بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها گفتم به تو : چشمها برای نگاه است اما .. تو .. هرروز با آنها .. حادثه می آفرینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شادی می خواهد وسعتش زیاد نیست ، به اندازه کف دستانت دستانم را بگیر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست شبانه روز لبهایت را… لب باز نکن، هنوز لبهایت را… نه،سیر نمیشوم به چندین بوسه بر روی لبم بدوز لبهایت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من هنوز عاشقم ، آنقدر که می توانم هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم و دست آخر همه را فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرما اثر کردنی ست نه باران خیس کردنی اگر تو با من قدم بزنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده به خاطر خودت هم که شده آن نگاه ها را غلاف کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است : چشم و دنیا و دلت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا که شدیم ، هر دو به یه احساس رسیدیم ، تو ب “فراغت” ، من به “فراقت” یک حرف که مهم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“لبخندم” بزرگ ترین دروغ دنیاست وقتی که “تو نیستی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لایق پرستش است کسی مثل تو که در این بی مهری ها بی چشم داشت محبت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــم هـای تــــــو بــالا تـرین لذت دُنیـــاست ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن ! “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بخواد ببیندت اونی که بخواد باهات باشه دنبال زمان خالی نمیگرده ! زمانشو برات خالی میکنه ! اگه واقعا دوستت داشته باشه آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تو توی دستمه ، دست من روی بالشم بالشم جای خالیتو ، من پر از عشقو خواهشم عکس تو روی قلبمه ، قلب من پره التماس ضربه هاش توی سینه مو ، منتظر واسه یک تماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر کرده ای ! عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من انگار که رد نمیشود نه زمان ! نه آب خوش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت شگفتا؛مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار با ما بی وفایی می کند بی گناه از من جدایی می کند شمع جانم را بکشت آن بی وفا جای دیگر روشنایی می کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها گفتم به تو : چشمها برای نگاه است اما .. تو .. هرروز با آنها .. حادثه می آفرینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شادی می خواهد وسعتش زیاد نیست ، به اندازه کف دستانت دستانم را بگیر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست شبانه روز لبهایت را… لب باز نکن، هنوز لبهایت را… نه،سیر نمیشوم به چندین بوسه بر روی لبم بدوز لبهایت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من هنوز عاشقم ، آنقدر که می توانم هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم و دست آخر همه را فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرما اثر کردنی ست نه باران خیس کردنی اگر تو با من قدم بزنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده به خاطر خودت هم که شده آن نگاه ها را غلاف کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است : چشم و دنیا و دلت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا که شدیم ، هر دو به یه احساس رسیدیم ، تو ب “فراغت” ، من به “فراقت” یک حرف که مهم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“لبخندم” بزرگ ترین دروغ دنیاست وقتی که “تو نیستی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لایق پرستش است کسی مثل تو که در این بی مهری ها بی چشم داشت محبت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــم هـای تــــــو بــالا تـرین لذت دُنیـــاست ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن ! “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بخواد ببیندت اونی که بخواد باهات باشه دنبال زمان خالی نمیگرده ! زمانشو برات خالی میکنه ! اگه واقعا دوستت داشته باشه آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تو توی دستمه ، دست من روی بالشم بالشم جای خالیتو ، من پر از عشقو خواهشم عکس تو روی قلبمه ، قلب من پره التماس ضربه هاش توی سینه مو ، منتظر واسه یک تماس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر کرده ای ! عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من انگار که رد نمیشود نه زمان ! نه آب خوش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت شگفتا؛مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار با ما بی وفایی می کند بی گناه از من جدایی می کند شمع جانم را بکشت آن بی وفا جای دیگر روشنایی می کند