بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیامده ام با تو باشم من آمده ام تو باشم! هیزم آتش نمیگیرد،آتش میشود صدای تو به من جانی دوباره میدهد هنگامی که میگویی:  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراس نداشتم جهان پایان یابد... من از جهان سهمم را گرفته بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بیا با من دلسوخته  دلسرد مباش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها این را میدانم که دوست داشتنت.. لحظه لحظه لحظه ی زندگی ام را میسازد.. و عشقت.. زره زره وجودم را... بچین میز قمارت را دل از من روی ماه از تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــن حــــــــــسودم حتی ارزوی داشتنت را هم به كسی نمی دهم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرمردم است که میگویم گوشهایت را کمی نزدیکتربیار دنیاداردازشعرهای عاشقانه تهی میشود و مردم نمیدانند چگونه میشودکسی راکه اینهمه دور است، اینهمه دوست داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم رامیخواهم چکار؟! وقتی قراراست.. داراییه شخصی غیراوباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص: باید یاد بگیری با دست چپ  هم فرمون بگیری هم دنده عوض کنی هم گوشیتو جواب بدی تا مجبور نشی  دستمو ول کنی ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب چو برخيزم اول "تو"به يـــادآيي... "مولانا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد ! به نقطه ی ما شدن که رسیدی ...  شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت  میان مردمان شهر فریاد بزن " دوستت دارم " و اگر کسی چشم غره ای رفت  تنها دعایش کن عاشق شود ، همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست درست از همون روزی که تو  تموم زندگیم شدی تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش باش,حتی همین قدر دور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تمنای من و یار من و جان مني... پس بمان تا که نمانم به تمناى کسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق اسمون خدا با اسمون دلم چیه؟؟؟؟؟ اسمون خدا یه ماه داره با بی نهایت ستاره ولی اسمون دلم یه تک ستاره داره که بی نهایت ماهه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظارکشیدن شیرین نیست! اماسه تاش واقعاشیرینه پشت درارایشگاه منتظرعروس خانومت اون چن ثانیه برای بله گفتن سرسفره عقد انتظاربرای دیدن اولین لبخندبچت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب کن جانم را به جانت دستم را به دستت نباشی نفس تنگ است دلم تنگ است وقتی تو نیستی دلم که هیچ دنیا هم تنگ است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیامده ام با تو باشم من آمده ام تو باشم! هیزم آتش نمیگیرد،آتش میشود صدای تو به من جانی دوباره میدهد هنگامی که میگویی:  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراس نداشتم جهان پایان یابد... من از جهان سهمم را گرفته بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بیا با من دلسوخته  دلسرد مباش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها این را میدانم که دوست داشتنت.. لحظه لحظه لحظه ی زندگی ام را میسازد.. و عشقت.. زره زره وجودم را... بچین میز قمارت را دل از من روی ماه از تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــن حــــــــــسودم حتی ارزوی داشتنت را هم به كسی نمی دهم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرمردم است که میگویم گوشهایت را کمی نزدیکتربیار دنیاداردازشعرهای عاشقانه تهی میشود و مردم نمیدانند چگونه میشودکسی راکه اینهمه دور است، اینهمه دوست داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم رامیخواهم چکار؟! وقتی قراراست.. داراییه شخصی غیراوباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص: باید یاد بگیری با دست چپ  هم فرمون بگیری هم دنده عوض کنی هم گوشیتو جواب بدی تا مجبور نشی  دستمو ول کنی ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب چو برخيزم اول "تو"به يـــادآيي... "مولانا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد ! به نقطه ی ما شدن که رسیدی ...  شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت  میان مردمان شهر فریاد بزن " دوستت دارم " و اگر کسی چشم غره ای رفت  تنها دعایش کن عاشق شود ، همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست درست از همون روزی که تو  تموم زندگیم شدی تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش باش,حتی همین قدر دور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تمنای من و یار من و جان مني... پس بمان تا که نمانم به تمناى کسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق اسمون خدا با اسمون دلم چیه؟؟؟؟؟ اسمون خدا یه ماه داره با بی نهایت ستاره ولی اسمون دلم یه تک ستاره داره که بی نهایت ماهه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظارکشیدن شیرین نیست! اماسه تاش واقعاشیرینه پشت درارایشگاه منتظرعروس خانومت اون چن ثانیه برای بله گفتن سرسفره عقد انتظاربرای دیدن اولین لبخندبچت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب کن جانم را به جانت دستم را به دستت نباشی نفس تنگ است دلم تنگ است وقتی تو نیستی دلم که هیچ دنیا هم تنگ است