای بودن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی قرار تو ام؛ ای همه ی قرار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم کی...؟نمی فهمم چطوری؟ . . . . . ولی بالاخره یکی باید باشه که نذاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز دست بر سرم کشید..... یک روز دست از سرم کشید......... هنوز دستش را دوست دارم@..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد خوبان،کارماست...یک پیام هم حکم یک دیدارماست،این نفس فردانمی آید به دست.....پس به شادی بگذرانش تاکه هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-->بـــــرآیــم در ردیــف کســآنـی هستــی  کـــــه  بــه قــول نیــمآ یـوشیــج؛ یــآدت روشنــم میـــدآرد<--

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چه سخت است! تشییع عشق روی شانه های فراموشی... وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش احساس به مدتشه! نمیگم قدر دنیا عزیزی میگم تا دنیا هست برام عزیزی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید حس خوب یعنی چی؟  - خب اگه کاری نداری من برم  - کار که یه کاری دارم  - کارت زیاده یا فقط یه جملست؟  - فقط یه جملست !!! - میدونم ، من بیشتر ^_^ هرکی لایک کنه خدا نصیبش کنه ازین حسا :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت با کسی که دوستش داری طولانی قهر نکن چون بی تو زندگی کردن و یاد میگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زمانی که رسد به اسم کوچک صدایم کند دیگر هیچ نخواهم خواست از این دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ما رو برای هم نمیخواست  فقط میخواست هموفهمیده باشیم بدونیم نیمه ما مال ما نیست فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار می رود... تو می روی ... تمام ایستگاه می رود ... و من چقدر ساده ام !!! که سالهای سال  در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اگر یک دوستت دارم را ثانیه ای به تاخیر اندازی سالها دیر میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ !