بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت ... تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام ... کــمــی بــیــشــتــر بــمــان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهـار فصــل کــه حــرفـــه … فصــل پنجمـــی هســت بــه نـــام تــــــــو ، به هوای تــــــــو … ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنیــــــــــــــــــــــ: وقتیـــــــــ اون دلگیرهــــــــــــــ... من نفسم میـــــــــــگیـــــــــــــــــــــــــــــره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم چون عشقم خوشحاله فرقی نمیکنه با من یا بی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای عشق چنان در قلب‌ام خالی است که خدا به آن بزرگی حتّی گوشه‌اش را هم پُرنکرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که هیچ . . . با تو مرگ هم عاشقانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مگر نگفتی به غیر من محتاج نشو  من او را از تــــــــــو میخواهــــــــــم فقط از تو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمرو کنار من باش.... دیوونگی کن.... برات میمیرم..... جای دوتامون تو زندگی کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاقوت لب لعل تو مر جان مرا قوت/یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت/قربان وفاتم به وفاتم گذری کن/ تا بوت مگر بو کنم از روزن تابوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رانگذارروی زخم های عاشقانه ام بارفتنت پرم زخاطرات پربهانه ام تمام ناتمام من،بی توچه ناتمام ماند بمان،نرو،که بی توناتمام مانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زودتر از من بمیر‏!‏ تنها کمی زودتر‏!‏‏!‏ تا تو آنی نباشی که مجبور است,راه خانه را تنها برگردد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ غم ها...., هجوم آورده اند،....!!! ومن فقط ارتش 20 نفره پاکت سیگارم را دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک دیدمش کارگردان قلبم گفت؛ صدا...! دوربین...! حرکت...! و من برای بدست آوردنش چه نقشها ک بازی نکردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمیـــــــرم واسه اون بغـــض ٍ قشنــــگت ... وقتـــــی سرم داد میـــــزنی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه باتو تشکیل یک زندگی اونم باکسی که دوسش داشتم از همون بچگی e:a فقط تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه که. . .بدونی عشقت فقط و فقط به تو فکر میکنه. . . ک اونم فکرنمیکنه بمن اصن خخخخخخخخ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت ... تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام ... کــمــی بــیــشــتــر بــمــان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهـار فصــل کــه حــرفـــه … فصــل پنجمـــی هســت بــه نـــام تــــــــو ، به هوای تــــــــو … ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنیــــــــــــــــــــــ: وقتیـــــــــ اون دلگیرهــــــــــــــ... من نفسم میـــــــــــگیـــــــــــــــــــــــــــــره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم چون عشقم خوشحاله فرقی نمیکنه با من یا بی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای عشق چنان در قلب‌ام خالی است که خدا به آن بزرگی حتّی گوشه‌اش را هم پُرنکرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که هیچ . . . با تو مرگ هم عاشقانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مگر نگفتی به غیر من محتاج نشو  من او را از تــــــــــو میخواهــــــــــم فقط از تو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمرو کنار من باش.... دیوونگی کن.... برات میمیرم..... جای دوتامون تو زندگی کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاقوت لب لعل تو مر جان مرا قوت/یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت/قربان وفاتم به وفاتم گذری کن/ تا بوت مگر بو کنم از روزن تابوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رانگذارروی زخم های عاشقانه ام بارفتنت پرم زخاطرات پربهانه ام تمام ناتمام من،بی توچه ناتمام ماند بمان،نرو،که بی توناتمام مانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زودتر از من بمیر‏!‏ تنها کمی زودتر‏!‏‏!‏ تا تو آنی نباشی که مجبور است,راه خانه را تنها برگردد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ غم ها...., هجوم آورده اند،....!!! ومن فقط ارتش 20 نفره پاکت سیگارم را دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک دیدمش کارگردان قلبم گفت؛ صدا...! دوربین...! حرکت...! و من برای بدست آوردنش چه نقشها ک بازی نکردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمیـــــــرم واسه اون بغـــض ٍ قشنــــگت ... وقتـــــی سرم داد میـــــزنی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه باتو تشکیل یک زندگی اونم باکسی که دوسش داشتم از همون بچگی e:a فقط تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه که. . .بدونی عشقت فقط و فقط به تو فکر میکنه. . . ک اونم فکرنمیکنه بمن اصن خخخخخخخخ