بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که تو چه قدر دوستم داری و چه قدر برایت مهم هستم.  برای من مهم تنها خودم هستم. برای من مهم تنها این است که خودم آنقدر دوستت دارم که تمام دوست داشتن ها در برابرم کم می آورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف.. گیرم آمدنت سخت است  ولی یکشب درخوابم بیا! شاید دلت خواست بمانی... دیگر روزها را نمیشمارم... برای دیدنت شب انتظارم و خواب....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه ی گوشت کن دختر بابات .  . به اندازه ی تموم مولکول های تشکیل دهنده ی جهان دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآغازِ زندگی بی شک صدایِ خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم ... می شود بخندی !؟ هوس کرده ام یک دلِ سیر زندگی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی به خاطر… طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایتان دعا میکنم  دستتان در دست کسی که دوستش دارید و دوستتان دارد… گره بخورد؛ که خود خود خوشبختیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن!!!! دندان ها را سفید می کند....!!! و تکرار هر شب خاطراتت، موهایم را....!!! ------------------------------------------------------- خدایا این عشق چی بود که دادی به بندهات...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم، و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی... و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد... آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر دختر ! اینگونه که تو می آیی تا به من برسی شهری عاشقت می شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع مثل ... ، چرا هیچ معلّمی به ما سرمشق ع شق نداد ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که تنها دلیل زندگیمی /تورو قد یه دنیا دوست دارم تا میبندم چشامو هرجا باشم/تورو حس میکنم اینجا کنارم فقط ارامش دستات میتونه/هنوزم باعث دیوونگیم شه نگاهت روشنی بخش تمومه/شبای سوتو کوره زندگیم شه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی کسی رو داشته باش که آرزوش باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌خدا یا شانه‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام آرام بگیری ... ، یا سنگ‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام دیگر بمیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــــــــق یعنی: وقتی اون دلگیره. . . من نفسم میگیـــــــــــــــــــره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره زیباست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از ازهارنظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن مردباس به خانومش بگه: ببین دختربابات توحق نداری سرتوروبالش بزاری!!!!فهمیدی یانه؟؟؟؟ بدیه دفه مهربون شه بگه:آخه توله سگ اگه سرتوروسینم نباشه من تاصب موهای کیو بوووووووووس کنم تاخوابم ببره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که تو چه قدر دوستم داری و چه قدر برایت مهم هستم.  برای من مهم تنها خودم هستم. برای من مهم تنها این است که خودم آنقدر دوستت دارم که تمام دوست داشتن ها در برابرم کم می آورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف.. گیرم آمدنت سخت است  ولی یکشب درخوابم بیا! شاید دلت خواست بمانی... دیگر روزها را نمیشمارم... برای دیدنت شب انتظارم و خواب....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه ی گوشت کن دختر بابات .  . به اندازه ی تموم مولکول های تشکیل دهنده ی جهان دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرآغازِ زندگی بی شک صدایِ خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم ... می شود بخندی !؟ هوس کرده ام یک دلِ سیر زندگی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی به خاطر… طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایتان دعا میکنم  دستتان در دست کسی که دوستش دارید و دوستتان دارد… گره بخورد؛ که خود خود خوشبختیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن!!!! دندان ها را سفید می کند....!!! و تکرار هر شب خاطراتت، موهایم را....!!! ------------------------------------------------------- خدایا این عشق چی بود که دادی به بندهات...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم، و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی... و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد... آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر دختر ! اینگونه که تو می آیی تا به من برسی شهری عاشقت می شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع مثل ... ، چرا هیچ معلّمی به ما سرمشق ع شق نداد ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که تنها دلیل زندگیمی /تورو قد یه دنیا دوست دارم تا میبندم چشامو هرجا باشم/تورو حس میکنم اینجا کنارم فقط ارامش دستات میتونه/هنوزم باعث دیوونگیم شه نگاهت روشنی بخش تمومه/شبای سوتو کوره زندگیم شه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی کسی رو داشته باش که آرزوش باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌خدا یا شانه‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام آرام بگیری ... ، یا سنگ‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام دیگر بمیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــــــــق یعنی: وقتی اون دلگیره. . . من نفسم میگیـــــــــــــــــــره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره زیباست اگر بگذارند چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند من از ازهارنظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن مردباس به خانومش بگه: ببین دختربابات توحق نداری سرتوروبالش بزاری!!!!فهمیدی یانه؟؟؟؟ بدیه دفه مهربون شه بگه:آخه توله سگ اگه سرتوروسینم نباشه من تاصب موهای کیو بوووووووووس کنم تاخوابم ببره...