بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار عمر و زندگی پایان گرفت کار من پایان نمیگیرد هنوز آخرین روز جوانی مرد و رفت عشق او در من نمی میرد هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـنــــــارم خیلـــے هـا هستـنـد امــا.....!!! دلــــم.....!! پـیـش "تـــــ♥ــــو" آرام اسـتـــــــــــ .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﻬﺎ، . . . . . ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن.. عاشقانه را نباید نوشت ... عاشقانه باید گرم نفس باشد ... بکر بکر از سینه بیرون بیاید و ... نجوا شود کنار گوشی که آنقدر نزدیک است  میتوانی لاله اش را لمس کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم اومد اینو باز دیشب ک بدون تو شاید نشه اصن عادی شم بگو میای اره باز پیشم تو نباشی دیگه با کی شمع روشن کنم تا روحو قلبا قاطی شن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم را در دفتر دلم دلم نوشتم مراقب باش دلم را نسوزانی که تمام عاشقانه هایم بر باد میرود به امید روزی که بفهمم تو هم دوستم داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته "نگار" می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ . داور قلبم نه سوت دارد...!! نه کارت قرمز ، راحت باش ، تا دلت میخواهد خطا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــی دخـــدر..پــســری کــه وقــتـی مــیـبـیـنـه طـرفــش نــاراحـتــه دنیــا رو زیــر و رو میکنــه تـا لــبـخندو رو لــبـاشــ بـنـشـــونــه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر هست که از پنجره ها نرم و آهسته مرا می خواند گرمی لهجه ی بارانی او تا ابد توی دلم می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران با ترانه میخورد بر پشت شیشه باز این چشمان خسته میدود در راه بیشه باز دستان تمنا میشود بی تو و تنها باز لبخند پر اشکم میشود با صورت همراه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من به جز او عالمی را بردم از یاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ,,,, جمله ای کوتاه وساده !!! اما فقط برای تو*** تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانه ام را،جمع که میکنم...! دسته گلی میشود مثل تو،برای تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد مردن نیست... دل بستن به کسیه که  کنارت نیست .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگــــــــــہ حالیش بود که دل نــــــــــمیشد✖ مغـــــز میشد...√ پس دل دِله ازش توقع هایه اضافه نداشته باش..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار عمر و زندگی پایان گرفت کار من پایان نمیگیرد هنوز آخرین روز جوانی مرد و رفت عشق او در من نمی میرد هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـنــــــارم خیلـــے هـا هستـنـد امــا.....!!! دلــــم.....!! پـیـش "تـــــ♥ــــو" آرام اسـتـــــــــــ .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ، ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﯾﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﻬﺎ، . . . . . ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن.. عاشقانه را نباید نوشت ... عاشقانه باید گرم نفس باشد ... بکر بکر از سینه بیرون بیاید و ... نجوا شود کنار گوشی که آنقدر نزدیک است  میتوانی لاله اش را لمس کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم اومد اینو باز دیشب ک بدون تو شاید نشه اصن عادی شم بگو میای اره باز پیشم تو نباشی دیگه با کی شمع روشن کنم تا روحو قلبا قاطی شن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم را در دفتر دلم دلم نوشتم مراقب باش دلم را نسوزانی که تمام عاشقانه هایم بر باد میرود به امید روزی که بفهمم تو هم دوستم داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر که شبیه تو دلربا باشد هنوز مثل گذشته "نگار" می گویند اگر چه در پی آهو دویده ام چون شیر به من اهالی جنگل شکار می گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ . داور قلبم نه سوت دارد...!! نه کارت قرمز ، راحت باش ، تا دلت میخواهد خطا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــی دخـــدر..پــســری کــه وقــتـی مــیـبـیـنـه طـرفــش نــاراحـتــه دنیــا رو زیــر و رو میکنــه تـا لــبـخندو رو لــبـاشــ بـنـشـــونــه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر هست که از پنجره ها نرم و آهسته مرا می خواند گرمی لهجه ی بارانی او تا ابد توی دلم می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران با ترانه میخورد بر پشت شیشه باز این چشمان خسته میدود در راه بیشه باز دستان تمنا میشود بی تو و تنها باز لبخند پر اشکم میشود با صورت همراه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد به من درس محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من به جز او عالمی را بردم از یاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ,,,, جمله ای کوتاه وساده !!! اما فقط برای تو*** تقدیم به همسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانه ام را،جمع که میکنم...! دسته گلی میشود مثل تو،برای تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد مردن نیست... دل بستن به کسیه که  کنارت نیست .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگــــــــــہ حالیش بود که دل نــــــــــمیشد✖ مغـــــز میشد...√ پس دل دِله ازش توقع هایه اضافه نداشته باش..